Informace výrobců

UNIRITMO – difuzně otevřené lepidlo pro moderní konstrukce

Pro omítkové a zateplovací systémy, včetně komplikovaných souvrství, nabízí firma Knauf unikátní typ lepicí a armovací stěrky – UNIRITMO. Tato stěrka najde uplatnění především u difúzně otevřených zateplovacích systémů.

Kromě toho je stěrka UNIRITMO vhodná rovněž pro lepení a armování dřevovláknitých desek nebo pro lepení EPS a minerálního izolantu. Velkou výhodou UNIRITMA je, že extrémně vysoká paropropustnost tohoto materiálu (µ = 11) neuzavře zdivo. Naopak mu umožňuje plynule vydýchat nejen zbytkovou vlhkost ze stavby, ale i vlhkost, která se do konstrukce dostane v průběhu užívání, přičemž se nezhorší vlastnost izolantu a nedojde k jeho tepelně-technické degradaci. Na nejkritičtějším místě – ve spoji izolantu a stěrky – nebude docházet ke zvýšeným tlakům vodní páry a přebytečná vlhkost snadno vyjde z konstrukce. Tyto unikátní vlastnosti jsou u UNIRITMA dány použitou speciální vysoce jakostní chemií a čistě minerálním křemičitým plnivem s kontrolovanou jemnozrnnou granulometrií. Další předností UNIRITMA je možnost strojní aplikace. To je výhoda pro zpracovatele, který uspoří jednu pracovní sílu (míchání lepidla). Navíc strojně připravené lepidlo neobsahuje žádné nerozmíchané hrudky nebo zaschlé zbytky z okrajů míchacího vědra a jeho konzistence je po celou dobu armování povrchu izolantu rovnoměrná. UNIRITMO je k dostání v 25 kg balení.
tisková zpráva