Informace výrobců

Sanace zděných sklepů v činžovních a rodinných domech

Podmínkou využití sklepů je jejich důkladné odvlhčení. Dlouhodobý a spolehlivý výsledek zajistí nepropustné omítky. V kombinaci s ochranou proti plísním se jedná o ideální řešení, které zabrání vlhkosti i vodě, aby se dostávala do zdi. Nepropustné omítky jsou mrazuvzdorné a vodotěsné, jejich provedení je jednoduché a časově úsporné.

Domy většiny historických center evropských měst byly postaveny z cihelného nebo smíšeného zdiva. Jsou většinou podsklepené a mají jedno, ale často i více podzemních podlaží. Sklepní prostory byly v minulosti převážně využívány pro skladování uhlí, popř. brambor. Ačkoliv byly tyto sklepy v naprosté většině případů více či méně vlhké, vhledem k charakteru užívání to nijak nevadilo.

Jasným trendem posledních let je snaha přeměnit tyto prostory například na kanceláře, posilovny či prodejny, pro které je vlhkost původních prostor nevyhovující. S podobným problém se setkávají i majitelé rodinných domů, u kterých postupně selhává hydroizolace. Využití sklepů je potom kvůli vlhkosti velmi omezené, zdi často plesniví, prostředí je hygienicky závadné.

Většina konstrukcí umístěných pod úrovní terénu se musí vypořádat s přítomností vodyV případě, že lze očekávat přítomnost tlakové vody, je třeba vrstvu omítky přikotvit k podkladu pomocí svařované sítě Armobet

Aby mohly být sklepní prostory využity i jinak, je nutné jejich důkladné odvlhčení. Účinek izolace musí být dlouhodobý a spolehlivý. V ideálním případě tedy odstranit zdroj vnikání vody do konstrukce. Technicky, ale i cenově se jedná o nákladné řešení, které často není ani reálné, protože sanované prostory jsou zpravidla umístěny tak, že je nelze obnažit zvenčí a odizolovat na vnějším líci zdi. Buď sousedí s jinými objekty nebo nelze udělat zábor chodníku či ulice, které jsou často protkané podzemními sítěmi. Sanaci je proto zpravidla nutné provést zevnitř objektu. Způsobů, kterým se tyto sanace provádí, je mnoho. Funkčnost některých je problematická, jiné jsou dlouhodobě vyloženě nevyhovující. Ochrana pomocí sanačních omítek patří mezi dlouhodobě neúčinná opatření. Sanační omítky jsou vysoce porézní a mají schopnost odvětrávat vlhkost přicházející ze zdi. Omítky jsou zdánlivě zcela suché a umožňují tak využívat sanované prostory.

Sanační omítky mají ale dvě zásadní nevýhody. Tím, že odvětrávají vlhkost do prostoru, zvyšují relativní vlhkost v místnosti. Pokud se v ní pravidelně nevětrá, vzduch se postupně nasytí vlhkostí a to následně zvyšuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Odvětrávaná vlhkost v omítce také zanechává sůl, která postupně ucpává transportní cesty pro vodu, a omítka postupně ztrácí svou funkčnost. Doba, za kterou se transportní cesty ucpou, se může lišit dle kvality použité omítky a množství vody, nicméně jde o nevyhnutelný jev.

Freezteq je možné použít pro sanace jak cihelných, tak kamenných zdí libovolné tloušťkyFreezteq je možné použít pro sanace jak cihelných, tak kamenných zdí libovolné tloušťky

Vodotěsné omítky

Daleko spolehlivější se dlouhodobě ukazuje ošetření pomocí nepropustných omítek v kombinaci s ochranou proti vzlínající vlhkosti. Společnosti Nekap s. r. o. a společnost Betosan s. r. o. vyvinuly již před dvaceti roky speciální omítku Waterfix XP TH, která je již v malých tloušťkách zcela vodotěsná. Tato omítka má potlačenou smrštivost, vysokou pevnost, je mrazuvzdorná, hlavně ale obsahuje přísadu Xypex Admix C-1000, která jí propůjčuje výjimečné vlastnosti z hlediska vodotěsnosti. Na stěnu se standardně nanáší v 2–3centimetrové tloušťce, která je dostatečná i na zadržení mírné tlakové vody. Omítka se nanáší na očištěnou zeď s proškrábnutými spárami. V případě, že lze očekávat přítomnost tlakové vody, je třeba vrstvu omítky přikotvit k podkladu pomocí svařované sítě Armobet.

Pro zastavení vlhkosti vzlínající zdmi nad úroveň terénu je třeba v kombinaci s omítkou Waterfix XP TH navíc použít anglický materiál Freezteq. Jedná se o alternativu ke klasickému „podřezávání“ objektu vytvořením chemické clony. Tato beztlaká injektáž je v porovnání s jinými metodami stejně účinná, její provedení je jednodušší a časově úspornější.

Vhodným materiálem pro vytvoření vodotěsných omítek jsou cementové prefabrikované směsi s krystalizační přísadou XYPEX – WATERFIX XP THVhodným materiálem pro vytvoření vodotěsných omítek jsou cementové prefabrikované směsi s krystalizační přísadou XYPEX – WATERFIX XP TH

Freezteq je čirá tekutina, balená v podlouhlých pytlíčcích. Ty se nechají před aplikací zmrznout a poté se ve formě rampouchu vkládají do předvrtaných otvorů ve zdi. Hmota se aplikuje pouze z jedné strany zdi, a tudíž není nutné rušit provoz v objektu, nebo naopak porušovat fasádu objektu.

Aplikace tohoto materiálu má oproti podřezávání, ale i oproti klasickým injektážím mnoho výhod. Důležitá je zejména malá náročnost na mechanizaci, pro aplikaci je potřeba pouze vrtačka a mrazák, i možnost provádět práce postupně, po etapách. Díry se do zdi vrtají vodorovně, do spáry, což je výrazně snazší a také pro zeď staticky méně náročné.

Tento systém byl úspěšně použit pro sanace zděných suterénních prostor mnoha objektů nejen v České republice, ale například i na Slovensku, v Německu či Polsku. Mezi provedenými projekty lze nalézt sklepy rodinných domů, suterény či sklepní prostory činžovních domů všech velikostí. Za 20 let používání systém prokázal svou dlouhodobou funkčnost a spolehlivost, suterénní prostory jsou plnohodnotně využitelné i po uplynutí dvou dekád. Zástupci společnost Nekap s. r. o. vám na vyžádání, a samozřejmě zdarma, poskytnou konzultace ohledně řešení konkrétního problému a případně zajistí sanaci sklepa ve spolupráci se zaškolenou stavební firmou.

Kombinací materiálů Freezteq, Xypex a speciálních voděodolných malt lze řešit sanace suterénních a sklepních prostor, kde situace neumožňuje zastavit vlhkost z vnější strany objektuKombinací materiálů Freezteq, Xypex a speciálních voděodolných malt lze řešit sanace suterénních a sklepních prostor, kde situace neumožňuje zastavit vlhkost z vnější strany objektu

Více informací najdete na internetových stránkách www.xypex.cz.

podle podkladů společnosti Xypex