Informace výrobců, Konference, semináře

Xella Dialog představil odborníkům novinky a rady pro snadné projektování a realizaci staveb

Letošní ročník Xella Dialogu se uskutečnil v úterý 18. října 2022 a prostřednictvím on-line konference představila společnost Xella formou čtyř příběhů různých typů staveb svůj sortiment výrobků a služeb. On-line konference Xella Dialog 2022 byla akreditována v rámci CŽV ČKAIT i ČKA a podobně jako v předcházejících letech se účastníci mohli do jejího průběhu zapojit prostřednictvím chatu.

Konference Xella Dialog je setkání, které každoročně organizuje společnost Xella pro odborníky z oblasti stavebnictví a projektování. Zástupci společnosti Xella společně se svými hosty na ní formou prezentací, reportáží a rozhovorů představují současný sortiment výrobků a služeb v podobě, která reaguje na současné trendy a potřeby profesionálů v oboru stavebnictví.

„Forma on-line konference se nezměnila, stejný zůstal i hlavní cíl: představit atraktivní a srozumitelnou cestou naše výrobky a služby a usnadnit tak našim partnerům projektování a realizaci staveb,“ vysvětluje vedoucí marketingu Luděk Suchomel a dodává: „Co se měnilo a mění, jsou témata a akcenty každého ročníku. Letos naši techničtí odborníci a manažeři společně s hosty prezentovali na čtyřech typech staveb cestu k rychlé, kvalitní a efektivní výstavbě rodinných a bytových domů nebo polyfunkčních a nebytových objektů. Program byl jako každý rok pestrý a z ohlasů v průběhu konference bylo patrné, že opět zaujal každého, kdo s našimi stavebními systémy pracuje nebo o nich uvažuje.“

Xella Dialog 2022

Jaké produkty Ytong, Silka a Multipor při výstavbě rodinných domů zvolit a jak je správně aplikovat v projektu, vysvětlil v rámci prvního bloku letošního Xella Dialogu manažer pro klíčové projekty společnosti Xella CZ Ing. Jakub Hergezel. Zvláštní pozornost věnoval i unikátní databázi schodišť Ytong, ve které si kdokoliv může nadefinovat schodiště dle svých představ a potřeb. Připomněl také na loňském Xella Dialogu uvedenou databázi konstrukčních detailů, která je založena na dlouholetých zkušenostech společnosti Xella. Ukázky několika kvalitně, a přitom úsporně postavených rodinných domů s materiály Xella prezentoval účastníkům konference hlavní projektant architektonického studia Harfen Ing. Filip Harvánek. U všech prezentovaných domů přitom v projektu preferoval jednovrstvá řešení obvodových stěn s tvárnicemi Ytong Lambda YQ, u příčkového zdiva využívá on a jeho kolegové z ateliéru tvárnice Ytong Klasik a vápenopískové tvárnice Silka. U stropů velmi rádi navrhují vložkové stropy Ytong Ekonom, určené i pro svépomocnou výstavbu. Názorně také představil výhody spolupráce projektantů se společností Xella a podklady, které Xella v rámci přípravy projektu architektům a projektantům dodává.

Tématu developerských projektů rodinných domů a předpokladů jejich úspěchu se věnoval Ing. Julius Sič, technický poradce Xella Slovensko. Jednoduchost, rychlost, efektivita a splnění předpisů jsou základem úspěšných developerských projektů rodinných domů. Kromě výše uvedených základních požadavků developerů představil i služby ze strany společnosti Xella, formou videí uvedl i dva zajímavé projekty rodinných domů a pohled majitelů developerských firem na využití stavebních materiálů Xella a zkušenosti z dosavadní spolupráce. Zmínil i nabídku velkoformátových stavebních prvků Ytong a Silka a služby digitálního plánování Xella blue.sprint, které se čím dál častěji využívají i u tohoto typu stavebních projektů.

Kdo by nechtěl vědět, jak lépe projektovat a stavět bytové domy. Velkoformátové produkty, digitální podpora BIM a další služby Kompetenčního centra Xella jsou klíčem k možnostem pestrého projektování velkých staveb. Vytvoření 3D modelu hrubé stavby, kontrola kolizí či optimalizace konstrukcí je jen začátkem. Vyčíslením úspor na materiálu, počtu pracovníků či zisku větší podlahové plochy to pokračuje. Výsledkem je optimalizovaný stavební proces, který vede ke zkrácení doby výstavby a tím i vyšší ziskovosti projektu. Všechna tato témata byla ve středu zájmu třetího bloku letošního Xella Dialogu a podrobně se jim věnovala Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella a Ing. Tomáš Dokoupil, BIM koordinátor Xella CZ a Xella Slovensko.

Xella Dialog 2022

Nechyběly ani zajímavé projekty bytových domů z Plzně, Prahy, Brna nebo slovenských Michalovců. Ing. Tomáš Dokoupil představil i projekt využívající technologii Microsoft Hololens, na kterém Xella CZ a Xella Slovensko spolupracuje s centrálou skupiny Xella a který umožňuje propojit virtuální realitu digitálního dvojčete BIM projektu s reálnou stavbou přímo na staveništi.

Díky svým technickým parametrům jsou produkty Ytong, Silka a Multipor vhodné pro vysoké nároky požadované v průmyslových a výrobních objektech, obchodních centrech, administrativních budovách či zdravotnických zařízeních. Těmto typům staveb se věnovala čtvrtá část konference, ve které Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty Xella CZ prezentoval příklady staveb a specifických technických řešení, které společnost Xella pro své obchodní partnery navrhla. Se službami Kompetenčního centra Xella pak v závěru konference Xella Dialog seznámil její účastníky Ing. Július Sič.

Záznam celé konference je dostupný na webové stránce www.xella-dialog.cz.

podle podkladů společnosti Xella