Informace výrobců

Titanzinková střecha ve tvaru listu kryje stadion v Turnově

List na ledové ploše – tak působí střecha na novém zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově v nově budovaném sportovně-rekreačním areálu Maškova zahrada. Autory návrhu jsou architekti Miloš Mlejnek a Antonín Buchta z BFB Studia.

Pro realizaci střešního pláště byl vybrán přírodní materiál titanzinek RHEINZINK-prePATINA walzblank. Neupravený povrch titanzinku prochází několika přírodními fázemi zabarvování – zvětrávání. Výsledná patina zachovává přírodní barevný tón povrchu po celou dobu životnosti objektu a celá stavba harmonicky splyne s okolím. Trvalá hodnota stavby je dána dlouhodobě trvalým estetickým vzhledem a dlouhou životností materiálu.

Titanzinková střecha ve tvaru listu kryje stadion v TurnověTitanzinková střecha ve tvaru listu kryje stadion v Turnově

Skladba střechy
Dřevěnou nosnou konstrukci tvoří lepené vazníky s rozponem dosahujícím až 45 m. Spodní pohledovou vrstvou je trapézový plech s vlnou výšky 60 mm. Další souvrství je typické pro zimní stadiony. Tepelná izolace tloušťky 100 mm je sevřená mezi dvě bitumenové parozábrany. Nezbytnou součástí střechy je větraná mezera o výšce 100 mm. Nasávání do větrané mezery je zajištěno pod zaatikovým žlabem a výdech je v masivním větraném hřebeni. Nosnou vrstvu pod plechovou krytinou z titanzinku tvoří dřevěné bednění tloušťky 24 mm s položenou strukturní dělicí vrstvou.

Technické řešení
Jedná se o nepravidelně zaoblenou plochu (podobající se výseči elipsoidu) imitující skutečný list spadlý ze stromu na zem. Střecha se svažuje stejnoměrně na čtyři strany, což dalo přirozený podnět pro rozdělení celé střechy na čtyři části, které jsou plošně i profilově stejně veliké. Realizace probíhala na všech částech podle stejného vzoru. Ideálním vyjádřením žilnatiny listu na střeše je vybraná krytina na dvojitou stojatou drážku. Směr kladení pásů měl podle přání architektů připomínat kresbu skutečného listu. V reálu bylo nutné najít v každé části střechy přirozenou spádnici, kterou pak vedla hlavní středová osa kladení pásů. Krytí střechy je provedeno stejnou krycí šířkou na obě strany od středové osy. Střechu opticky rozděluje na polovinu masivní větraný hřeben, přecházející v dolních částech střechy na hřeben nevětraný, provedený na dvojitou úhlovou drážku. Rozdělené poloviny střechy se dál dělí, ve vrcholu na konečné čtyři části nevětraným hřebenem navazujícím kolmo na hřeben větraný.

Titanzinková střecha ve tvaru listu kryje stadion v TurnověTitanzinková střecha ve tvaru listu kryje stadion v Turnově

Vzhledem k velikosti ploch a délce použitých krytinových pásů bylo nutno střechu příčně rozdělit. Jeden příčný spoj je technický a je proveden v místě, kde prochází objektová dilatace. Spoj byl proveden s jednoduchou ležatou drážkou a bylo nutno splnit podmínku, že bude moci dojít v tomto místě k posunu jednotlivých střešních ploch až o 5 cm. Tato skutečnost by nastala v případě maximálního zatížení střešního pláště sněhem. Druhý příčný spoj byl veden ve vazbě na přirozenou spádnici a rozděluje krytinové pásy ve zbylé části střechy zhruba v polovině. Provedení bylo s přídavnou drážkou vzhledem k nižšímu sklonu střechy v místě dělení.

Zvolený kladečský plán podporuje zamýšlený vzhled a navíc se stal nejekonomičtější volbou i nejrychlejším způsobem, jak splnit napjaté termíny celé stavby. Samotné provedení krytí i přes dvojnásobné rozdělení střešní plochy dodrželo přímou linii drážek od vrcholu střechy až po okapní hranu. Optická provázanost ploch je pak viditelná na dělicích hranách přesně nabíjecími pásy proti sobě.

Tvar listu vtisknutý do půdorysu střechy se uzavírá na protilehlých koncích do pomyslného řapíku. Po celém vnějším obvodu střechy je veden zaatikový žlab svedený do dvou velkokapacitních chrličů. Žlab je spájen po 1 m a po 6–8 m je vložen dilatační prvek pro eliminaci délkové roztažnosti. Pájení umožnilo spojení jednotlivých částí žlabu v kvalitě a pevnosti základního použitého materiálu. Díky tomu je v tomto kritickém místě zachována stejná životnost materiálu jako na celé střeše.

Zimní stadion byl pro veřejnost otevřen 28. října 2015, necelých 10 měsíců od zahájení stavby. Kapacita stadionu je 346 sedících a 100 stojících diváků. K zázemí patří šatny pro veřejnost, hráče i pro rozhodčí. Nechybí ani občerstvení, půjčovna bruslí a hygienické zařízení. Stavba je součástí budovaného areálu s aquaparkem a inlineovou dráhou.

Investor: Městská sportovní Turnov, s. r. o.
Realizace střechy: GOS cz, s. r. o., Trutnov
Generální dodavatel stavby: sdružení stavebních firem BAK + Syner
Plocha: 3690 m²
Materiál: RHEINZINK-prePATINA walzblank
Celková tonáž: 29,5 t
Velikost ledové plochy: 59×26 m

Martin Link,
RHEINZINK ČR, s. r. o.