Stavitel

Ochrana pro vojenské objekty

Protipožární ochrana, zabezpečení proti vloupání či neprůstřelné a vůči výbuchu odolné konstrukce Schüco pro vojenské objekty, velvyslanectví a další komerční i soukromé objekty.

Efektivní bezpečnostní koncept – výsada dobře chráněných objektů

Rostoucí investorské i legislativní požadavky na zabezpečení objektů vedou výrobce k nepřetržitým inovativním krokům a vývoji nových ochranných prvků. Jedná se o systémová řešení vhodná pro soukromou i komerční sféru, kterými lze zajistit ochranu proti ohni, kouři, zlodějům, střelbě, výbuchu, případně jejich kombinaci. Zaměřme se blíže na protipožární, kouřotěsné a bezpečnostní systémy, které ve svém sortimentu nabízí německá firma Schüco International KG (v ČR v zastoupení Schüco CZ, s.r.o.), specializující se na fasádní, dveřní a okenní systémy z hliníku.


Systémová bezpečnostní řešení Schüco jsou odzkoušená dle platných norem a lze je realizovat bez jakýchkoli negativních vlivů na designový koncept objektu. Přechody mezi speciálně zabezpečenými úseky a oblastmi ze standardních systémů jsou na první pohled nepostřehnutelné.

PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ KONSTRUKCE
Program zahrnuje prosklené požární uzávěry, nenosné vnitřní a vnější stěny, fasády vložené i zavěšené nebo požární okna. U elementů výrobce garantuje požární odolnost od EW 15 až do EI 60.
Dle požární normy ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení) se jedná o konstrukce typu DP1.

Nosným prvkem protipožární koncepce je systém Schüco ADS 80 FR 30 (Fire Resistant), vhodný pro realizaci požárních uzávěrů včetně interiérového a exteriérového pevného prosklení, s rozměry křídel až 1400 x 3000 mm (jednokřídlové dveře), 2 x 1400 x 3000 mm (dvoukřídlové dveře) a s max. velikostí tabule skla 1400 x 3000 mm u stěn. Systém disponuje kompletní stavebnětechnickou atestací (včetně kování) a protipožární třídou odolnosti EI 30/EW30 dle EN 1364/1634. Ze systému lze vyrobit bezpečnostní dveře odolné proti vloupání až do třídy bezpečnosti 3. Výsledkem mohou být multifunkční dveře splňující nejrůznější požadavky zabezpečení objektu. Alternativou v této oblasti je systém ADS 80 FR 60 s požární odolností EI 45, EI 60. Z hlediska odolnosti proti vloupání dosahují dveře z uvedeného systému třídy bezpečnosti 2.

V oblasti okenních systémů upozorňujeme na systémy AWS 60 FR 30 a AWS 70 FR 30, klasicky otvíravá protipožární okna se stavební hloubkou 60 nebo 70 mm. Kromě požární odolnosti EI 30 (EN 1634) stojí u profilů za povšimnutí vlastnosti tepelně izolační a akustické. Dojde-li k požáru, u oken se aktivuje samočinný uzavírací mechanizmus. Okenní i dveřní profily lze vsadit do tradičního zdiva, architektonicky zajímavé možnosti však přinášejí v kombinaci s protipožární hliníkovou fasádou FW 50+ BF, případně FW 60+ BF.

Fasádní systémy FW 50+/60+ BF jsou odzkoušené jako závěsová obvodová stěna a s odpovídajícím zasklením dosahují požární odolnost EI 30. S tímto systémem pro vertikální fasády a pro světlíky lze bez problémů zhotovit obvodovou stěnu přes několik pater o rozteči kotev max. 3150 mm, konstrukce mají úzkou pohledovou šířku 50 popř. 60 mm. Díky identickému vnitřnímu i venkovnímu vzhledu profilů jsou opticky shodné se standardními systémy Schüco FW 50+ a FW 60+. Požární odolnost EI 60 lze zajistit fasádním systémem Schüco FW 50+ FR 60.

