Materiály

Není trojsklo jako trojsklo

Realizace oken společnosti Vorlíček okna s izolačními skly IZOS ENERGY+

Různé druhy trojskel mají specifické funkce a vlastnosti vztahující se k solárním ziskům. 

Izolační trojskla představují zásadní prvek moderních energeticky efektivních novostaveb a jsou rovněž ideální volbou pro rekonstrukci domů či bytů. Výrazně přispívají k úspoře energie a zlepšují tepelný komfort. Právě okna představují značnou část obálky budovy. V případě klasických rodinných domů je to asi 15–20 % plochy všech stěn, u moderněji pojatých staveb může být toto číslo i vyšší. A když se podíváme na poměr samotných rámů vůči velikosti izolačních skel, jsme na hodnotě 80 % ku 20 % celkové obálky domu. Proto nesmíme u výrobce oken podceňovat správný výběr izolačního skla. 

Možnosti současných moderních výrobků izolačních skel jsou nejlépe patrné na porovnání s dvojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,6 W/m2K. Jedná se o hodnotu běžnou pro zasklení kolem roku 2000. Současné běžné zasklení, např. trojsklem IZOS TRIPLE, má součinitel prostupu tepla hodnotu Ug = 0,6 W/m K. Při venkovní teplotě –7,5 °C dosáhne rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C. Každý stupeň přitom představuje rozdíl v nákladech na vytápění mezi 7 až 8 %, takže v případě těchto dvou výrobků se bavíme o rozdílu v nákladech na vytápění kolem 25 %. Sklo IZOS ENERGY+ se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K a solárním faktorem 62 % pak vylepšuje tuto hodnotu o dalších cca 10 % – díky tomuto izolačnímu sklu je možné využití solárních zisků v zimním období. 

Řešení přehřívání interiéru v letních měsících zase ukazuje porovnání zasklení IZOS TRIPLE a IZOS SHADOW. V případě, že majitel domu nechce nebo nemůže řešit stínění pomocí předokenních žaluzií, může zvolit sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti slunečních paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 %. Při venkovní teplotě blížící se teplotě 40 °C je teplota vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u produktu IZOS TRIPLE. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru. 

Tři klíčové parametry určují jejich výkonnost v oblasti tepelné izolace a efektivity spotřeby energie:
1. Světelná prostupnost (LT) indikuje procentuální množství viditelného světla, které prochází z venkovního prostředí do interiéru. Vyšší hodnota LT znamená více přirozeného světla v místnosti. 
2. Součinitel prostupu tepla (Ug) udává, jak moc tepla sklo propouští z interiéru ven. Nižší hodnota Ug znamená lepší izolační schopnosti skla. 
3. Solární faktor (SF) udává, kolik tepla ze slunečního záření proniká do interiéru. Vyšší hodnota SF znamená, že interiér se více prohřívá. 

Broušené hrany u skel IZOS jsou standardem. Jedná se o jejich strojové přebroušení vyrovnávající nerovnosti vzniklé při řezání skel, sklo je tzv. sámováním zbaveno mikrotrhlin. Opracované (sámované) hrany zvyšují kvalitu skla, jeho lepší montáž do oken a zejména pak omezení případných poškození
v již instalovaných oknech. Izolační sklo je tak odolnější vůči změnám teplot a snižuje riziko praskání vlivem termálního šoku

Společnost HELUZ IZOS nabízí tři typy izolačních trojskel, přizpůsobené různým potřebám:
IZOS TRIPLE je ideální volbou pro menší zasklené plochy.
● Na velké prosklené plochy, které nelze stínit pomocí vnější stínicí techniky, doporučujeme IZOS SHADOW.
● Pro moderní energeticky úsporné domy se stínicí technikou je ideální IZOS ENERGY+, který maximalizuje využití sluneční energie během zimního období. 

Izolační trojskla od společnosti HELUZ IZOS nabízejí komplexní řešení pro stavbu či rekonstrukci a výrazně snižují spotřebu energie. 

www.izos.cz 


Podle podkladů společnosti HELUZ IZOS