Informace výrobců

Střecha Bramac na neobyčejné obecní škole

I na vesnici vznikají školy s netradiční konceptem. Základní a Mateřská škola v Chotýšanech je důkazem, že za kvalitním vzděláváním netřeba dojíždět do velkoměsta. Zatímco před pár lety čítala jen několik desítek žáků, dnes ji díky jejímu přístupu k výuce navštěvuje 259 dětí. S tím souvisí i stavební rozšiřování školy, při němž se uplatnily střešní krytiny Bramac.

Chotýšanská škola do svého programu začlenila alternativní výukové metody podle profesora Hejného či s využitím Montessori didaktických pomůcek. Ve škole nezvoní, ani nejsou klasické pětiminutové přestávky. Namísto běžné klasifikace jsou žáci hodnoceni slovně. Chotýšanská škola si díky svému alternativnímu přístupu k výuce získala sympatie a srdce rodin z širokého okolí.

Škola prochází od revoluce stavebními úpravami, díky nimž se podařilo budovu postupně modernizovat a navýšit její kapacitu. Nejprve získala novou fasádu a střechu s betonovou krytinou. Na střechu se tehdy pokládal vysoce odolný model alpské tašky Bramac. Dodnes na něm nejsou patrné žádné praskliny či jiná poškození. Ostatně, betonové krytiny se obecně řadí k těm nejtrvanlivějším a říká se, že v průběhu let se jejich pevnost ještě zvyšuje. O pár let později vzniklo pod opravenou střechou obytné podkroví. Prvňáčci zde mají třídu, které se říká „nebeská“.

Samotná půdní vestavba by ovšem chybějící kapacity školy nespasila, a tak škola získala i novou přístavbu. Na první pohled byste to ale nepoznali. Díky stejnobarevné fasádě i rozvážné volbě střešní krytiny se u přístavby podařilo zachovat jednotný vzhled s hlavní budovou. A to i přesto, že model alpské tašky už výrobce neměl v nabídce. „Místo toho jsme vybrali model krytiny Bramac Classic, která se jí tvarově podobá a cihlově červený odstín byl takřka identický,“ prozrazuje Bohuslav Kovář, starosta obce Chotýšany, který je shodou okolností původním povoláním pokrývač. Díky svým profesním zkušenostem o jiném dodavateli krytiny ani nepřemýšleli: „U konkurenčních výrobků se běžně stává, že praskají rohy, tašky mají různobarevné odstíny, nejsou tvarově přesné. Bramac má v tomto ohledu výrobky špičkové kvality,“ vysvětluje starosta Chotýšan.

Základní a Mateřská škola v Chotýšanech prošla modernizací přirozeně, s respektem k malebné vesnické zástavbě a bez zbytečné okázalosti. Ač je moderní, duchem zůstává vesnickou školou, která klade důraz na příjemné, téměř rodinné zázemí.

podle podkladů firmy BRAMAC střešní systémy, spol. s r. o.

Základní a Mateřská škola v Chotýšanech Základní a Mateřská škola v Chotýšanech Základní a Mateřská škola v Chotýšanech Základní a Mateřská škola v Chotýšanech Základní a Mateřská škola v Chotýšanech