Informace výrobců

Tenkou stěnou zesílené ticho aneb akustický komfort podle kvality sádrokartonové desky

Současná suchá výstavba dovoluje do značné míry nahradit, nebo přinejmenším doplnit klasické stavební materiály, a to jak v komerčním, tak i bytovém stavitelství. Právě v posledně jmenované oblasti nejeden developer objevuje značné výhody této technologie.

A pozor, nemluvíme tu o rychlosti. To by bylo velmi zjednodušené. Položme si otázku: Co je v dnešní době užitečné? Prostor a ticho. Je možné tyto dva aspekty efektivně a přímočaře ovlivnit? Ano, odpovědí jsou sádrokartonové konstrukce Knauf.

Po čem vlastníci i developeři touží?

Komfort bydlení ovlivňuje v praxi několik faktorů. Je to samozřejmě atraktivnost lokality, dispozice a velikost bytu, ale také klidné prostředí. S pomocí sádrokartonových konstrukcí je možné dispozici navrhnout velmi efektivně, a přitom ušetřit ve srovnání s klasickou zděnou příčkou podlahovou plochu (plus minus10 %). A tady se již dotýkáme problematiky stavební akustiky. Vysvětlení je nasnadě. Vůči vnějšímu okolí bude hrát velkou roli vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště a výplní stavebních otvorů. Uvnitř objektu je cílem zvukově izolovat jednotlivé bytové jednotky mezi sebou a také vzájemně sousedící místnosti v interiéru bytu. S obecně rostoucí hladinou hluku ve všech ohledech rostou samozřejmě úměrně nároky na zvukovou izolaci. A přesně v tomto okamžiku „vyplave na hladinu“ největší výhoda sádrokartonových konstrukcí. Totiž jejich větší schopnost tlumit hluk než klasické materiály. Jak je to možné?

Jak známo, v akustice hraje velkou roli hmota. U klasické zděné příčky se vyšší vzduchová neprůzvučnost dohání hmotou, tedy větší tloušťkou. Což v praxi jednak přidává na hmotnosti konstrukce a současně také ubírá prostor. Naproti tomu sádrokartonová konstrukce působí jako tlumič na principu hmota – pružina – hmota. „To je z technického hlediska pro pohltivost širokého spektra frekvencí účinnější než jedna celistvá hmota“, vysvětluje ing. Miroslav Nyč, produktový manažer firmy Knauf a dodává: „U sádrokartonové konstrukce se vzduchová neprůzvučnost skladby ovlivňuje hlavně volbou typu desky, přičemž tloušťka příčky může zůstat stejná“.

Při této technologii výstavby jsou v konečném důsledku spokojeni všichni. Jak nový majitel bytu, tak i developer. A nakonec i stavební firma, která ušetří čas.

Ve většině případů se řeší v bytech stavební akustikaSuchá výstavba se v bytové výstavbě prosazuje čím dál častěji, protože větší ticho za cenu menší tloušťky příčky: kdo to má?

Akustické desky Knauf do 59 dB

Ve specializovaném akustickém katalogu Knauf si každý vybere produkty podle svých potřeb a konkrétní situace. Sestavit optimální skladbu příčky je tak ve své podstatě hravou skládačkou. S čím tedy můžeme pracovat? Za základní akustickou desku lze považovat červenou desku Knauf RED Piano s hmotností 10,1 kg/m2. Deska je schopná útlumu hluku na úrovni až 59 dB. Vyrábí se v několika rozměrech a tloušťkách (například 1250 x 2000 x 12,5 mm). Jde o desku požární, a proto nachází největší uplatnění tam, kde je potřeba splnit vedle akustiky i nároky na požární odolnost.

RED Piano zvládne ochranu proti požáru a navíc i akustické požadavkyRED Piano zvládne ochranu proti požáru a navíc i akustické požadavky

Do 73 dB

Jakýmsi druhým stupněm ve světě akustických desek Knauf je deska BLUE AKUSTIK s hmotností 12,0 kg/m2 a hlukovým útlumem až 73 dB. Je to deska, která je primárně určena pro zlepšení akustického komfortu. Proto ten významný odskok od RED Piana. Dodává se v rozměru 1250 x 2000 x 12,5 mm. Neočekává se od ní nadstandardní pevnost či tvrdost, ale k dobru má požární odolnost a také příznivou cenu.

