Informace výrobců

Technologie suché výstavby v nové olomoucké nemocnici

Nový moderní objekt II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc byl navržen a postaven ve standardu pasivní budovy a jedná se o vůbec první stavbu tohoto typu v České republice. Autorem projektu je ateliér Adam Rujbr Architects. Projekt je zajímavý nejen svou architekturou, ale především technickým a konstrukčním řešením.

Pavilon za bezmála 400 miliónů korun v maximální míře využívá denní světlo díky speciálně zešikmené úpravě ostění a fasády u většiny oken. Velkou roli sehrává také orientace objektu, která je řešena tak, aby nedocházelo v chladnějších obdobích roku k tepelným ztrátám a naopak v létě k nadměrnému přehřívání. Energetická náročnost objektu je desetkrát nižší než u jiných budov nemocnice.

Procházíme-li nyní jednotlivými chodbami kliniky, je všude kolem nás sádrokarton. Použité konstrukce suché výstavby Knauf W112 jsou všechny dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami Knauf White. Celkem se v budově nachází více než 10 000 m² příček a sádrokartonu Knauf se spotřebovalo přes 40 000 m². V místech s vyšším požadavkem na odolnost vůči vlhkosti byly použity impregnované desky Knauf Green a z důvodu nebezpečí možného poškození byly na hlavních komunikačních chodbách aplikovány na vnější opláštění příček pevné a tvrdé desky Knauf Diamant. Díky akustickým vlastnostem konstrukce Knauf W112 a dvojitému opláštění vznikly odpovídající podmínky pro práci lékařů i pro zachování potřebného soukromí pacientů. Většina podhledů areálu je řešena zavěšenou konstrukcí D112 s jednoduchým opláštěním deskami Knauf White, mimo již zmíněných místností s vyšším vlhkostním zatížením, kde byly použíty impregnované desky Knauf Green. Na konstrukce šachtových stěn se musely z důvodu požární odolnosti instalovat speciální protipožární desky Knauf Red Piano (předepsaná norma 120 minut).

Budova nové II. Interní kliniky Fakultní nemocnice OlomoucJednotlivá oddělení, patra a komunikační chodby jsou barevně odlišeny, a usnadňují tak pacientům orientaci snadno srozumitelnou grafikou piktogramůJednotlivá oddělení, patra a komunikační chodby jsou barevně odlišeny, a usnadňují tak pacientům orientaci snadno srozumitelnou grafikou piktogramůJednotlivá oddělení, patra a komunikační chodby jsou barevně odlišeny, a usnadňují tak pacientům orientaci snadno srozumitelnou grafikou piktogramů

Speciální sádrokartonové desky Knauf
Protipožární tématika se řešila i v prvním podzemním podlaží, kde jsou tři místnosti s předepsanou vyšší požární odolností (konkrétně 120 minut). Jednalo se především o archivy. Stropy místností se nejprve nastříkaly protipožární sádrovou omítkou Knauf Vermiplaster a následně zaklopily sádrokartonovým podhledem.

V prostorách jednotky intenzivní péče v prvním a druhém nadzemním podlaží a také ve třetím a čtvrtém patře kliniky v oddělení geriatrie jsou instalovány chlazené stropy, což je moderní technologie, která šetrným způsobem a bez proudění vzduchu v místnosti udrží potřebnou stabilní teplotu i v horkých dnech. Pro pacienty a samozřejmě i nemocniční personál to znamená vysoký uživatelský komfort, který je navíc velmi šetrný pro všechny astmatiky a alergiky. Pro „zaklopení“ chladicí technologie byly v podhledech použity speciální sádrokartonové desky Knauf Thermoboard Plus s příměsí grafitu, který zvyšuje tepelnou vodivost.

Speciální desky Knauf Safeboard spolehlivě odstíní rentgenové záření i bez olověných plechů.Speciální desky Knauf Safeboard spolehlivě odstíní rentgenové záření i bez olověných plechů.Speciální desky Knauf Safeboard spolehlivě odstíní rentgenové záření i bez olověných plechů.Pro větší komfort pacientů jsou v pokojích JIP nainstalované chlazené stropy, kde jsou v podhledech použity speciální Knauf Thermoboard

Do druhého patra kliniky je situován rentgen – místnost, která je obklopena dalšími prostory pro obsluhující personál a čekárnou pacientů. V tomto případě bylo nutné na stavbu příček použít speciální desky Knauf Safeboard, které i bez olověných plechů spolehlivě odstíní rentgenové záření.

Všechny betonové stěny, které nebyly obloženy sádrokartonovou konstrukcí, se omítaly sádrovou lehčenou omítkou Knauf MP 75 L. Cílem bylo sjednotit povrch stěn, tak aby nebylo poznat, kde je stěna z betonu a kde ze sádrokartonu. Všechny povrchy jsou tedy perfektně hladké a rovné. Před vlastním omítáním byly betonové stěny opatřeny penetrací Knauf Betokontakt, případně Knauf Hloubková penetrace. U některých stěn byla aplikována univerzální tenkostěnná stěrka Knauf Uniritmo (cca 40 tun).

Práce v interiéru začaly v květnu roku 2017 a kolaudace proběhla v září 2018. Výsledkem kombinace výjimečného architektonického návrhu, nejmodernější technologie a přístupu k řešení důležitých provozních nároků je vysoce úsporná klinika, která přinesla do zdravotnictví zcela nový standard srovnatelný jen s několika podobnými zařízeními ve světě. Přes všechna pokroková technická řešení se však nezapomnělo na maximální komfort pacientů. Od první chvíle po otevření je jasné, že právě oni budou s novou klinikou nejvíce spokojeni.

podle podkladů firmy Knauf Praha, spol. s r. o.

Pavilon II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie FN Olomouc
Investor:
Město Olomouc, Ministerstvo financí ČR
Generální dodavatel: OHL ŽS, a. s.
Projektant: Adam Rujbr Architects
Zpracovatel materiálů Knauf: Intermont Olomouc, s. r. o.; Petr Konfal – omítky
Dodavatel materiálů Knauf: MPL Trading, s. r. o.; WOODCOTE CZ, a. s.
Použité materiály Knauf: Sádrokarton Knauf White, Green, Diamant, Red Piano, Thermoboard Plus, Safeboard
MP75 L, Vermiplaster, Uniritmo, Rotband, Fill&Finish Light, Hloubková penetrace, Betonkontakt

Budova nové II. Interní kliniky Fakultní nemocnice OlomoucBudova nové II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc