Materiály

Představujeme první budovu na světě s ocelí vyrobenou bez fosilních paliv

Společnosti Peab a SSAB udělaly další krok ve své spolupráci a nyní společně s Ruukki Construction a realitní společností Wihlborgs představují ve švédském Lundu první budovu na světě s ocelí vyrobenou bez fosilních paliv. Stěnové a střešní konstrukce budovy byly navrženy a vyrobeny společností Ruukki Construction. Části budovy byly vyrobeny z bezfosilní oceli od společnosti SSAB.

Peab je nyní vůbec první stavební společností, která ve stavebním projektu používá ocel vyrobenou bez fosilních paliv. Budova (Tomaten 1) v Hasslandě v Lundu je průmyslový objekt o rozloze 6 000 metrů čtverečních. Ocel SSAB vyrobená bez fosilních paliv byla použita při produkci sendvičových panelů vyrobených společností Ruukki Construction ve Finsku pro části stěn budovy. Vlastník nemovitosti, společnost Wihlborgs, je zákazníkem a developerem, a nájemcem bude smluvní výrobce Inpac.

–          „Je úžasné vidět, jaké skvělé kroky vpřed lze udělat v udržitelným rozvoji, když na tom pracujeme společně s ostatními – projekt se společnostmi Peab a Ruukki ukazuje, co je právě teď skutečně možné. Pro SSAB to není jen o snižování vlastních emisí pomocí oceli vyrobené bez fosilních paliv, ale také o přispívání ke snižování uhlíkové stopy v jiných částech hodnotového řetězce,“ říká Christina Friborg, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti SSAB.

–          „Tento projekt je vynikajícím příkladem toho, jak můžeme společně s našimi zákazníky do budoucna provést revoluci ve stavebnictví. Jsme hrdí na to, že se podílíme na posouvání stavebního průmyslu kupředu s našimi produkty, které jsou nejen vyrobeny z oceli bez fosilních zdrojů, ale jsou také vyvinuty s ohledem na udržitelnost a dopad celého životního cyklu tohoto produktu,“ říká Sami Eronen, prezident. společnosti Ruukki Construction.

–          „Cíle tohoto odvětví v oblasti klimatické neutrality můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat a společně vyvíjet produkty a budovy, které představují skutečnou změnu. Tento projekt je v tomto směru důležitým krokem a jako zákazník máme velkou odpovědnost neustále zvyšovat úroveň našich vlastních požadavků, aby se celý řetězec vyznačoval vysokými ambicemi v oblasti udržitelnosti,“ říká Ulrika Hallengren, generální ředitelka společnosti Wihlborgs.

Stavební a strojírenský průmysl usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2045, což vyžaduje použití nových materiálů a produktů s nízkým dopadem na klima v širokém rozsahu. Ocel SSAB, vyrobená technologií HYBRIT, bude na trhu v roce 2026, což umožní společnostem ve stavebnictví drasticky snížit emise oxidu uhličitého v ocelářském segmentu. Technologie HYBRIT znamená, že je železná ruda přímo redukována pomocí vodíku a elektřiny vyrobené bez fosilních paliv, na rozdíl od uhlí a koksu, které se používají ve vysokých pecích. Zbytkovým produktem je pak spíše voda než oxid uhličitý.

Peab, prostřednictvím svého partnerství se společností SSAB, a Ruukki Construction, jako dceřiná společnost SSAB, mají zajištěný přístup k oceli vyrobené bez fosilních paliv a mají v úmyslu ji používat v budoucích projektech od roku 2026. Nová ocel přispěje k dlouhodobému udržitelnému růstu v tomto odvětví a bude důležitým prvkem v otázce změny klimatu pro celé Švédsko.

Sektor stavebnictví a nemovitostí v současnosti tvoří asi jednu pětinu domácích emisí oxidu uhličitého ve Švédsku. V nové výstavbě představuje výroba materiálů a produktů převážnou většinu dopadů na klima. Vývoj první budovy na světě s použitím oceli vyrobené bez fosilních paliv je proto milníkem pro celé odvětví.

Švédská ministryně pro klima a životní prostředí Romina Pourmokhtari navštíví ve středu tento projekt v Lundu. Tiskové konference se zúčastní vedoucí představitelé společností Peab, Wihlborgs, Ruukki Construction a SSAB, jakož i místní činitelé. Pozvána byla i média.

Další informace jsou k dispozici ZDE (ve švédštině).Ruukki Construction
Tisková zpráva