Komerční prezentace, Soutěže

Firma HSF System uspěla v soutěži Stavba roku 2019

Ostravská stavební společnost HSF System získala Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve 27. ročníku soutěže Stavba roku 2019. Vyhlašovatel ocenil projekt Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory, který společnost HSF System realizovala jako generální dodavatel. Jednalo se o kompletní rekonstrukci jednoho z pavilonů v areálu nemocnice a přístavbu nové moderní části.

Tento projekt, realizovaný z veřejných prostředků a s pokorou k okolnímu prostředí a při použití nových materiálů a technologií, vytvořil pro dačické seniory funkční a uživatelsky příjemné prostředí. Významnou roli při výstavbě hrála vzájemná spolupráce realizační firmy, projektantů, investora i uživatelů. Přestavbou původního šestipodlažního objektu a novou přístavbou vznikly jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro 73 klientů domova. Kromě vnitřních stavebních úprav byly součástí realizace také příjezdová komunikace, parkoviště a sadové úpravy v okolí. Obě budovy jsou z vnější strany zatepleny předsazenými provětrávanými fasádami – částečně z profilovaného plechu a částečně z cementovláknitých desek – a kontaktním zateplovacím systémem. Výplně otvorů jsou zrealizovány jako hliníková prosklená okna a fasády. Z důvodu oddělení provozu domova pro seniory od provozu nemocnice byl vybudován nový vjezd a navazující objízdná kruhová točna, na kterou je napojené parkoviště pro osobní vozidla.

Obchodní ředitel společnosti HSF System Tomáš Hess přebírá cenu od Ing. Marcely Pavlové, náměstkyně ministryně pro místní rozvojFirma HSF System získala Cenu Ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Stavba roku 2019 za projekt Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory

Firma HSF System získala Cenu Ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Stavba roku 2019 za projekt Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro senioryFirma HSF System získala Cenu Ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Stavba roku 2019 za projekt Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory

K zajímavým technologiím, které byly použity během realizace, patřily například infuzní clony k odvlhčení stávajícího zdiva, bezvýkopová sanace stávající kanalizační sítě nebo nosná konstrukce střechy z viditelných lepených dřevěných vazníků.
Více o projektu najdete zde.

podle podkladů společnosti HSF System