Informace výrobců

Vichřice Herwart prověřila kvalitu nejen turbín Lomanco

Nestává se příliš často, že do naší republiky dorazí tak silná vichřice, aby demolovala střechy, strhávala fasády a lámala stromy. Vichřice Herward byla druhou nejsilnější po ničivém orkánu Kyrill z roku 2007. Dá se tedy říci, že vichřice dokonale prověřila všechny stavby jako komplet, střechy obzvláště.

Při takové vichřici se setkává několik přírodních živlů dohromady. Extrémní vítr spojený se silným nárazy a prudkým deštěm smetl ze střech, co se dalo. Vzhledem k tomu, že se na střechách točí i přes sto tisíc ventilačních turbín Lomanco, byli jsme zvědavi, jak to turbíny zvládly. Po vichřici jsme kontrolně navštívili přes dvacet střech, kde jsme na žádost investorů provedli kontrolu stavu a upevnění celých systémů Lomanco.

LomancoLomanco

Není Lomanco jako lomanco
Kupodivu se ukázalo, že ne na všech navštívených střechách měly originální turbíny Lomanco, ačkoliv o tom byl zákazník přesvědčen. S nefunkčností díky deformaci konstrukce a vysoké hlučnosti ložisek jsme ho odkázali na jeho dodavatele. Na ostatních stavbách jsme nalezli jen pár drobných závad, které ale přímo nesouvisely s turbínami jako takovými, ale se způsobem jejich montáže, především uchycením ke střeše.

Turbíny Lomanco BIB12/14 na střeše bez problému zvládly řádění vichřice. Přece jen jsou dimenzované na odolnost proti síle větru až 195 km/h a hlavice BEB14 s vnějším zpevněním dokonce na 240 km/h. Tak silný vítr se v Česku objevuje jen opravdu výjimečně. V čem jsme ale nalezli problém, bylo uchycení konstrukce turbíny ke střeše. Pokud se použil celý originální komplet hlavice, krk, základna s originálními šroubky, tak problém nebyl.

Nevhodný typ šroubů
Problém nastal, pokud byly použity, zřejmě pro zjednodušení montáže, šrouby typu TEX. Tyto šrouby si totiž předvrtávají o něco větší otvor a v případě silných otřesů se může šroub postupně povolit a odpadnout tak, jak jsme to objevili v několika konkrétních případech. Proto naše doporučení zní, používejte vždy originální šroubky dodávané v balení s turbínou, protože mají specifický tvar a zvýšenou hrubost závitu a eliminují povolení šroubu. Originální šroub se do materiálu doslova zesekne a nepovolí.

Aretační zámek se šroubemOriginální šroub Lomanco

Kotvení rozdvojky Lomanco pásovinou

Šroub byl špatně dotažen nebo přetažen
Dalším problémem, se kterým jsme se setkali, bylo upadnutí šroubu způsobené protočením při montáži. Takový protočený šroub funguje, jako by tam vůbec nebyl, a vzhledem k tomu, že se hlavice šroubuje pouze na tři šrouby, dojde při uchycení pouze dvěma šrouby k odtržení hlavice během prvního silného větru. Z toho plyne doporučení, aby to při protočení šroubu montér přiznal, nešetřil a dal šroub nový o kousek vedle, kde bude pevně držet, nebo použil šroub o větší velikosti. Často se to stává při utahování aku šroubováky, kde člověk nemá takový cit jako při utahování ručně.

Stavitelný kloub nebyl vyvážen vodorovně nebo nebyl následně aretován proti pootočení
V několika případech bylo zjištěno, že stavitelný krk (kloub) turbíny nebyl po vyrovnání do roviny aretován, tudíž při silném větru a rychlé rotaci hlavice došlo k pootočení kloubu, hlavice se dostala do nerovnováhy a začala o něco drhnout. Proto je nutné vždy po vyvážení kloubu pomocí vodováhy použít aretovací zámek se šroubem, který je vždy v sadě dodáván, a oba díly kloubu tak nehybně přichytit k sobě a zajistit tak proti pootočení. Někteří montéři použili navíc pásek plechu, který přes díly kloubu přinýtovali.

Vyvýšené turbíny pomocí rozdvojek či prodloužení potrubí je nutné kotvit
V případě použití turbín Lomanco s rozdvojkami jsme zjistili, že se velmi málo kotví. Vzhledem k tomu, že rozdvojky jsou poměrně velké, vyčnívají ze střechy a mají obrovský odpor vzduchu, musí být velmi kvalitně kotveny ke střeše. Pokud se rozdvojka uchytává na originální základnu Lomanco nebo základnu pozinkovanou letovanou, ani jedna nemůže unést silný tah. Z toho plyne doporučení, aby se každá rozdvojka, případně každé prodloužení pod turbínou, velmi kvalitně kotvily například pevnou pásovinou („plocháčem“) nebo profilovanou ocelí přímo do pevné konstrukce. Jen tak odolá silnému nárazu větru.

Kovové prvky střechy je nutné zemnit
Posledním problémem, se kterým jsme se setkali a který ale nesouvisel s vichřicí, byl způsob uzemnění. Velmi málo turbín bylo správně napojeno na uzemňovací systém a některé vůbec. Proto by se i toto mělo minimálně zkontrolovat a zkonzultovat způsob řešení se specializovanými firmami.

Zkontrolovali jsme přes sto turbín včetně příslušenství, přídavných ventilátorů atd. Ve většině případů nebyly shledány žádné závady, a jsou tudíž připraveny spolehlivě plnit svoji funkci na další desítky let. Samotné turbíny Lomanco obstály v této zatěžkávací zkoušce velmi dobře, při kontrole hlavic nebyla zjištěna konstrukční závada ani poškození ze silného větru.

Platí pravidlo, že o spolehlivé funkci turbín nejvíce rozhoduje kvalitní montáž!

Radim Otýpka, technik