Materiály

Plastová okna s „recyklátem“ pomáhají zachránit planetu Zemi pro naše děti!

Ano, plastová okna s „ recyklátem“ skutečně pomáhají zajistit aby naše děti, jejich děti a budoucí generace, mohly žít v klidu a ve zdraví na naší planetě, v naší zemi, v našem pěkném domě nebo bytě. Je důležité si uvědomit, že Zemi máme jen jednu, náhradní plán neexistuje. A i kdyby existoval, není v současné době snem nikoho z nás, abychom se vydali na pivo někam na Mars ve skafandru…..

Takzvaní také-odborníci z různých portálů s honosnými názvy, kteří se vydávají za instituce a zabývají se zdravým bydlením, mají z nějakého důvodu potřebu uvádět lidi v omyl a chránit jednu skupinu výrobků a výrobců. Zároveň znevýhodňují výrobky a výrobce, kteří se snaží prodávat moderní produkty s ohledem na ekologii a udržitelnost. V tomto případě je těžké hovořit o hlavní myšlence takových prohlášení – totiž o zdravém bydlení.

Naším cílem v tomto článku je přiblížit veřejnosti problematiku recyklace v oblasti plastových oken, aby bylo jasné, že recyklace PVC není zlo, nemá žádný negativní dopad na zdraví, naopak, recyklace pomáhá a šetří. Okna obsahující recyklovaný materiál jsou stejně kvalitní jako okna bez něj, navíc jejich uhlíková stopa je podstatně příznivější. Splňují všechny požadavky norem a budou zákazníkům sloužit stejně dobře bez jakýchkoli omezení.

Pojem recyklát dáváme do uvozovek záměrně, a níže se snažíme vysvětlit rozdíly mezi různými variantami PVC profilů, aby bylo jasné, že není recyklát jako recyklát.

Všichni významní výrobci PVC profilových systémů pro okna a dveře (tzv. systémové domy) se aktivně podílejí na zvyšování podílu recyklovaného PVC ve výrobě a jsou součástí sdružení, která tuto ekologickou politiku v oblasti okenní technologie podporují a aktivně prezentují. 

Rádi bychom objasnili několik skutečností o plastových profilech, procesu recyklace a přínosu této technologie pro životní prostředí. 

PVC, PVC-U (neměkčené PVC)
Polyvinylchlorid neboli PVC je jedním z nejpoužívanějších plastů na světě. Rychle si získal oblibu pro svou flexibilitu, trvanlivost a cenovou výhodnost. PVC přináší významné výhody výrobkům a aplikacím v různých oblastech, jako je stavebnictví, automobilový průmysl, zdravotnické přístroje, elektronika a elektrická zařízení, obalová technika a móda. Ať už je PVC tuhé, nebo pružné, pomáhá odlehčit a prodloužit životnost oken. Výrobky z PVC navíc vyžadují minimální údržbu, a proto k zajištění své trvalé funkčnosti potřebují jen velmi málo dodatečné energie, surovin a chemikálií. Výhodou PVC je proto jeho dlouhá životnost, než se dostane do odpadového řetězce.

Po skončení životnosti lze PVC recyklovat. Ve skutečnosti má PVC mezi plasty nejdelší recyklační historii a nejpokročilejší úroveň mechanické recyklace.

Proč recyklovat PVC?
– PVC je vhodné pro recyklaci díky svým pokročilým mechanickým recyklačním vlastnostem.
– K dispozici jsou velké objemy recyklovatelného odpadu z PVC (odhadem je dnes v EU 500.000 tun až 750.000 tun PVC v podobě oken).
– Použití recyklovaného PVC pomáhá plnit cíle v oblasti efektivního využívání zdrojů a šetřit přírodní zdroje.
– Použití recyklovaného PVC snižuje emise a skládkování.

Od roku 2000 bylo v rámci dobrovolných závazků evropského průmyslu PVC recyklováno 6,5 milionu tun odpadu z PVC, čímž se ušetřilo 13 milionů tun CO21.

