Legislativa

Celosvětové zpřísnění certifikace uvolňování škodlivin z desek na bázi dřeva

Po radikálním zpřísnění podmínek pro certifikaci desek na bázi dřeva v oblasti uvolňování těkavých látek (např. formaldehydu), došlo také k výrazné redukci počtu institucí, které jsou oprávněny tyto certifikáty producentům vydávat. V Evropě jsou akreditační orgány pouze v pěti zemích a dobrou zprávou pro tuzemské výrobce a obchodníky je, že jedním z nich je Dřevařský ústav v Praze (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.). Další akreditační orgány jsou v Itálii, Německu, Polsku a Španělsku.

Certifikaci, kterou využívají i nadnárodní řetězce typu IKEA, celosvětově řídí instituce EPA (US Environmental Protection Agency) a CARB (California Air Resources Board). Ty přikročily k razantní změně podmínek, které začnou plošně platit ode dne 22. března 2019. Dopadem těchto změn je především výrazné zvýšení požadavků na jednotlivé certifikační autority a také větší provázanost na národní akreditační orgány. Cílem je dosažení souladu s americkou legislativou a celkové posílení důvěry v certifikační systém, jehož primárním cílem je ochrana zdraví spotřebitelů (týká se to např. nábytku). Dřevařský ústav dokázal mezi prvními v součinnosti s Českým institutem pro akreditaci (ČIA) naplnit zpřísněná kritéria a uplatňuje u výrobců nové certifikační postupy v plném rozsahu nejen pro EU, ale pro celý svět.

Do uvedených oblastí certifikací spadají producenti a obchodníci všech druhů výrobků z desek na bázi dřeva (např. z dřevotřísky, překližky, MDF, HDF desek), kteří musí při uvádění výrobků na trh doložit certifikát o splnění limitů uvolňování škodlivin. Pro certifikaci CARB se jedná o dodržení standardů Airborne Toxic Control Measure (ATCM) – FRO 93120, u certifikace EPA dodržení Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI – 40 CFR Part 770. 

Více na www.drevarskyustav.cz.

tisková zpráva Dřevařského ústavu