Materiály

Nezateplenou střechou uniká až 30 % tepla. Léto je ideální čas na renovaci

Jedním z klíčových prvků, které mohou významně ovlivnit energetickou účinnost domu, je zateplení střechy. Může se totiž jednat o nejslabší článek celé budovy, kvůli kterému se zbytečně zvyšují měsíční provozní náklady. Aby se investice do zateplení vyplatila, tloušťka izolace by měla dosahovat okolo 40 cm. Ideální izolací pro tento typ střech je minerální skelná izolace URSA GLASSWOOL, která nabízí skvělou tepelnou i akustickou ochranu a zároveň je přirozeně nehořlavá. Jak kvalitně izolovat střechu poradí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA. 

Zvyšování energetické nezávislosti vlastníků budov je pro Česko klíčové. Každá rekonstrukce domu za účelem snížení spotřeby energie však musí být dobře naplánovaná, proto je vhodné se vždy poradit s odborníkem. „Ideální je začít hledáním místa, kudy z domu uniká nejvíce tepla. Často je to střecha. Právě tudy může unikat 25 až 30 % veškerého tepla spotřebovaného na vytápění. Odborník rovněž doporučí správný postup, aby se například nestalo, že při instalací fotovoltaiky nebude střecha zateplená,“ upozorňuje Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací. 

Jak postupovat při zateplení šikmé střechy

Pro zateplení šikmé střechy se standardně využívají dva způsoby – zateplení shora a zateplení zdola. „Při zateplování svépomocí je vhodnější zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a je možné jej provádět i v deštivém období,“ říká Vojancová. Zateplení shora naopak umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ popisuje Vojancová.

Výhody zateplení shora: 

  1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev, a tak je možné v domě stále bydlet 
  2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení 
  3. Lze přiznávat krokve 
  4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce 
  5. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce

Výhody zateplení zdola:

  1. Standardní osvědčená metoda 
  2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období 
  3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi 
  4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy 
  5. Lze provádět formou DIY

Minerální skelná izolace je ideálním řešením pro zateplení šikmých střech 

Minerální izolace mají řadu výhod – jsou difuzně otevřené, proto propouštějí vodní páru, takže umožňují konstrukci vysychat. Jsou také přirozeně nehořlavé, což se hodí, když máte na střeše fotovoltaiku, a dobře tlumí hluk. K zateplení šikmé střechy se skvěle hodí URSA DF 35 se součinitelem tepelné vodivosti (lambda) 0,035 W/mK, která je vhodná pro izolaci mezi, pod i nad krokve.