Pro interiérové elementy nabízí Schüco systém bez přerušeného tepelného mostu ADS 65 NI FR 30 s garancí požární odolnosti EW 30. Neizolovaný hliníkový protipožární systém přináší řešení pro konstrukce interiérových stěn a dveří. Profil je vybaven multifunkční drážkou pro rychlé upevnění systémového kování. Požární uzávěry je možné kombinovat s kouřotěsnou odolností Sa -C, Sm-C. Případně lze volit samostatný protikouřový systém Schüco ADS 65 NI SP (Non Insulated, Smoke Protection).

K zamezení prošlehnutí ohně mezi patry slouží nehořlavý vodorovný požární pás, parapet v kombinaci s nadpražím. Konstrukce s odolností EI 120 (o→i)ef sestává z prvků standardní fasády FW 50+/60+, vybavené protipožárním materiálem dle výrobních podkladů.

ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ
Většinu standardních oken a dveří Schüco lze dle zvoleného typu kování realizovat se zvýšenou odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě 3, dle normy EN 1627. K dosažení vyšší bezpečnostní třídy je třeba použít speciální okenní/dveřní systém AWS/ADS 90 BR (Bullet Resistant), vyvinutý zejména pro neprůstřelné konstrukce. Zvolenou variantou systému je možné vyrobit konstrukce (okna, dveře či pevné prosklení) s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě 4. Elementy díky svému provedení splňují také náročné požadavky na další vlastnosti exteriérových prvků – zejména na tepelnou techniku, statiku, akustiku.

NEPRŮSTŘELNÉ KONSTRUKCE
Nově vyvinutý systém AWS/ADS 90 BR, odolný proti vloupání, lze jednoduchým způsobem pomocí pásoviny vložené do komor profilů přeměnit na neprůstřelný systém. Takovýto systém pro okna a dveře je dle EN 1522 zařazený do třídy 4 (S/SN). Otvíravá a otvíravosklopná okna AWS 90 BR s maximální váhou křídla 160 kg a skrytým kováním Avantec dokáží zajistit kombinaci neprůstřelné funkce (tř. 4) a odolnost proti vloupání (tř. 4). Pro těžší křídla (max. 200 kg) se používá přiznané kování otvíravosklopné s dosažením tř. 4 pro neprůstřelnou konstrukci. Jedno- i dvoukřídlé dveře ADS 90 BR otvíravé dovnitř i ven lze provést v kombinaci odolnosti proti vloupání tř. 4 s odolností proti střelbě tř. 4. Váha dveřního křídla může být max. 300 kg. Neprůstřelná okna a dveře je možné vsadit do fasády FW 60+, která disponuje odolností proti střelbě tř. 4.

KONSTRUKCE ODOLNÉ PROTI VÝBUCHU
Systémy Schüco odolné proti výbuchu zajišťují optimální řešení bezpečnosti vojenských objektů, veřejných budov (velvyslanectví, hotelů) i soukromých domů. Letité zkušenosti s tímto ožehavým tématem vedly Schüco k vývoji nových okenních, dveřních a fasádních systémů odzkoušených dle ISO 16 933 – zkouška prováděná ve volném terénu. Otvíravosklopné okno AWS 90 XR je zatříděné do tř. EXV19(E), jedno- a dvoukřídlé dveře ADS 90 XR (ven otvíravé) patří do tř. EXV19(E), fasáda FW 80+XR je zařazená ve tř. EXV15(D) a fasáda FW 60+XR je odzkoušená do tř. EXV19(D), vše dle zmiňované normy ISO 16 933. Nabídka konstrukcí odolných proti výbuchu zahrnuje všechny potřebné komponenty (profily, sklo, kování, připevňovací prostředky), které Schüco nabízí jako jeden celek včetně odborného poradenství. Kromě uvedených systémů, odzkoušených dle ISO 16 933, firma nabízí také systémy odzkoušené dle amerických předpisů US-GSA.

SchALco FW 80 XR
SchALco ADS 80 FR 30 foto 02