Legislativa

Návrh nového územního plánu pro Brno je již přístupný veřejnosti

Stávající územní plán města Brna je v platnosti už více než 25 let. S novým návrhem se veřejnost může seznámit od 24. března. Veřejné projednávání návrhu bylo vzhledem k nouzovému stavu posunuto na 22. a 23. června. Očekává se kolem tří tisíc připomínek a námitek, přesto město Brno věří, že se do stanoveného termínu 31. prosince 2022 podaří nový územní plán vydat. Kancelář architekta města také připravila celkem čtyři setkání s Brňany jako náhradu za dubnové jízdy Plán jede k vám! zrušené kvuli epidemii covid-19.

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR) 24. března zveřejnil návrh dlouho očekávaného nového územního plánu města Brna. Jeho veřejné projednávání bylo stanoveno na 6. května, kvůli omezením plynoucím z nouzového stavu v době pandemie koronaviru se však město rozhodlo jednání posunout až na červen.
„S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí stanovilo vedení města nový termín veřejného projednání na 22. a 23. června 2020. Snahou je zajistit veřejné projednání nového územního plánu v dostatečném odstupu po odvolání mimořádných opatření. Konkrétní podobu průběhu projednání řešíme s Jihomoravským krajem jako nadřízeným orgánem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ říká radní města Brna pro územní plánování Filip Chvátal.
Nový územní plán (ÚP) by měl být kvůli vypršení platnosti stávajícího územního plánu vydán do 31. prosince 2022. Vzhledem k tomu, že se očekává značné množství připomínek a námitek zejména ze strany vlastníků pozemků, panují obavy, zda bude nový územní plán schválen včas. „Konec roku 2022, kdy přestane platit současný územní plán, visí nad Brnem jako jakýsi Damoklův meč. Pokud se nový územní plán schválí až v průběhu roku 2023, a vznikne tak třeba jen na krátko právní vakuum, kdy nebude platit územní plán žádný, může to na tváři Brna způsobit nezhojitelné šrámy,“ komentuje situaci Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb. Město samotné i Kancelář architekta města Brna (KAM), však ubezpečují, že pro včasné schválení nového ÚP vyvinou maximální možné úsilí. „Postupujeme podle schváleného harmonogramu, a to i přesto, že jsme museli posunout termín veřejného projednání kvůli vyhlášenému nouzovému stavu. Návrh nového územního plánu jsme dokonce stihli zveřejnit dříve, než byl původně avizovaný termín. Jak KAM, tak OÚPR jako pořizovatel, děláme maximum, aby se vydání nového plánu stihlo, je to priorita. Teď jsme aktuálně ve fázi projednávání, a ta bude trvat ještě dva roky. Brno je velké město, fáze projednávání návrhu je velmi náročná část, vstupuje do ní celá řada aktérů a ti mohou mít mnohdy protichůdné zájmy,“ říká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.
Co se týče zmiňovaných předpokladů odborníků ohledně velkého množství připomínek k novému ÚP, město Brno i KAM věří, že je úspěšně vyřeší. Podle odhadů Kanceláře architekta města Brna se může nakonec sejít více než tři tisíce námitek a připomínek. „S velkým množstvím připomínek a námitek přirozeně počítáme. Podobně jako se odbor územního plánování vypořádal nakonec úspěšně s obrovskou zátěží, která na odbor přešla s povinností vydávání závazných stanovisek, tak stejně se budeme muset vypořádat s velkým množstvím připomínek. Pokud to bude situace vyžadovat, jsou pracovníci OÚPR připraveni pracovat o svátcích, víkendech i přesčas, aby úprava termínu veřejného projednání na pozdější období neovlivnila termín konání opakovaného veřejného projednání v roce 2021 a vydání nového územního plánu,“ ujišťuje Chvátal a dodává: „Nový územní plán nabídne více ploch pro bydlení i pracovní příležitosti. Řeší nejen přestavbu brownfieldů, aby město mohlo rozvíjet svůj potenciál i uvnitř a bylo kompaktní, ale také posílení koncepční výstavby v širším centru Brna. Jsem velmi rád, že se nám daří stíhat plánovaný časový harmonogram, ačkoli tomu mnozí nevěřili. Věřím, že pokud půjde vše podle plánu, stihne se nový územní plán dokončit včas.“
Na některé možné problémy spojené s novým územním plánem pak upozorňuje developer Tomáš Beneš ze stavební firmy BEMETT. „Velice kvituji, že práci na novém územním plánu převzal KAM a jsem potěšen z interpretace návrhu ve spolupráci s městem. Na druhou stranu budou dle mého vznikat různé rozdíly mezi aktuálním a novým ÚP, jelikož rozsah výšky stavby je nově dán podle stupňů V1-6, nikoliv samotným indexem podlažní plochy, jako je tomu dnes. To bylo u staveb dosti omezující, a také to může krátit práva majitelů, čehož se budou snažit vyvarovat podáním připomínek. Věřím však, že se jim KAM a město bude snažit vyhovět, aby se na ‚krácení práv‘ nepodařilo nový návrh zneplatnit a pozdržet,“ uvádí Tomáš Beneš. „Nejzásadnější problém pak vidím v pásmech povodňových rizik povodí Dunaje, které budou Brno – nejvíce jeho jižní část – brzdit i po vzniku nového ÚP, pokud nepřijde radikální změna,“ uzavírá.
Návrh územního plánu je dostupný na portálu www.upmb.brno.cz. Nový územní plán nahradí dosavadní z roku 1994, který byl několikrát aktualizován, avšak již neodpovídá potřebám rozvoje současného města. Občanská platforma Otevřené Brno provozuje web www.uzemniplanbrno.cz, kde lidé mohou psát své připomínky on-line.

