Střechy

Zastřešení nástavby obecního domu Dřísy

Na návrhu i realizaci se podílela společnost Lindab.

Architektonická kancelář nás v roce 2019 oslovila ve věci možné spolupráce na návrhu nosných konstrukcí nástavby obecního domu v Dřísech, na zděné konstrukci přístavby stávajícího objektu (I. etapa – nástavba podkroví ve 2. NP). Půdorysně se jedná o obdélníkový tvar se šikmou hranou na severovýchodní straně, přičemž podkroví má sedlovou střechu s třemi výraznými vikýři ze strany do ulice a navazující kolmou sedlovou část ke stávající budově, která byla následně v roce 2022 protažena nástavbou stejné konstrukce ve II. etapě.

Lindab se podílel na principiálním návrhu primární nosné konstrukce (u druhé etapy zajišťoval i její statický návrh), sekundárních konstrukcí sedlové střechy s vikýři a skladbě střechy s přípravou kladečských plánů krytiny Lindab SRP Click.

Nástavba je konstrukčně tvořena sestavou válcovaných dvoukloubových ocelových rámů sedlového tvaru s pomocnými středními sloupy v místech hřebenů vikýřů, které jsou doplněny tenkostěnnými vaznicemi Lindab Construline Z 200, vytvářejícími podporu vlastní skladbě šikmé střechy. Ta je tvořena nad vaznicemi OSB deskami, nadkrokevní izolací, provětrávaným roštem s druhou vrstvou podkladních OSB desek a vlastní krytinou Lindab SRP Click ve variantě povrchové vrstvy Elite s třicetiletou zárukou. Krytina je doplněna odvodněním Lindab Rainline, vše v barvě RAL 9007 šedá metalíza.

V rámci realizace obou etap Lindab zprostředkoval výrobu a montáž primární nosné ocelové konstrukce od externího dodavatele, dodávku a montáž tenkostěnných Z-vaznic včetně spojovacího materiálu a následně dodávku střešní krytiny Lindab SRP Click s odvodněním Lindab Rainline. V průběhu montáže prováděl Lindab také autorský dozor a byl konzultantem při řešení klempířských detailů krytiny.

Přestavba obecního domu Dřísy
Místo stavby: Poštovní 12, 277 14 Dřísy
Stavebník: Obec Dřísy
Architekt: BY architects
Realizace: Ravion, s. r. o., Baracon, a. s.
Termín realizace konstrukcí Lindab:
I. etapa (11–03/2020),
II. etapa (03–06/2022)

Podle podkladů společnosti Lindab

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024