Legislativa, Průmysl a obchod

Novela Pražských stavebních předpisů ruší požadavek na proslunění bytů

Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 23. 10. 2018 novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP), která upouští od povinnosti, aby každá obytná místnost byla 1. března prosluněna. Tato povinnost bránila tomu, aby mohly vznikat čtvrti podobné Vinohradům nebo Dejvicím. Nově také umožní, aby byty přeměněné na kanceláře, mohly být opět kolaudovány jako byty. Praha se tím přidává ke státům jako Nizozemsko, Německo či Dánsko.

Zásadní novelizaci Pražských stavebních předpisů notifikovala Evropská komise bez jediné připomínky a nyní je schválena Radou hlavního města. Novelizace bude uvedena v platnost 15 dní po zveřejnění.

Podle stávajícího znění PSP musela stavba kolaudovaná jako byt splňovat podmínku, aby 1. března dopadaly přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy bytu po dobu 90 minut. Novelizace nyní umožní kolaudovat byty, které byly dříve označovány za ateliéry.

„Byty, které nyní nevyhovovaly předpisům, se kolaudovaly jako ateliéry, ale následně se úspěšně prodávaly. Je to důkazem toho, že sluneční paprsky nejsou jednotným kritériem pro výběr bytu. Lidem bude nyní umožněno pořídit si kolaudovaný byt podle vlastních představ a potřeb, aniž by stát vnucoval byt prosluněný,“ primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Odpůrci novelizace zmiňují riziko přílišného zahuštění města a zastínění stávajících bytových jednotek. PSP však rozestupy domů a osvětlení stávajících jednotek chrání pomocí uliční čáry, výškové hladiny a požadavku na dostatečné denní osvětlení. Na ochranu stávajících bytů pak myslí kromě samotných PSP i stavební zákon.

„Pokud někdo navrhuje novou stavbu, nesmí být proslunění těch stávajících touto novou výstavbou sníženo pod normu. Lidé se nemusí obávat, že po odstranění požadavku na proslunění se budou zahušťovat sídliště. Pražské stavební předpisy totiž obsahují mnoho dalších pravidel, které takovým záměrům zamezují. Jde například o požadavek na denní osvětlení nebo odstup staveb,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Pražské stavební předpisy umožňují výstavbu města způsobem obvyklým ve vyspělých evropských metropolích. Pražské stavební předpisy vrací do města pojmy jako uliční či stavební čára, stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují některé příliš striktně nastavené technické požadavky pro novou výstavbu. Nové předpisy se inspirují osvědčenou stavební legislativou měst, která se pravidelně umisťují na předních příčkách indexů kvality života, jako je třeba Vídeň či Berlín.

tisková zpráva IPR Praha