Informace výrobců

Sádrokartonová deska Knauf Topas v nové klasifikaci E i pro vnější prostředí

Konstrukční sádrokartonové desky Topas známé například z bezpečnostních příček Knauf nebo dřevostaveb dále rozšiřují spektrum svých definovaných vlastností. Od dubna 2017 naleznete na deskách nově označní E a I. Nová specifikace desky podle ČSN EN 520 je DEFH2IR (speciální sádrokartonová plášťová deska s kontrolovanou hmotností, se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, sníženou absorbcí vody, vyšší odolností povrchu a zvýšenou pevností jádra). Nové označení E znamená, že deska je deklarována jako plášťová deska dle ČSN EN 520, a je tedy vhodná i pro vnější opláštění dřevostaveb. „Vnější“ zde znamená, že difuzní odpor desky umožňuje její použití na plášti budovy. Neznamená to ovšem, že tyto desky mohou být vystaveny povětrnostním vlivům, zvláště přímému působení vody. Podmínky použití desek Topas na vnějším plášti budovy, zvláště dřevostaveb, uvádíme níže. Druhé doplňující kritérium I označuje desky se zvýšenou tvrdostí povrchu, a tedy s vyšší odolností vůči poškození například nárazem, úderem apod. Desky Knauf Topas jsou vyráběny výlučně v České republice, konkrétně v závodě Knauf Počerady.

Nové možnosti využití desky Knauf Topas ve vnějším prostředí
Sádrokartonové desky Knauf Topas je nově možné využít i jako plášťové desky pro vnější stěny dřevostaveb nebo jako další konstrukční desky ve vnějším prostředí, např. pro zhotovení stěnových a stropních konstrukcí v rodinných domech, garážích, průjezdech i pro opláštění stěn větraných fasád či stěn krytých systémy ETICS. V případě jejich použití ve venkovním prostředí je nutné dodržovat základní doporučení pro jejich aplikaci:
– Sádrokartonové desky Knauf Topas musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození. 
– Předmětné plochy nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti, a to ani během provádění výstavby. Nesmí být vystaveny přímému ani nepřímému působeni vody (ani odstřikující), dešti či sněhu. Bezprostředně po ukončení montáže je nutné povrch desek opatřit základním penetračním nátěrem Knauf Putzgrund nebo penetrací podle doporučení výrobce ETICS. 
– V mezioperační době doporučujeme chránit desky vhodným způsobem (např. zakrytím PE plachtou) až do aplikace izolantu systému ETICS. Před povětrnostními vlivy je třeba ochránit zejména detaily, jako jsou hrany opláštění, okraje otvorů atd. 
– Systém ETICS je doporučeno lepit a kotvit. Vhodná je lepicí stěrková hmota Knauf Uniritmo a plastové talířové rozpínací hmoždinky s kovovým trnem či vrutem (např. Ejot – Ejotherm STR U 2G nebo Koelner KI 10). Délku kotevního prvku je nutné volit tak, aby se při kotvení expanzní koncová část rozevřela až za deskou. Přesný počet a délku kotevních prvků určuje výrobce ETICS dle místních podmínek.
– Skladbou konstrukce a izolantem vloženým do konstrukcí na základě tepelnětechnického výpočtu je třeba zamezit kondenzaci vodních par na povrchu desek Knauf Topas. Nosné konstrukce musí být odolné vůči atmosférické vlhkosti a dostatečně staticky únosné s danými konkrétními požadavky např. na tlak a sání větru s ohledem na zatížení od dalších konstrukcí. Kovové konstrukční prvky a závěsy musí být s korozivní odolností třídy C3, dřevěné prvky je třeba chránit impregnačním nátěrem.
– Pro upevňování desek Topas se používají šrouby, sponky, případně hřebíky, které je nutné po montáži desek přetmelit sádrovým tmelem. Rozteče upevňovacích prostředků u vodorovných konstrukcí je třeba navrhovat s ohledem na požadovanou únosnost stěny (dle pokynů Knauf, viz dimenzační tabulka, dle třídy použití a volby upevňovacího materiálu).
– Pro spojování hran desek je vhodnou technologií jak u podélných, tak u řezaných hran tmelení. Je nutno provést volná napojení na okolní konstrukce (např. kluzné uložení) a dilatační spáry. Dilatační úsek v exteriéru je maximálně po 15 m délky.

Obr. 1: Zatěžovací diagram pro skříňky

Tabulka 1: Deska Knauf Topas, maximální přípustná hmotnost zavěšené skříňky [kg]

Šířka [mm]

Hloubka [mm]

100

200

300

400

500

600

400

31

28

25

22

19

16

600

46,5

42

37,5

33

28,5

24

800

62

56

50

44

38

32

1000

77,5

70

62,5

55

47,5

40

1200

93

87

75

66

57

48

Konzolové zatížení do 0,4 kn/m délky příčky (40 kg/m), tloušťka desky Topas < 15 mm. Mezilehlé hodnoty lze interpolovat.

