Štítek: BETOSAN

Beton

Sanace aktivační nádrže v ČOV Plzeň

Předmětem sanace byly stěny a dno aktivační nádrže o ploše cca 3400 m2, které byly poškozeny provozními kapalinami a fyzikálním a chemickým působením. Vzhledem k povrchové degradaci stěn a odhalení jemného i hrubého kameniva bylo rozhodnuto, že konstrukce stěn budou celoplošně převrstveny opravnými maltami s krystalizační přísadou. Dno nádrže bylo […]