Informace výrobců

Zateplení dvouplášťových střech

Stávající bytové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika zateplení dvouplášťových rovných střech. Původní koncepce dnešním požadavkům na energetickou úspornost nestačí. Tento problém se týká i plochých střech nově postavených. V praxi to při kvalitní sanaci znamená nejen více tepla, ale i možnost úspory 10–20 % u střech bytových domů. Při použití kvalitní izolace to může znamenat i další úspory za energii vynaloženou na chlazení. A konec konců správně fungující dvouplášťová střecha je méně náchylná k opravám a to je úspora přímo zásadní.

Proč nefungují
Konstrukce dvouplášťových rovných střech mohou být dřevěné nebo jejich horní plášť mohou tvořit keramické hurdisky s betonovou vrstvou, předpjaté panely či žebírkové panely. Nevýhody tohoto typu střešního pláště u stávajících bytových i panelových objektů spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci, která má za následek nejen větší spotřebu tepla na vytápění, ale i přehřívání podstřešních bytů v letních měsících. Ve špatné funkci odvětrávání v případě malých nebo ucpaných atikových odvětrávacích otvorů. Důvodem může být také stáří a původní kvalita tepelné izolace, která „věkem“ degradovala, a neplní tak svou funkci. Špatná parotěsnost spodních konstrukcí s nedostatečnou izolací způsobuje tvorbu velkého množství vodního kondenzátu. Ve vrchních pláštích, které jsou obvykle tvořeny asfaltovými pásy v mnoha vrstvách, se navíc udržuje skrytá vlhkost, způsobující opakované poruchy hydroizolační funkce pláště.

Dvouplášťová střecha bytového domuOtvor pro izolaci dvouplášťové střechy bytového domu cestou foukané izolace. Technologie zafoukávání umožňuje zateplit střešní plášť z exteriéru.

Zejména konstrukce s dřevěným záklopem jsou náchylné ke kondenzaci vodních par, které mohou nastartovat hnilobné procesy. V těchto konstrukcích pak bují plísně a dřevokazné houby, které urychlují degradaci materiálu. Příkladem může být poměrně častá situace, kdy se například v bytovém domě vymění okna. Tím se sice obvodový plášť utěsní, ale na druhé straně se v objektu výrazně zvýší koncentrace vlhkosti, která má snahu unikat stropní konstrukcí a kondenzuje v dutinách plochých střech často odizolovaných minimálně 10 cm minerální izolace, škvárou nebo třeba keramzitem. Horní dřevěný plášť je zcela uzavřen několika vrstvami živičných izolací. Na spodním panelu pod stávající izolací není žádná parobrzda. Konstrukce střechy je tedy difuzně otevřená a veškerá vlhkost jde do prostoru dvoupláště, pod horní dřevěný záklop.

Průběh izolace dutiny dvouplášťové střechy foukanou celulózovou izolací Climatizer PlusIzolace stropu půdního prostoru foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus

Teplý a studený vzduch
Větrání funguje tzv. atikovými otvory – jeden na návětrné straně a druhý na závětrné straně a tím se mezi nimi vytváří proudění. To umožňuje vysychání konstrukce. Funguje to i za bezvětří, kdy se vzduch nahříváním dává do pohybu (daný rovněž sklonem střechy). Když se do dutiny, např. 50 cm hluboké, nafouká na již nefunkční minerální vatu 20 cm velmi účinné celulózové izolace Climatizer Plus, odizoluje mezistropní dutinu tak, že se výrazně sníží teplota v dutině dvouplášťové střechy. Do „plna“ se střešní dutina nezaplňuje proto, aby provětrávací mezera plnila svou funkci. Když se sníží teplota vzduchu, výrazně se tím sníží i jeho schopnost přijímat vlhkost. Sníží se i vyhřívání prkenného záklopu, který tím pádem zůstane studený a jakmile na něj narazí teplý vzduch, dojde k orosení. To znamená, že se v mezistropní dutině musí zintenzivnit provětrávání. Toho se dosáhne provětrávacími komínky, které jsou rozmístěny na ploše střechy. Četnost a schéma rozmístění větracích komínků je poměrně náročná kapitola, která tvoří důležité know-how.

Rozmístění větracích komínků je klíčové pro správné odvětrávání střešního pláště bytového domu

Praxe a různá řešení
Ploché dřevěné střechy u starších objektů jsou opravitelné klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Pak je to ale otázka velkých výdajů s povětšinou malou návratností.

Poměrně časté jsou příklady, kdy si bytové družstvo například panelového domu objedná stavební firmu na rekonstrukci střechy. Pokud horní záklop ještě drží, většinou se to obejde návrhem na novou hydroizolaci a nátěr. U dvouplášťové střechy to není dostatečná rekonstrukce, protože mezi hlavní požadavky by mělo patřit zateplení střechy ze strany spodního pláště.

V praxi některé firmy navrhují tuto situaci řešit totálním rozebráním horního střešního záklopu a vytvořením jednopláště, což je velký a zároveň zbytečný zásah do konstrukce střechy. Při takovém řešení by navíc přišly vniveč stávající hydroizolace a původní skladba střechy. Pokud se navíc na místě kontrolní sondou zjistí, že horní záklop (dřevěný) je v pořádku a nemá žádnou degradaci, pak je jeho rozebrání zcela neodůvodnitelné. A drahé. V neposlední řadě dojde k dramatickému nárůstu rizika zatečení do objektu, a tím vzniku reálných škod na majetku bytového domu a jeho obyvatel.

Jak bylo výše naznačeno, řešení uvedených problémů je u tohoto typu střech často proveditelné metodou doplnění izolace do stávajícího prostoru střechy. Tím zároveň dochází i k nápravě problému s nedostatečnou tepelnou izolací.

Proč Climatizer Plus
Optimálním řešením pro tyto případy je foukaná celulózová izolace Climatizer Plus z portfolia Compri, vyráběná firmou Ciur. Technologie zafoukávání garantuje vyplnění i těch nejmenších škvír a zákoutí. Eliminují se tím tepelné mosty i stavební netěsnosti. Dalšími přednostmi jsou velmi dobrá tepelná akumulace, která dosahuje až dvojnásobku ostatních běžných izolantů, schopnost rychlého vyrovnávání vlhkosti i šetrný přístup k životnímu prostředí. Velmi důležitou vlastností je také schopnost absorpce a distribuce vlhkosti vznikající průběžnou činností v domě. Je schopna do své buničité struktury pojmout vlhkost pronikající stropní konstrukcí (jedná se o difuzně otevřený systém) i vlhkost, která vzniká kondenzací a průsaky na horním záklopu. Vlhkost se na principu pijáku rozprostře v objemu a je prouděním vzduchu postupně odvětrána.

Izolace se provádí s požadavkem na minimální stavební úpravy. Aplikace je rychlá, v řádu hodin. Climatizer Plus také nabízí dlouhou životnost a nadstandardní záruku 20 let na materiál. Doporučit lze i pro novostavby. Pokud byla u novostavby izolace dvouplášťové střechy provedena, ale nekvalitně, je Climatizer Plus ideálním řešením i v tomto případě. Pro členy bytových družstev, majitele rodinných domů, ale i pro provozovatele průmyslových objektů, by mohla být také zajímavá informace, že cena práce je zahrnuta do ceny izolantu. A ta je velmi přijatelná.

Více informací na www.vseproizolace.cz.

Miroslav Straka
foto archiv firmy Ciur, a. s.