Stavební technika

Systém lešení PERI UP

Vhodné řešení podpěrných konstrukcí z lešení PERI UP Rezidence Hagibor, Praha

Na rozhraní Vinohrad, Žižkova a strašnic v Praze postupně vznikne v rámci projektu hagibor celkem pět rezidenčních domů společně se šesti administrativními budovami. Vše propojí náměstí a centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu ze stanice metra Želivského.

Developerem projektu je skupina Crestyl. Nově budované rezidenční domy Gamma a Delta navazují na první dva bytové domy projektu. Gamma nabídne 138 bytů všech velikostí, každý z nich s balkonem nebo terasou. stavba má celkem tři podzemní a jedenáct nadzemních pater. Jedná se o další etapu výstavby bytových domů (B1 a B2) pod názvem Rezidence Hagibor.

Vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci se zákazník rozhodl využít také pro tento projekt služby a produkty firmy PERI. hlavními požadavky projektu byla rychlost a dodržení všech požadavků BOZP. Pro metodu výstavby monolitických stěn a stropů byly nasazeny osvědčené systémy bednění PERI. Stěny byly bedněny rámovým bedněním TRIO, na stropy bylo použito nosníkové stropní bednění MULTIFLEX. Podepření volných částí betonových desek bylo řešeno nasazením hliníkových stropních stojek MULTIPROP. V průběhu stavby bylo postupně osazováno také fasádní lešení PERI UP Easy.

Nejdůležitější částí projektu byly podpěrné konstrukce nepravidelně rozmístěných balkónů, pro které byl nutný přesný návrh od technického oddělení PERI. V této části bylo rozhodnuto o nasazení modulového lešení PERI UP Flex, které umožňuje téměř libovolnou adaptaci na jakékoli podmínky a splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost práce. Výhodou pro zákazníka bylo zajištění dodávek návrhů konstrukcí i materiálu přesně podle požadavků stavby. Pravidelné návštěvy a podpora zákazníka přímo na stavbě byly velkým přínosem.

Modulové lešení PERI UP pro sportovní akci Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě

Přes četné úpravy a rekonstrukce, které proběhly v posledních letech v areálu Vysočina arena, bylo nutné pro únorové mistrovství vytvořit mnoho dalších dočasných konstrukcí – jak pro diváky, tak i pro LED obrazovky. Za devět dnů konání Ms navštívilo arénu přes 210 tisíc diváků.

Vzhledem k velmi dobré spolupráci byla také v tomto roce oslovena firma PERI. aby bylo divákům umožněno co nejkomfortnější sledování všech závodů, byly bezpečné dočasné tribuny téměř podél celé tratě navrženy již v rámci příprav. Kromě nástavby a doplnění tribuny přímo ve Vysočina Areně byly v celém areálu instalovány další tribuny s celkovou kapacitou cca 7000 míst, konstrukce pro LED TV, plošiny pro televizní studia, lávky, přechody a plošiny pro prodejní stánky. Výstavba lešení začala v listopadu 2023 a všechny konstrukce byly předány 31. ledna 2024.

Dle daného časového harmonogramu bylo dodáno velké množství pronajímatelného materiálu lešení. Velký důraz byl kladen především na bezpečnost návštěvníků. Proto byly všechny konstrukce zajištěny a doplněny ochrannými mřížemi systému PROKIT, které vhodně doplňují všechny bezpečnostní prvky integrované do systému lešení PERI UP Flex, jako například podlahy s protiskluzovým povrchem a integrovanou pojistkou proti nazdvihnutí, podlahové zarážky a ochranné zábradlí na schodištích. Mezi tribuny A a D byla postavena konstrukce lešení se zachováním průchodu pro diváky. Zde byly použity příhradové nosníky ULA.

Na několika místech bylo nutné umístit konstrukce pro LED TV. Největší za trestným kolem měla 16 × 8 m a 8 × 5 m a dále pak proti tribunám na stoupání ke stadionu, kde měla LED TV rozměr 10 × 6 m. Na parkovišti byla vybudována plošina o rozměru 29 × 16 m s nosností 100 tun pro osazení 40 ks buněk sloužících jako zázemí pro televizní techniku. K rozšíření plochy pro diváky se vybudovaly nad přilehlým potokem dvě plošiny o velikosti 37 × 11 m a 27 × 10 m, na které byly umístěny stánky s občerstvením. Vedle hlavní budovy v příkrém svahu byly postaveny čtyři plošiny pro televizní štáby z velmi stabilní konstrukce ze systému PERI UP Flex, která nejlépe splňovala požadavky na odolnou plochu pro přímé přenosy.