BLUE AKUSTIK - vylepšuje významně akustické vlastnosti příčky za příznivou cenuBLUE AKUSTIK - vylepšuje významně akustické vlastnosti příčky za příznivou cenu

Do 74 dB

A nakonec jsou na výběr dva TOP produkty. Prvním je multifunkční sádrokartonová deska DIAMANT, která kromě hlukového útlumu do výše 74 dB s hmotností 12,8 kg/m2, nabízí zpracovateli vysokou pevnost, tuhost a tvrdost svého povrchu. Současně je DIAMANT použitelný i do vlhkých prostor a má rovněž výborné protipožární vlastnosti. Není jiná deska, na kterou byste mohli zavěsit tak těžké předměty, jako právě na příčku z DIAMANTU. Nicméně primárně se jedná o špičkovou akustickou desku vyráběnou ve dvou tloušťkách 12,5 a 15 mm. Komplex vlastností zformoval DIAMANT do role univerzální sádrokartonové desky do všech možných reálných situací, a to vždy na vrcholné úrovni.

DIAMANT je komplexní sádrokartonovou deskou s výbornými akustickými vlastnostmi, vysokou pevností, tvrdostí a protipožárními vlastnostmiDIAMANT je komplexní sádrokartonovou deskou s výbornými akustickými vlastnostmi, vysokou pevností, tvrdostí a protipožárními vlastnostmi

Do 76 dB

Špičkovou zvukovou ochranu ve světě akustiky představuje deska Knauf SILENTBOARD. Jádro této desky je složeno ze sádry a barytu s příměsí povrchově aktivních látek, které se starají o vyšší plošnou hmotnost a akustickou pružnost tohoto materiálu. Deska má proto úctyhodnou hmotnost 17,5 kg/m2. Ačkoliv se rovněž může srovnávat se jmenovanými deskami z pohledu protipožárních vlastností, jejím hlavním úkolem je řešení zvukové izolace. Díky speciálnímu složení vykazuje tato deska nejlepší hodnoty hlukového útlumu zejména při nízkých frekvencích a také při mluveném slovu. Tedy přesně v tom spektru, které bývá problematické. To ji posouvá směrem k profesionálům (například nahrávací studia).

Deska Knauf Silentboard nabídne nejlepší zvukovou ochranu mezi sádrokartonovými deskamiDeska Knauf Silentboard nabídne nejlepší zvukovou ochranu mezi sádrokartonovými deskami

Co je nakonec důležité?

Vzduchovou neprůzvučnost příček ovlivňuje dohromady několik faktorů. Vzpomeňme ještě jednou princip hmoty – pružiny – hmoty. Na první místě je tedy typ sádrokartonové desky a současně jejich počet v konstrukci (hmota). Pak je to hloubka dutiny příčky, pro kterou platí, že čím je větší, tím roste vzduchová neprůzvučnost skladby. Přeneseně hloubku dutiny určují použité profily od 50 do 150 mm. U příček s profily vedle sebe je šířka dutiny neomezená. Nakonec je ve skladbě příčky vždy přítomna akustická izolace v podobě minerální/skelné vaty. Tloušťka izolace se z technologických důvodů volí v 80 % tloušťky dutiny tak, aby se desky daly snadno montovat. V praxi se u bytových příček používají nejčastěji dva typy konstrukcí – W112 s dvojitým opláštění nebo W115. V obou případech se jedná o příčky s kovovou podkonstrukcí a rozdíl je ve dvojitém rastru profilů (W115). Taková příčka bude mít tloušťku od 155 do 255 mm s hodnotou Rw = 69 až 74 dB v případě, že v konstrukci použijeme DIAMANT.

Výčtem produktů a nejdůležitějších faktorů jsme se snažili nastínit jak „zlehka“ může suchá výstavba problematiku stavební akustiky v kontextu s prostorem vyřešit. Přizpůsobivost a variabilita těchto konstrukcí nemá ve světě stavebních materiálů konkurenta. Samozřejmě vždy je něco za něco, ale v zrcadle současných trendů, kdy vedle absolutních hodnot je pro všechny zainteresované strany důležitá rychlost a objem investic, se suchá výstavba se sádrokartonovými konstrukcemi jeví jako velký favorit.

Více na www.zesilteticho.cz

podle podkladů společnosti Knauf