Informace výrobců

Vyrovnání podlahy suchou cestou – keramzitem

Při rekonstrukcích podlah v rodinných domech, bytech, rekreačních chatách nebo nebytových prostorech nemusí být vždy vhodné použití betonu či samonivelační stěrky. Především u podlah na dřevěných stropech, u staveb, u nichž nelze příliš zatěžovat nosnou konstrukci, nebo všude tam, kde nelze čekat, až beton vyschne, je lepší použít pro vyrovnání suchý podsyp z kameniva Liapor (keramzitu) a podlahových desek. 

Pro rekonstrukce podlah se používá kamenivo Liapor s průměrem jednotlivých zrn (frakce) 1–4 mm. Suchý podsyp z Liaporu je vhodný aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrenovými deskami v místě pohybu a manipulace.
Video z rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu

Výhody vyrovnání podlahy suchou cestou
● Instalace je snadná a rychlá.
● Nejsou nutné žádné technologické přestávky.
● Podlaha je ihned pochozí.
● Kamenivo Liapor má skvělé izolační vlastnosti.
● Lze použít pro rekonstrukce i novostavby.
● Liapor je čistě přírodní a 100% nezávadný materiál.
● Liapor má nízkou objemovou hmotnost – zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci, a lze jej tak použít např. i pro střešní nástavby.
● Umožňuje bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.

Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.cz, nebo v prodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor a další informace vám poskytne obchodně-technický poradce výrobce.
podle podkladů firmy Lias Vintířov, LSM, k. s. 

Obr. 1: Stará očištěná podlahaObr. 2: Aplikace podsypu z LiaporuObr. 3: Zpracování podsypu z LiaporuObr. 4: Detail zpracování podsypu z LiaporuObr. 5: Zpracování podsypu z LiaporuObr. 6: Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu