Informace výrobců

Světlovod SUNIZER v CAD detailech

Brněnská firma ABC, s. r. o., za dobu své více než 20leté praxe na českém i zahraničním trhu načerpala mnohé zkušenosti, které přenesla na vlastní výrobek umožňující přenos denního světla přes konstrukce do objektu – tubusový světlovod SUNIZER.

SUNIZER je propracovaný systém světlovodu, který má za úkol přivést maximální množství zdravého denního světla ze střechy nebo fasády budovy do míst, kde je ho nedostatek. Díky nezávislosti na elektrické síti je schopen zajistit dostatečné osvětlení po celý rok. Kvalitní osvětlení je základem zdravého bydlení.

Společnost věnuje maximální prostor vývoji, a proto světlovod SUNIZER představuje špičku mezi světlovody.

Světlovod SUNIZER v CAD detailechSvětlovod SUNIZER v CAD detailech

Na stránkách www.sunizer.cz mohou zájemci nalézt podrobné projekční a technické podklady světlovodu SUNIZER v elektronické podobě, které poskytnou maximum potřebných informací a mohou tak pomoci s navrhováním a prováděním stavby ještě před jejím zahájením.

Vytvořené detaily a dokumentace pomáhají urychlit a zkvalitnit proces projektování a minimalizovat tak chybovost v návrhu. Takto zpracovaná data jsou pak použitelná v architektonickém plánu, stavebním projektu a vychází se z nich při realizaci stavby či interiéru.

Kromě toho je možné kontaktovat přímo technické poradce firmy ABC, s. r. o., kteří pomohou vyřešit vše potřebné. Na základě poskytnutých informací o projektu zdarma pomůžou nejen se specifikací světlovodů, ale mohou zpracovat přímo jejich návrh. Projekty lze zaslat e-mailem na info@sunizer.cz nebo lze vše zajistit i přímo v místě stavby.

Funkci světlovodů SUNIZER je možné vidět i přímo naživo pod oblohou na vybraných akcích během celého roku, kde budou specialisté na světlovod SUNIZER k dispozici.

Lukáš Haas, ABC, s. r. o.