Materiály

Pohled projektantů pasivních domů na stavební materiály Ytong a Silka

Požadavky na parametry obvodových stěn pasivních domů lze splnit jak pomocí jednovrstvových konstrukcí s tvárnicemi Ytong Lambda YQ, tak i cestou sendvičového zdiva, kombinujícího nosné tvárnice Ytong nebo Silka a dodatečné zateplení.

Obojí řešení – jednovrstvové stěny i tvárnice se zateplením – je energeticky velmi úsporné a vždy záleží na preferencích investora a projektanta, které z nich zvolí. „My dlouhodobě upozorňujeme na výhody jednovrstvových konstrukcí, které mají kromě zrychlení a zefektivnění výstavby i další přednosti, ale své místo na trhu mají i konstrukce tradiční, kombinující nosné zdivo a vhodný izolační materiál,“ vysvětluje Ing. Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella CZ/ SK, a dodává: „Pokud projektant zvolí pro obvodové stěny pasivního domu z důvodu požadavku na nosnost nebo akustiku vápenopískové tvárnice Silka, musí počítat s tím, že tyto stěny je potřeba zateplit vhodným tepelněizolačním systémem.“

Důvodem je skutečnosti, že vzhledem k vysoké objemové hmotnosti vápenopískových zdicích prvků Silka má zdivo poměrně vysoký součinitel tepelné vodivosti materiálu. Snížení tepelné vodivosti lze sice částečně dosáhnout děrováním zdicích prvků, ale ani tyto odlehčené bloky neumožňují návrh jednovrstvového obvodového zdiva bez doplnění tepelnou izolací. Toto řešení má však své výhody: kombinace obvodového pláště, složeného z hmotné nosné konstrukce a tepelné izolace, se významně projeví zejména v letním období. U vnitřních stěn budov se pozitivně projeví zejména vysoká akumulační schopnost tvárnic Silka, která hraje pozitivní roli v časovém posuvu prostupu tepla obvodovými stěnami. Tyto vlastnosti vytvářejí a přirozeně regulují klima uvnitř budov.

Zdění stěny z vápenopískových tvárnic Silka
Nosné zdivo z tvárnic Ytong

Na zateplení obvodových stěn z tvárnic Ytong nebo Silka jsou ideální lehké tepelněizolační minerální desky Multipor, které v kombinaci s materiály Ytong nebo Silka vytvářejí jedinečné tepelně- a zvukověizolační konstrukce s maximální požární odolností. Vyznačují se dlouhou životností a neobsahují látky nepříznivé pro zdraví člověka a přírodu. Tyto desky jsou navíc vhodné jak pro venkovní, tak i pro vnitřní zateplení budov.

Řadu zkušeností s projektováním pasivních staveb z materiálů Ytong a Silka má i architektonické studio Harfen Ateliér, v jehož čele stojí Ing. Filip Harvánek. Velmi zajímavou stavbou je například pasivní rodinný dům v Litomyšli. „Majitelé původně o pasivním domě neuvažovali, jednou z jejich priorit byla stavba svépomocí a k ní měli i potřebné rodinné zázemí. Měli poměrně jasnou představu o koncepci domu jako takového, ale nechali si poradit a byli ochotni naše doporučení respektovat. Výsledkem byl pasivní dům, který je postaven z materiálů Ytong a který navíc nebylo nutné ani zateplovat,“ říká Filip Harvánek.

Ytong Lambda YQ na obvodových stěnách a příčky z tvárnic Silka: dokonalá kombinace pro tepelný a akustický komfort. Obvodová zeď tohoto domu je z tepelněizolačních tvárnic Ytong Lambda YQ 500 bez dodatečného zateplení, vnitřní příčky jsou z vápenopískových tvárnic Silka, které dobře akumulují teplo a přispívají k akustické a tepelné pohodě. Střecha je kombinací stropních vložek Ytong Klasik a Ytong Komfort. Omítky a obálka domu jsou z tepelněizolační vnitřní a vnější omítky Ytong. Tyto omítky manželům vylepšily parametry domu a i díky jim se nakonec dům dostal do kategorie pasivních objektů. Překlady jsou tvořeny pomocí Ytong YQ U profilů. Samostatně stojící garáž je bez zateplení a je také z tvárnic Ytong.

„Vždy nás těší, když o našem projektu dobře mluví samotní klienti. V případě zmíněného rodinného domu v Litomyšli si klient pochvaloval skutečnost, že si dům bez ohledu na roční období udržuje pořád svou vlastní vnitřní teplotu, vlhkost a své vnitřní zdravé klima. Navíc se celé rodině s Ytongem dobře pracovalo. Přestože až do zahájení stavby neměli s materiály Ytong žádné zkušenosti, práce je bavila a oceňovali i ucelený a certifikovaný stavební systém. Od zakládacích malt přes nosné zdivo, příčky, překlady, stropy až po vnitřní a vnější omítky, vše bez tepelných mostů,“ dodává Filip Harvánek.

Podle podkladů společnosti Xella

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 1/2024