Snižování energetické náročnosti budov

Komentář: Jak si Česká republika vede v oblasti úspor energie?

Od roku 2014 se v Česku podařilo zrenovovat přes 5000 škol, školek, nemocnic a dalších veřejných budov.

„Dnem 9. února 2021 se uzavřela evropská konzultace ke směrnici o energetické účinnosti, jejímž cílem je snížit spotřebu energie v Evropě. V oblasti úspor energie si Česko nevede úplně špatně. Díky penězům převážně z evropských fondů se rozběhly podpůrné investiční programy prakticky na všechny typy budov. Z programů čistě na zateplování se navíc vyvinuly programy, které k renovacím přistupují komplexně. Podporují se zelené střechy, výměna zdroje tepla, fotovoltaika, vzduchotechnika či systémy šetrného hospodaření vodou. Od roku 2014 bylo v českých obcích a městech zrenovováno přes 5 000 škol, školek, nemocnic i administrativních a komerčních budov. Dotační programy zaměřené na rodinné a bytové domy pak pomohly více než 100 tisícům domácností zlepšit stav jejich obydlí a snížit účty za energie. Jen poslední covidový rok 2020 byl rekordní pro programy Nová zelená úsporám s více než 15 000 tisíci žadateli, i pro IROP, kde na renovaci mimopražských bytových domů požádalo dokonce více žadatelů, než kolik jich byl program schopen uspokojit. Bohužel se však stále nedaří plnit národní cíle, a to zejména kvůli složitosti tématu pro politickou reprezentaci a také pozdnímu náběhu programů podpory. Výkyvy v čerpání žádostí ukazují, jak je důležité, aby výzvy byly průběžné, dlouhodobé a se stabilními podmínkami. Výzvou pro nové programové období bude dobře nastavená podpora kvalitní projektové přípravy a informační kampaň.“

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy

Směrnice o energetické účinnosti (EED)

Budovy jsou odpovědné za přibližně 40 % spotřeby energie v Evropské unii a více než třetinu všech emisí CO2. Z tohoto důvodu je kladen důraz na nízkou energetickou náročnost nové výstavby a renovaci stávajícího fondu budov. V prosinci 2020 schválili premiéři zemí EU zvýšení celoevropského emisního cíle na mínus 55 % (oproti roku 1990) do roku 2030. V důsledku toho se změní také směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED). Dnešním dnem (9. 2. 2021) dochází k uzavření evropské konzultace ke směrnici, na jejímž základě začne Evropská komise připravovat legislativní návrh. Navržené úpravy by měla Komise představit v červnu 2021.


Související články:

Plocha zelených střech v ČR se za posledních pět let zdvojnásobila
Nejšetrnější budovou roku je základní škola v Psárech u Prahy
EU počítá s výrazným snížením spotřeby energií u stavby a bydlení, některá pravidla ale Česko nestíhá zavádět
Jaké jsou současné trendy v udržitelném stavebnictví
Masivní konstrukce vhodné pro pasivní dům