Vliv recyklovaného PVC-U na kvalitu moderních oken
Kvalita a užitné vlastnosti okenních profilů z PVC-U (v současné době jediný materiál, ze kterého se plastové okenní profily vyrábějí) jsou klíčovou zárukou trvanlivosti a funkčnosti oken a dveří. Systémové domy již desítky let podrobují profily a výrobu certifikovaným kontrolám kvality, jako jsou RAL GZ-716 v Německu, QB 34 ve Francii, KOMO BRL0702 v Nizozemsku a ATG v Belgii. Tyto certifikáty kvality kontrolují především mechanické vlastnosti, ale také typové zkoušky finálních oken. Zkušební protokoly od roku 1980 umožňují důsledně ověřit, zda recykláty použité v jádru profilů kvalitativně odpovídají původnímu materiálu.

Kontroly kvality prokazují, že použití recyklátů nevede ke snížení kvality nebo výkonu ověřovaných vlastností.

Mechanická recyklace, nebezpečné látky a udržitelnost
PVC-U je plast s dlouhou životností, který lze díky jeho chemickému složení a recyklovatelnosti opakovaně používat. Mnoho stavebních výrobků z PVC-U se nyní recykluje, což nám umožňuje udržet materiály v uživatelském řetězci po delší dobu. Mechanická recyklace, která se používá, je v souladu s kritérii udržitelnosti a zároveň udržuje pod kontrolou látky, které průmysl označil za škodlivé a před lety je vyřadil (např. olovo).

Naproti tomu spalování by způsobilo okamžité uvolnění většiny obsažených látek do ovzduší. Skládkování by rovněž vedlo z dlouhodobého hlediska ke spalování. Skládkování a spalování navíc ničí cenný zdroj tohoto žádaného materiálu, který lze použít jako náhradu za nový primární materiál. Recyklace je tedy pro životní prostředí přínosná dvěma způsoby: řízenou kontrolou nežádoucích látek a úsporou cenných materiálových zdrojů.

Mechanická recyklace výrobků z PVC je proto užitečným a udržitelným příspěvkem k ochraně klimatu. Jedna tuna recyklátu z PVC ušetří 2,027 tuny CO2 ve srovnání s použitím primárního materiálu. To je důležitý příspěvek k politice efektivního využívání zdrojů.2

Olovo a kadmium – dědičné látky
Dědičné látky jsou látky, které v minulosti plně spadaly do legislativního rámce, ale při výrobě nových výrobků z PVC se již nepoužívají.

V minulosti zpracovatelé PVC používali malá množství přísad na bázi těžkých kovů (olovo a kadmium): stabilizátory, které chránily jejich výrobky před tepelnou degradací, a také pigmenty. Průmysl PVC nahradil původní stabilizátory na bázi kadmia a olova novými sloučeninami zejména na bázi vápníku; směsi PVC obsahující tyto již řadu let používané stabilizátory nyní tvoří většinu evropského trhu.

Vyplavují se z PVC starší přísady (dědičné látky)?
Nezávislé studie prokázaly, že výrobky, jako jsou trubky a profily, které obsahují recyklát v rámci snahy průmyslu o udržitelnost, nevyplavují starší látky. Tyto látky jsou pevně zabudovány v polymerní matrici PVC.3

Používání dědičných látek neustále kontroluje a dohlíží na ně Komise EU, která vydala nařízení REACH, jež uděluje výjimku ze zákazu prodeje výrobků z PVC obsahujících olovo na evropském trhu. Omezení se vztahuje na všechny výrobky z PVC, které nelze recyklovat v uzavřeném cyklu. Výjimka je výslovně stanovena pro plastové okenní profily, které obsahují olovo jako „starší přísadu“ pouze v recyklátu.

Nařízení Komise EU č. 2023/923 přesně definuje povolený obsah olova v recyklovaném PVC-U a také dobu platnosti výjimky.

To znamená, že celý recyklační řetězec je přísně kontrolován, zejména s ohledem na zdravotní a environmentální dopady. 

Vzhledem k tomu, že se olovo jako přísada nepoužívá od roku 2015, budou jeho zbytky v nových výrobcích neustále klesat v důsledku ředění, takže za určitou dobu nebudou okna z PVC olovo vůbec obsahovat.

Profily s recyklátem obsahujícím zděděné olovo proto nepředstavují pro uživatele oken žádné zdravotní riziko.

Recykláty, regeneráty, prvotní (panenské) plasty
Jednotlivé názvy a označení se často objevují v různých článcích, brožurách, reklamách a jsou používány jako definice kvality nebo se dokonce někde objevují jako povinné či zakázané. Jsou dokonce zdrojem hoaxů a dezinformací. Rádi bychom vám rozdíly mezi jednotlivými pojmy jednoduše vysvětlili.