Tabulka 2: Únosnosti jednotlivých hmoždinek v deskách Topas

Tloušťka opláštění
[mm]

Maximální zatížitelnost hmoždinky v desce [kg]

Plastová hmoždinka
Ø 8 mm od. Ø 10 mm

Plastová hmoždinka Ø 8 mm od. Ø 10 mm

Kovová hmoždinka,
šroub M5 od. M6

Kovová hmoždinka, šroub M5 od. M6

Knauf Hartmut,
šroub M5

Knauf Hartmut, šroub M5

12,5

30

35

40

15/18

35

40

45

2x 12,5

45

55

60

> 2x 12,5

50

60

65

Deska Topas s vysokou únosností 
Sádrokartonová deska Knauf Topas je díky vyšší tuhosti a hustotě jádra ideální pro příčky a předsazené či šachtové stěny, u kterých se vyžaduje vysoká únosnost pro předměty zavěšené prostřednictvím hmoždinek, tj. zejména v bytových kuchyních, koupelnách, bytových jádrech či dřevostavbách. Je určena pro konstrukce s požadavkem na vysokou únosnost stěny s možností zavěšení nejrůznějších předmětů a současně má schopnost plnit statickou výztužnou zavětrovací funkci v rámových konstrukcích. Deska je pevná, ale povrchově nikoli tak tvrdá jako deska Knauf Diamant, a na rozdíl od ní nenabízí zvýšené parametry akustické izolace – ta je přibližně na úrovni desky Knauf Red Piano. Výhodou zůstává pevné jádro a kvalitní povrch, který se nemusí ve srovnání s klasickou sádrovláknitou deskou celoplošně tmelit.

Únosnost hmoždinky v sádrokartonové desce Knauf Topas na podhledu je 3 kg, ale max. 6 kg na pole dané půdorysem hlavních a montážních profilů. Při upevnění hmoždinky do desky přes profil je její únosnost až 10 kg. Maximální hmotnost zavěšených předmětů do podhledu však nesmí překročit 15 kg/m². Větší zatížení musí být upevněno přímo do stropu nad podhledem. Deska Knauf Topas je vhodná pro zavěšení nejrůznějších břemen či kuchyňských linek na příčkách a předsazených i šachtových stěnách. Graf X ukazuje postup při zjišťování maximální hmotnosti skříňky v závislosti na jejích rozměrech u příček a u předsazených a šachtových stěn. Minimální vzdálenost hmoždinek od sebe je 75 mm.

Sádrokartonové desky Knauf Topas v konstrukci dřevostaveb HAZA
Dřevostavby HAZA používají pro své nízkoenergetické a pasivní domy ve většině případů difuzně otevřenou konstrukci s celulózovou izolací. Deska Topas je zde součástí nosných obvodových stěn (celková tloušťka stěny pro pasivní RD je 460 mm) a je kotvena na dřevěný rošt. Vzduchotěsnou a parotěsnou rovinu tvoří OSB desky. Ostatní vnitřní nenosné příčky jsou konstruovány z klasických desek Knauf White nebo Knauf Green (v prostorech s vyšší vlhkostí). Desky Knauf Topas jsou instalovány na výšku v rozměru 2,75 m, takže vyhovují vnitřním rozměrům interiéru (výška patra), což přináší další výhodu z pohledu úspory materiálu. 

Sádrokartonová deska Knauf TopasSádrokartonová deska Knauf Topas

Opavská firma Haza, s. r. o., staví dřevostavby již 16 let a využívá k tomu především systémy Knauf. Desku Knauf Topas začala používat pro opláštění obvodových nosných stěn. Důvodů je podle slov majitele firmy hned několik:
– Deska Knauf Topas je lehčí než dříve používané desky, což usnadňuje manipulaci na stavbě. 
–  S deskou se velmi dobře pracuje, protože se řeže stejným způsobem jako každá jiná sádrokartonová deska (nejsou potřeba speciální pily, a tudíž se ani při řezání nepráší).
– Deska je opatřena AK hranou, takže se tmelí  jako běžná sádrokartonová deska (nepotřebuje žádné speciální lepidlo a spoj se snadno zahladí).
– Deska se nemusí celoplošně tmelit, čímž se ve srovnání sádrovláknitými deskami šetří technologický čas, snižuje se pracnost, a šetří se tak i finance. 
– Při použití desky Knauf Topas se doporučuje používat šrouby typu XTN, které umožňují snadné zapuštění šroubu (prakticky to znamená, že nevznikají nežádoucí otřepy).
– Deska Knauf Topas je také deskou protipožární. 
– Knauf Topas je současně impregnovaná deska, takže odolává vlhkému prostředí a je pevnější.
– Deska je žlutě zbarvená, což usnadňuje praktickou identifikaci na stavbě.  
– Cena desky je příznivá.
– Zákaznická podpora společnosti Knauf je bonusem navíc.

Další informace najdete na www.knauf.cz.

Miroslav Nyč, Ivan Sklenář