Celé mistrovství světa bylo v duchu největšího pohodlí pro diváky. Také proto byly tribuny umístěny co nejblíže u závodní trati tak, aby mohli mít návštěvníci přímý kontakt se závodníky.

Lešení PERI UP Easy bylo využito na fasádu a PERI UP Flex jako prostorové podpěrné lešení
při realizaci této stavby

Projekt lešení ve 3D usnadnil realizaci stavby administrativního objektu Vlněna I v Brně

Jako základ pro realizaci složité konstrukce lešení může být v případě potřeby zpracování speciálního 3D modelu, který usnadní provedení jakéhokoli projektu lešení. spolupráce od nabídky přes návrh až po samotnou realizaci je přitom velmi důležitá, což se i potvrdilo v kladném výsledku při realizaci administrativního budovy Vlněna I v centru Brna.

Administrativní objekt Vlněna I je umístěn v blízkosti hlavního vlakového, tramvajového a autobusového nádraží a nákupního centra Vaňkovka. Jedná se o 60 m vysokou šestnáctipodlažní budovu na ploše 700 m2, která po dokončení nabídne celkem 8850 m2 kancelářských ploch a jedno podzemní podlaží pro parkování. Požadavkem projektu bylo vytvoření pracovního lešení pro montáž obvodového pláště s velkým odstupem od monolitu (70 cm) doplněného o vnitřní konzoly, dvojité zábradlí a okopové zarážky.

Fasádní lešení PERI UP Flex umožňuje velkou flexibilitu při zhotovení kompletního fasádního lešení

Celý projekt byl vzhledem ke složité konstrukci lešení připravován v modelu 3D tak, aby bylo možné předejít komplikacím v místech založení v 7. NP a splnit všechny požadavky na BOZP. U této budovy byla zvolena kombinace fasádního lešení PERI UP Easy a modulového lešení PERI UP Flex. Lehké díly fasádního lešení PERI UP Easy byly nasazeny na konstrukci pracovního lešení pro montáž obvodového pláště. Modulové lešení PERI UP Flex bylo pro svou rychlou montáž využito pro podhled ustupující fasády.

Na této stavbě byl také poprvé v České republice nasazen flexibilní, modulový systém EVOTOP, který je možné použít i pro vyšší třídy zatížení a různé šířky. Pro snadnější přístup bylo lešení vybaveno schodišťovou věží. Za zmínku stojí založení pracovního lešení na jedné straně objektu ve výšce cca 30 m na prostorovém lešení pod ustupujícím podlažím. Prostorové lešení bylo vybaveno v horní úrovni pracovní podlahou pro montáž podhledu. Západní fasáda byla založena v polovině výšky na zdvojených ocelových příhradových nosnících z důvodu odskoku horní fasády a nemožnosti založit ji na monolitu stropu 7. NP vzhledem k velkému zatížení od lešení.

Hlavní výhody systému lešení PERI UP na stavbě
●  Vysoká míra bezpečnosti systému při montáži a ochrana před pádem z výšky bez dalšího příslušenství
●  Snadná a rychlá montáž s minimálním použitím nářadí a téměř bez spojovacích dílů
●  Flexibilní použití umožňuje individuální a speciální řešení vhodná pro konkrétní projekt
●  Nízká hmotnost jednotlivých konstrukčních dílů umožňujících rychlou práci
●  Vysoká únosnost

Modulový systém lešení PERI UP s mnohostranným využitím na stavbě
Systém lešení PERI UP nabízí jen s několika různými díly řešení pro všechny oblasti nasazení na stavbě. Mnohostranné využití stejných konstrukčních dílů pro různé konstrukce zvyšuje vytíženost materiálu a snižuje montážní a investiční náklady na lešení. Stavebnice lešení PERI UP umožňuje na stavbě široké spektrum nasazení od vytvoření bezpečných přístupů přes pracovní lešení až k podpěrným konstrukcím pro odvádění plošného nebo bodového zatížení. www.peri.cz

Podle podkladů společnosti PERI

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024