Nejdůležitější je však skutečnost, že všechny varianty PVC-U jsou použitelné pro výrobu profilů pro plastová okna a nemají žádný negativní vliv na vlastnosti oken a dveří a splňují požadavky, které na ně klade platná norma ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře.

Recyklát, recyklované PVC-U (rPVC-U):
Materiál, z něhož již byla plastová okna a dveře vyrobena, tj. zpětně získaný materiál, který je recyklován zpět do výrobního procesu v souladu s normou ČSN EN 17410 prostřednictvím uzavřeného recyklačního cyklu.

Regenerát IRM (Internaly reused material):
Interně znovu použitý materiál z vlastní výroby, který nikdy neopustil výrobní závod, nebyl zpracován a pochází ze zbytků, nepoužitých profilů nebo z takzvaných náběhových profilů, které jsou součástí nastavení technologie extruze. Tento materiál je podle normy ČSN EN 17410 považován za čistý materiál (virgin material), a proto se používá i na viditelné plochy, které vyžadují odolnost proti UV záření. Tento materiál je v současné době obsažen ve většině hlavních profilů (rám, křídlo).

Prvotní (panenský) materiál: 
Materiál, který se používá poprvé a který se používá také v profilech, jejichž jádro (střed) obsahuje recyklovaný, regenerovaný materiál. Podle normy ČSN EN 12608-1+A1 musí být viditelné plochy profilů pokryty panenským materiálem, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Z výše uvedených informací vyplývá, že PVC jako materiál a z něho vyrobené výrobky, jsou ideální pro opakované použití beze změny kvalitativních vlastností, s velmi příznivým dopadem na životní prostředí a samozřejmě, že tyto výrobky jsou zdravotně nezávadné.

Plastová okna s „recyklátem“ pomáhají zachránit planetu Zemi pro naše děti!
Na závěr si zopakujme nadpis tohoto článku a přidejme několik srovnání. Úspora CO2, snížení uhlíkové stopy a udržitelnost jsou pojmy, které dnes slýcháme a vidíme velmi často. Už méně je však vidět jejich srozumitelné vysvětlení.

Co je úspora CO2?  Jednoduše řečeno, čím méně CO2 vyprodukujeme, tím lepší vzduch dýcháme a tím zdravější planetu zanecháme budoucím generacím.

Například 1 kg recyklátu PVC ušetří 2 kg CO2. Jen v roce 2019 se podařilo snížit emise CO2 o více než 726 000 t, což odpovídá spotřebě města s přibližně 84 000 obyvateli.4 Standardizované okno s dvojitým zasklením (okenní jednotka o rozměrech 1,23 m x 1,48 m) obsahuje 16,79 kg PVC a v průměru se na jeho výrobu používá 40 % recyklovaného PVC.5

Standardizované plastové okno tak obsahuje 6,72 kg recyklovaného PVC, což šetří 13,44 kg CO2. Tato úspora odpovídá např. 124,70 € v systému EU pro obchodování s emisemi nebo více než dvěma zpátečním letům do Mnichova.6 A to je jen jedno okno, které splňuje všechny požadované vlastnosti podle norem, má moderní a krásný design a ochrání vás před hlukem, teplotou, a dokonce i před zloději.

Plastová okna s recyklovaným obsahem skutečně zachraňují planetu a my všichni můžeme přispět k její záchraně.

Ing. Tibor Pastierik
Technical Services Leiter CZ-SK-HU
Gealan Fenster Systeme GmbH
Člen představenstva a PVC sekce ČKLOP
Článek byl schválen Technickou komisí ČKLOP

  1. Why recycle? – VinylPlus ↩︎
  2. Factsheet: Recyclates in PVC-U Window Profiles Systems, Brochures | EPPA (eppa-profiles.eu) ↩︎
  3. PVC recycling technologies https://www.vinylplus.eu/resources/pvc-recycling-technologies/  ↩︎
  4. Our Contribution to Climate Protection – Modern PVC-U Windows generate CO2 Savings (2020), Brochures | EPPA (eppa-profiles.eu) ↩︎
  5. Environmental Product Declaration for PVC-U window (1,23 x 1,48 m) with insulated double-glazing (2022), retrieved May 30th, https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Detail?id=15972   ↩︎
  6. CO2 Converter – OpenCO2.net ↩︎