Stavitel

Bezplatný kurz pro řemeslníky

Řemeslnické kurzy zateplování od společnosti Knauf Insulation zamíří zdarma do pěti měst.

Kurzy Zateplování v praxi pořádá společnost Knauf Insulation a jsou určeny především realizačním firmám. Kurzy se budou věnovat zateplení kontaktních i provětrávaných fasád, zateplení a provádění vnitřních konstrukcí, tedy podlah, podhledů a příček. Poslední část školení je určena zateplování šikmých střech. Součástí kurzů jsou krátké teoretické přednášky a praktické části s diskusí. 


Termíny školení Zateplování v praxi 2014
Zlín 11. 2. 2014
Tábor 19. 2. 2014
Pardubice 21. 2. 2014
Praha 28. 2. 2014
Ústí nad Labem 7. 3. 2014

„Zateplování v praxi pořádáme podruhé. Loni jsme praktické kurzy v návaznosti na Akademii zateplování vyzkoušeli poprvé a naše domněnka, že o ně realizační firmy budou mít zájem, se potvrdila,“ říká o Zateplování v praxi Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation. „Realizační firmy chtějí odvádět svou práci co nejlépe a to nelze bez neustálého vzdělávání zaměstnanců. My jim toto vzdělávání přijatelnou, nenáročnou formou praktických ukázek a hlavně bezplatně nabízíme,“ dodává.

Účastníci kurzu se například naučí jak zabránit tvorbě trhlin zateplovacích systémů. Dále například správně a snadno provádět typické a atypické detaily napojení na různé konstrukce např.: založení, kotvení, možnosti řešení u ostění, parapetu, ukončení u šikmé střechy nebo jak odstranit prokreslování hmoždinek a mnoho dalšího. Kompletní program je k nalezení a ke stažení na www.zateplovanivpraxi.cz.

„Na trhu se stále objevují nové a nové materiály a ke kvalitní stavbě dnes už nestačí, že umíte základy řemesla, které jste se naučili kdysi na škole nebo v praxi. Za 80 % reklamací zateplení může jeho špatné provedení. Pokud mezi sebou výrobci a realizační firmy neustále sdílejí informace, vědomosti a dovednosti vede to ke spokojenosti s výsledkem u obou a u investora dvojnásob,“ říká Milan Pokrivčák, aplikační specialista Knauf Insulation.
Zájemci o kurzy Zateplování v praxi se mohou bezplatně registrovat na www.zateplovanivpraxi.cz.

zateplovani v praxi 2013 3