Legislativa, Průmysl a obchod

Sněmovna vypustila ze stavebního zákona ustanovení o volném přístupu k normám

Za některé technické normy ve stavebnictví se zřejmě bude nově platit. Schválili to poslanci, když dnes ze stavebního zákona vypustili ustanovení, které uvádělo, že některé normy musí být bezplatně přístupné veřejnosti. Podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) je to z důvodu ochrany autorských práv. Někteří opoziční poslanci to ale kritizovali.

Podle Mládka je hlavním důvodem této změny to, že Česku hrozí vyloučení z mezinárodních normalizačních organizací. Tyto organizace prý chtějí doložit, že česká strana zavedla dostatečnou ochranu autorských práv k technickým normám. Vyloučení z organizací by mělo závažné dopady, varoval.

Poslanci schvalovali novelu zákona o technických požadavcích na výrobky. Tato novela souvisí se schváleným novým zákonem o posuzování shody u stanovených výrobků a měla zpřesnit některá ustanovení nebo vypustit duplicitní ustanovení.

Hospodářský výbor ale přijal pozměňovací návrh, který se týkal stavebního zákona. Vypouštěl z něj ustanovení, které říká, že pokud se stavební zákon nebo prováděcí předpis odvolávají na technickou normu, musí být tato norma bezplatně přístupná veřejnosti.

Kritizoval to například předseda klubu TOP 09 a Starostů František Laudát. Vládu obvinil z politiky likvidace malých a středních podnikatelů. Lidé podle něj budou platit za normy až desítky tisíc korun ročně. Karel Fiedler (Úsvit – Národní koalice) označil zpoplatnění za házení klacků pod nohy.

Mládek argumentoval také tím, že většina ostatních technických norem je zpoplatněna. Nedomnívá se proto, že by stavebnictví mělo být preferováno například před strojírenstvím.

zpráva ČTK

O přístupu k normám a pozici ČKAIT jsme podrobně psali také zde.