Střechy

Odvětrávání střechy prodlouží její životnost a zajistí příjemné bydlení i v podkroví

Liniové větrání střešní tašky Tondach Sensaton 11 

Aby si krytina z pálených tašek zachovala svou perfektní funkčnost a krásu co nejdéle, je zásadní ji větrat vzduchovou mezerou pod krytinou. Střešní plášť s pálenou krytinou Tondach se proto konstruuje jako dvouplášťová nebo tříplášťová větraná konstrukce. Tondach má ve svém sortimentu několik moderních a kvalitních doplňků, mezi které patří i běžné větrací tašky či speciální tašky pro liniové odvětrání, díky kterým lze docílit správného proudění vzduchu v konstrukci střechy. 

Aby střecha větrala, je nutné jednak zabudovat do krytiny dostatečný počet větracích tašek, ale také dbát na to, aby se otvory, které mají za úkol „nasávat vzduch“ (tedy u okapu), neucpaly listím, větvemi a jiným nepořádkem. Samozřejmostí je dodržování stavebních norem a Pravidel pro navrhování a provádění střech. 

„Nasávací otvor na střeše u okapu by měl být minimálně 200 cm2 na 1 běžný m okapu, to samé na celé ploše střechy, čehož lze jednoduše docílit, pokud instalujeme kontralatě s výškou 40 mm. U hřebene a podél nároží je pak nutné použít větrací tašky dle typu použité krytiny, plochy střechy a délky krokví, tedy vzdálenosti od okapu po vrchol,“ dodává technik pro střešní tašky Tondach Rudolf Prus. 

„Pokud kterékoliv z těchto doporučení nebude splněno, riskuje investor podstatné snížení životnosti a funkčnosti celého střešního pláště, a to i při použití nejkvalitnějších materiálů. Správné zabudování komponentů do střechy je totiž stejně důležité jako jejich bezvadná výroba. Navíc platí, že čím je střecha větší, tím více pozornosti musí stavitel věnovat jejímu bezchybnému odvětrání. Totéž se vztahuje i na členité střechy. Proudění vzduchu totiž nesmí bránit žádné překážky, a tak je v případě složitějšího tvaru střechy nutné instalovat větrací tašky nejen podél hřebene, ale i na každé jednotlivé nároží,“ popisuje obchodní ředitel divize střechy společnosti Wienerberger Robert Krestýn. 

Spotřeba větracích tašek na různé střechy je individuální. Proto je vždy důležité se poradit s odborníky, jako jsou experti firmy Wienerberger, a nechat si spočítat přesný počet jednotlivých doplňků potřebných na odvětrání konkrétní střechy. Mimo větracích tašek a nasucho pokládaných hřebenáčů, které Tondach nabízí v rámci všech svých typů krytiny, totiž existují i inovativní řešení. 

Novým standardem, jak ukazuje trend v západní Evropě, se stává takzvané liniové odvětrání, které zohledňuje nejen nejnovější požadavky, ale i zkušenosti z praxe. Větrací průřez se táhne po celé délce hřebene, a odvede tak podstatně větší množství vzduchu než bodové odvětrání. Navíc pak není třeba používat dalších doplňků, a tak je tato možnost i cenově dostupnější, bezpečnější, spolehlivější a z hlediska realizace jednodušší variantou, jak střechu udržet funkční a bez vad po celá desetiletí.

Minimální větrací průřezy 

Střechy s odvětraným prostorem pod krytinou mají v souladu s normami DIN 4108, ÖNORM B 2219, B 4119, ČSN 730540, ČSN 731901 s Pravidly pro navrhování a provádění střech stanoveny minimální větrací průřezy: 
● V okapové hraně 2,0 ‰ přilehlé střešní plochy, minimálně však 200 cm2 na 1 běžný m okapu.
● Ve střední části musí být plocha nejméně 200 cm2 na 1 m šířky (světlá výška větrací mezery měřená kolmo na sklon střechy musí být min. 2 cm).
● U hřebene nejméně 0,5 ‰ příslušné spádové střešní plochy, tj. při délce krokve do 5 m min. 50 cm2 na 1 běžný m šířky hřebene. Proto jsou pro každý model tašky vyráběny větrací tašky (větrací průřez 12–25 cm2), které se pokládají v patřičném množství ve druhé řadě od hřebene a podél nároží. Správné množství větracích tašek je nutné stanovit výpočtem, dle plochy střechy a typu pálené střešní tašky. Správný a dostatečný počet větracích tašek je nutné dodržet obzvláště u pultových střech končících v atice, kde by se měla jejich četnost, v tomto případě v první řadě u pultu, stanovit dle skutečné plochy pultovou částí. Ve hřebeni a nároží je systém větrání doplněn větracími pásy a hřebenáči pokládanými na sucho, připevněnými ke hřebenové lati speciální příchytkou hřebenáče. 

Liniové odvětrání je dnes v západní Evropě již běžným standardem, která zohledňuje nejnovější požadavky a zkušenosti z praxe. Větrací průřez je po celé délce hřebene střechy. Nutné požadavky na odvětrání střechy jsou tak bezpečně zajištěny. Liniové větrání lze realizovat pomocí větracích tašek pro připojení hřebene. Větrací otvor je krytý mantinelem před zanášením prachem a sněhem a v hřebeni tudíž není nutné používat větrací pás ani klasické větrací tašky. 

Liniové odvětrání je bezpečnější, výkonnější, levnější a z hlediska realizace jednodušší řešení větrání střechy. 

Střešní taška Sensaton 11 

Velkoformátová pálená taška Sensaton 11 (dříve Samba 11) byla vyvinuta pro střechy s nízkým sklonem a spojuje tak v sobě sílu tradičního materiálu a nejmodernějších technologií výroby. Jde o drážkovou tašku se spojitým systémem drážek v hlavové i boční části, což poskytuje krytině vynikající ochranné vlastnosti proti povětrnostním vlivům. Díky možnosti pokládat tašku v nízkém sklonu je velmi oblíbená u bungalovů. Konstrukce hlavových drážek umožňuje také posun až o 25 mm, takže je vhodná i pro rekonstrukci střech s nízkým sklonem. Samozřejmost představují větrací doplňky – k systému tašek patří podhřebenové větrací tašky, stejně jako hřebenáče a klasické větrací tašky. 

www.wienerberger.cz
Podle podkladů společnosti Wienerberger