Informace výrobců

Zachycovat a vracet dešťovou vodu zpět do přirozeného koloběhu pomáhá v bytovém domě systém akumulačních boxů Q-Bic Plus

Akumulační boxy na dešťovou vodu Q-Bic Plus od společnosti Wavin Czechia pomáhají v bytovém domě v Dolních Chabrech zachytávat srážkovou vodu a vracet ji zpět do přirozeného koloběhu. Projekt, jehož cílem je ekologické nakládání s dešťovou vodou a ochrana kanalizační infrastruktury před přetížením a poškozením v době přívalových dešťů, pojme až 214 000 litrů vody.

Důsledkem urbanizace dochází v hustě osídlených oblastech ke zvyšování odtoku dešťové vody. Běžně se původní krajině bez zásahu člověka do země zasákne až 80 % srážek, ve městech je to však jen 15 %. Tyto změny jsou způsobeny neustálým zastavováním území a zčásti i klimatickými změnami. Realizace projektů podporujících ekologické hospodaření s dešťovou vodou jsou proto nyní v centru pozornosti všech stavebníků, ať už jde o právnické či fyzické osoby.

„V rámci projektové dokumentace bylo požadováno, aby byl celý systém revidovatelný a plně čistitelný, a to z důvodu udržitelnosti a životnosti celého systému dešťové kanalizace,“ uvádí produktový manažer společnosti Wavin Czechia Lukáš Mejzlík. Právě přístup k boxům za účelem kontroly byl společně s rychlostí a snadností instalace klíčovou výhodou tohoto produktu. Wavin Czechia dodal pro projekt kompletní systém z 504 ks boxů Q-Bic Plus. Boxy jsou vyrobeny z čistého „Virgin“ polypropylenu, který je plně recyklovatelný.

Zachycovat a vracet dešťovou vodu zpět do přirozeného koloběhu pomáhá v bytovém domě v Dolních Chabrech systém akumulačních boxů Q-Bic Plus

Společnost Wavin Czechia zařadila tento projekt z roku 2020 mezi šest nejlepších udržitelných projektů s pozitivním dopadem na společnost i životní prostředí, které zrealizovala v České republice. V rámci aktuálně probíhající soutěže může nyní až do konce února pro tuto realizaci na stránce www.wavin.com/cs-cz/nase-mesto hlasovat každý, koho zajímá tématika výstavby environmentálně udržitelné architektury a stavebnictví. Účastníci soutěže mohou vyhrát ceny v hodnotě 20 tisíc korun.

podle podkladů společnosti Wavin Czechia