Plán jede k vám!
S návrhem nového územního plánu vyráží zástupci Kanceláře architekta města do městských částí. Společně se zástupci vedení města a Odboru územního plánování a rozvoje chtějí seznámit veřejnost s návrhem nového územního plánu před jeho veřejným projednáním. Lidé se mohou přijít zeptat na vše, co je k územnímu plánu zajímá, třeba jak se promění jejich ulice nebo kde se počítá s novou výstavbou či prodloužením tramvajové trati.
Setkání jsou náhradou za dubnové jízdy Plán jede k vám!, které byly odvolány kvůli nouzovému stavu. „Chceme, aby měli Brňané možnost seznámit se s návrhem územního plánu před jeho veřejným projednáním. Dvakrát jsme živě vysílali přímo z naší kanceláře na Zelném trhu a zodpověděli jsme téměř dvě stě dotazů veřejnosti. Jsme rádi, že nyní můžeme vyjet do městských částí,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.
První setkání odstartuje v úterý 9. června v KD Rubín, o dva dny později proběhne setkání ve středisku Omega v Musilově ulici. Na hvězdárně se zájemci sejdou v úterý 16. června a 18. června sérii setkání zakončí prezentace v Dělnickém domě v Židenicích. Začátky budou vždy v 18 h. Vstup je zdarma. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením je kapacita všech setkání omezená a je nutné se zaregistrovat na webu www.kambrno.cz nebo zavolat na číslo 770 176 560.
„I přes nepříznivé podmínky, které nám současné projednávání územního plánu komplikují, jsem opravdu rád, že se nám podaří zrealizovat alespoň tato setkání před samotným veřejným projednáním. Věřím, že zodpovíme všechny dotazy, které současný nový návrh územního plánu u veřejnosti vyvolává,“ uvedl radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.
Vzhledem k omezené kapacitě bude KAM ze setkání zveřejňovat záznam. Třetí setkání z brněnské Hvězdárny a planetária bude navíc přenášeno online. Zájemci jej mohou sledovat živě na Facebooku Kanceláře architekta města Brna.
S návrhem nového územního plánu se může veřejnost seznámit také na portálu územního plánování www.upmb.brno.cz. Veřejná projednání se budou konat ve dnech 22. a 23. června 2020 vždy od 15 hodin v areálu brněnského výstaviště. Připomínky, námitky a stanoviska je možno uplatnit nově ve lhůtě do 30. června 2020.
● út 9. 6. Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3
● čt 11. 6. Kulturní středisko Omega, Musilova 2
● út 16. 6. Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2 (živý přenos na Facebooku KAM)
● čt 18. 6. Dělnický dům Židenice, Jamborova 65
mi, převzato z www.stavbaweb.cz