Informace výrobců

Štukové omítky Baumit s původní tradicí a současnou inovací

V oblasti povrchů stěn a stropů v interiérech je i v českém stavebnictví po mnoho let tradiční a typickou skladbou kombinace jádrové omítky a štuku. To platí i přes v současnosti vzrůstající oblibu sádrových omítek především u investorů a developerů z řad majitelů rodinných a bytových domů. Ale tradice je tradice, a proto i Baumit oslovuje na trhu výběrem suchých štukových směsí.

Přitom právě štuky jsou ve stavebních materiálech poměrně specifickou oblastí, která se vyznačuje vysokou mírou konzervatismu u zpracovatelů. Štukové směsi dnes totiž dodává na český trh až 15 výrobců a není vůbec snadné přesvědčit zpracovatele např. k použití nového typu štuku od jiného výrobce, ale k tomu se ještě vrátíme.

O to přesvědčivější je však skutečnost, že Baumit je s nabídkou svých štukových omítek lídrem na trhu s tímto základním stavebním materiálem. V průběhu minulých let optimalizoval své produktové řady a dnes se v případě štuků opírá o oblibu své vlajkové lodi s názvem Baumit PerlaFine. Abychom to však upřesnili, štuk lze samozřejmě použít nejen v interiéru, ale také v exteriéru. Důvod, proč se dnes štuky využívají až z 95 % pro vnitřní použití, je dán vývojem kvalitních exteriérových omítek, a především hojně využívaných efektivních zateplovacích systémů na fasádách domů. Přesto zůstal v případě Baumitu v nabídce jeden typ štuku pro venkovní aplikaci s názvem Baumit PerlaExterior se zrnitostí do 0,6 mm. Jedná se o vysoce hydrofobizovanou vápenocementovou omítku se sníženou nasákavostí pro úpravu povrchu minerálních jádrových omítek.

Hladké a světlé povrchy stěn jsou dnes, také díky tradičním štukovým omítkám, moderním trendem

Ale vraťme se nyní ke dvěma stěžejním štukovým směsím určeným výhradně pro interiéry. Na trhu jsou obecně dnes nejprodávanější štuky, jejichž zrnitost se pohybuje okolo 0,5 mm. Tomuto trendu vyhovuje svými produkty většina výrobců. Baumit je v této skupině zastoupen suchou štukovou omítkou Baumit PerlaInterior, která se zrnitostí 0,6 mm spadá do zmíněné kategorie a nabízí tradiční povrchovou vrstvu jádrových omítek. Předností této ručně zpracovatelné suché omítkové směsi je dosažení atraktivní finální štukové struktury.

Než se ale dostaneme k druhému výrobku v portfoliu suchých štukových směsí pro interiéry, vraťme se k již zmíněnému konzervatismu realizačních firem ohledně výběru či změny výrobce štukových směsí. Kromě cenového nastavení a silné konkurence na trhu jde také o jemné rozdíly v recepturách či používání odlišného nářadí při nanášení, ale hlavně při závěrečném hlazení či filcování štuku. Jedná se skutečně o drobné rozdíly např. v typu hladítka, aby bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku ve finální struktuře štuku. I proto zpracovatelé jen velmi neradi migrují při výběru štuku k jinému výrobci, než na kterého jsou zvyklí. Příkladně dlouhodobé zkušenosti profesionálních firem s realizací štukových omítek Baumit ukazují na nejlepší strukturu hladkého finálního povrchu s pomocí molitanového hladítka s většími vzduchovými póry.

Kvalitně provedená skladba štuk – jádrová omítka v interiéru přináší potěšení mnoha investorům vyžadujícím kvalitní a zdravé bydlení

Baumit však přišel s inovací, která alespoň částečně změnila konzervativní pohled investorů a zpracovatelů na štuky, a to tím, že představila na trhu skutečného lídra – suchou štukovou omítku Baumit PerlaFine. Dnes se jedná o jeden z nejprodávanějších štuků v České republice. Jeho zásadním parametrem je zrnitost 0,3 mm, která ho sama o sobě předurčuje ke skutečně velmi jemnému a hladkému finálnímu povrchu, což je nejen ve štukových omítkách velmi oblíbený moderní trend. Úspěchu napomáhá i vyšší bělost povrchu po jeho vyschnutí. Tato vápenocementová omítka se nanáší ručně, a to ve vrstvě 2–4 mm, a umožňuje vytvoření kvalitní štukové struktury i v širším časovém rozmezí podle potřeby zpracovatele. Mezi přednosti štukové omítky Baumit PerlaFine patří také snadná zpracovatelnost, vysoká paropropustnost a dosažení ideálního podkladu pod většinu interiérových nátěrů.

Výhodou hladké a čistě bílé štukové omítky v interiéru je téměř neomezená možnost kombinace se strukturami jiných materiálů a jejich barevnými odstíny (podlaha, nábytek apod.)

„Naše aktuální zkušenost z trhu ukazuje, že právě omítka Baumit PerlaFine bývá svými nezpochybnitelnými přednostmi někdy tím jazýčkem na vahách při výběru nebo změně dodavatele štuku. Jinými slovy, zpracovatelé jsou ochotni změnit zrnitost štuku z 0,6 mm na jemnější 0,3 mm, opačným směrem se ale už nikdy nevydají a zůstávají u skvěle vypadajícího hladšího a jemnějšího povrchu. I tento fakt je pozadím úspěchu této naší vlajkové lodi v suchých štukových směsích pro interiéry. Snažíme se i vlastní cestou o propagaci těchto materiálů, kdy v případě zájmu o oba štuky nabízíme přes regionální zástupce Baumit možnost bezplatného poskytnutí vzorků pro vyzkoušení,“ říká Václav Nevšímal, vedoucí produktového managementu společnosti Baumit.

Více o suchých štukových omítkách na: baumit.cz/reseni/rucni-a-stukove-omitky/stukove-omitky

podle podkladů společnosti Baumit