Informace výrobců

Viega Temponox – nový potrubní systém z ušlechtilé oceli

Společnost Viega uvádí na trh nový potrubní systém z ušlechtilé oceli, určený především pro instalace uzavřených okruhů vytápění a chlazení bez zbytečných instalačních a provozních vícenákladů. Systém zahrnuje trubky i ucelenou řadu lisovacích tvarovek v dimenzích 15 až 108 mm.

Viega Temponox nabízí ekonomické řešení pro komplexní a spolehlivé instalace uzavřených topných a chladicích rozvodů jedním systémem. Jelikož systém není určen pro rozvody pitné vody, je každá tvarovka i trubka viditelně označena. Hned dvě hnědé linky najdeme na trubkách a hnědé tečky spolu se symbolem označujícím nevhodnost pro použití s pitnou vodou pak na všech lisovacích tvarovkách. Toto důsledné označení zabraňuje náhodné záměně s jinými potrubními systémy.

Spolehlivá ochrana před korozí

Trubky Temponox jsou vyráběny z ušlechtilé oceli 1.4520, kompatibilní tvarovky z ušlechtilé oceli 1.4301. Tento vysoce kvalitní materiál zajišťuje, že systém je 100% odolný vůči korozi, a to od okamžiku uskladnění, přes přepravu až po aplikaci i během dlouhodobého užívání v prostoru s vysokou vlhkostí. Uživatel těží z dlouhé životnosti instalace. Navíc se systémem Temponox lze zcela upustit od dodatečné ochrany proti vnější korozi, která je obvykle nutná v případě trubek z nelegované oceli, které se často používají jako alternativa pro rozvody topení a chlazení.

Jelikož je systém Temponox určen pro topné a chladicí systémy, jsou trubky jasně označeny dvěma hnědými linkami a všechny lisovací přípojky mají hnědé tečky doplněné symbolem, že nejsou vhodné pro instalace pitné vody. Tím se zabrání záměně např. s nerezovým potrubním systémem pro instalace pitné vody Viega Sanpress Inox (foto: Viega)U systému Viega Temponox lze zcela upustit od dodatečné ochrany proti vnější korozi (foto: Viega)Potrubní systém Temponox je k dispozici jako kompletní řada se všemi základními instalačními komponenty pro uzavřené instalace vytápění a chlazení v rozměrech 15 až 108 mm. Všechny komponenty lze lisovat za studena efektivní a osvědčenou lisovací technikou od Viega (foto: Viega)

Kompletní systém

Mezi základní prvky systému Temponox patří trubky, spojky, kolena, T-kusy, objímky, šroubení, příruby a další tvarovky nezbytné pro topné a chladicí systémy. Tvarovky jsou k dispozici v rozměrech od 15 do 108 mm a spojují se osvědčenou technikou lisování od Viega, a to během několika málo sekund. Lisování se provádí lisovacím nářadím Pressgun a příslušnou lisovací čelistí. Lisovací komponenty jsou z výroby vybaveny těsnicími O-kroužky z EPDM, v případě požadavku na vyšší teplotní zátěž, např. v solárních systémech, je lze snadno zaměnit za FKM těsnění.

Všechny tvarovky Temponox jsou vybaveny bezpečnostní konturou SC-Contur, která během tlakové zkoušky okamžitě upozorní na omylem neslisovaný spoj. Odpadá tak zdlouhavá vizuální kontrola těsnosti potrubí. V případě netěsnosti při suché zkoušce klesne viditelně tlak, a to v rozsahu od 22,0 mbar do 3,0 bar. Pokud se zkouška provádí vodou, lze zřetelně rozpoznat vytékání vody z nezalisovaného místa – v tlakovém rozsahu od 1,0 bar do 6,5 bar.

podle podkladů společnosti Viega