Informace výrobců

Rekonstrukce vodního díla Šance – převedení extrémních povodní a bezpečnost

Rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Šance na východní Moravě by měla být ukončena na podzim 2018. Investorem je Povodí Odry a zhotovitelem společnost OHL ŽS, a. s.  Cílem rekonstrukce je především zlepšení bezpečnosti při extrémních povodních, zvětšení kapacity přelivu a skluzu či zvýšení koruny hráze, modernizace systému řízení a měření. Vodní dílo bude schopné dlouhodobě zajišťovat všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti.

Rekonstrukce vodního díla Šance – převedení extrémních povodní a bezpečnostRekonstrukce vodního díla Šance – převedení extrémních povodní a bezpečnostRekonstrukce vodního díla Šance – převedení extrémních povodní a bezpečnost

Jedním z prvků ve vnější stavbě bylo řešení bezpečnostního zábradlí a dalších konstrukcí, kde se pohybují osoby. Pro tuto část stavby byly zvoleny kompozitní materiály MEA, protože jsou vysoce odolné, nekorodují, vydrží náročné povětrnostní podmínky, včetně mrazů a vysoké vlhkosti, a jsou bezúdržbové. Samotná instalace konstrukcí zábradlí, žebříků s ochrannými koši, madel atd. byla na stavbě obtížnější. Omezené možnosti montáže a těžký přístup na stavbu podstoupila montážní četa. Další údržba, kromě revizních kontrol, již nebude nutná.
Více o kompozitních materiálech najdete zde.

podle podkladů společnosti MEA Water Management