Informace výrobců

Wavin Ekoplastik nabízí bezplatný software pro plánování venkovních tlakových rozvodů

Společnost Wavin Ekoplastik připravila ve spolupráci s partnerskou firmou AutoPEN firemní verzi aplikace Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin, který lze použít k návrhu rozvodů inženýrských sítí. 

V zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz jsou přitom k dispozici již podobná řešení, například software pro generování podélného profilu kanalizace, pro práci se situační mapou či pro tvorbu výkazů materiálu. Všechny tyto nástroje poskytuje společnost Wavin Ekoplastik projektantům zdarma.

Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin umožňuje projektantům jednoduché vkládání grafických značek produktů z výrobkového portfolia Wavin Ekoplastik do vytvářeného projektu venkovních inženýrských sítí. Celý proces probíhá velmi intuitivně v grafickém prostředí CAD programu. Výsledkem je grafické znázornění konkrétního kladečského schématu a celkový výkaz použitých komponent. Tento kusovník může projektant snadno vložit do zpracovávaného výkresu, případně ho prezentovat na samostatném listě. Samozřejmostí zůstává taktéž možnost exportu soupisu dat do běžných textových či tabulkových formátů.

„Naším cílem bylo připravit praktický nástroj, který by umožnil zrychlit a racionalizovat návrh konkrétního umístění našich PE tvarovek a trubek v rámci venkovní tlakové instalace – obzvláště pak vodovodů, plynovodů a instalací tlakových kanalizací,“ říká Pavel Seidl, technický poradce ze společnosti Wavin Ekoplastik. „V oblasti softwarové podpory projektantů vnitřních instalací a inženýrských sítí patříme mezi špičku a jsme rádi, že jsou naše nástroje komunitou projektantů hojně využívány,“ dodává.

Novou aplikaci Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin, která je plně kompatibilní s ostatními produkty AutoPEN, je možné bezplatně získat na stránkách www.wavinacademy.cz stejně jako na www.wavin.cz.

tisková zpráva společnosti Wavin Ekoplastik

Wavin Ekoplastik nabízí bezplatný software pro plánování venkovních tlakových rozvodůWavin Ekoplastik nabízí bezplatný software pro plánování venkovních tlakových rozvodů