Informace výrobců

Podhledové systémy AMF

Knauf AMF GmbH & Co. KG, renomovaný evropský výrobce a dodavatel podhledových systémů, díky intenzivnímu vývoji přináší průběžně řadu inovativních technických řešení pro různé typy prostředí. Umožňuje mu to i široké portfolio výrobků, které v současné době zahrnuje minerální desky AMF-THERMATEX®, vyráběné technologií wet-felt, i dřevovláknité desky pojené magnezitem dodávané pod značkou HERADESIGN®, a to vše kombinované s konstrukčními systémy DONN® z výrobních závodů v SRN, Francii
a Anglii.

Knauf AMFMinerální desky AMF-THERMATEX® nabízejí vynikající technické parametry. Mokrá technologie výroby z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu nevyžaduje použití syntetických organických pojiv a poskytuje homogenní strukturu materiálu, který tak splňuje nejvyšší hygienické požadavky, včetně použití v prostorách se sníženou prašností, a nabízí špičkové požárně- technické i akustické parametry. Vlastnosti materiálu umožňují, aby obdržel označení známkou kvality Blauer Engel/Blue Angel/Modrý anděl, která deklaruje nezávadnost stavebních hmot pro použití v interiérech budov. Problematika vnitřního prostředí v objektech, kde se vyskytuje velké množství lidí najednou, není sice u nás ještě prvořadým tématem, přesto ze zkušenosti velkých společností využívajících rozsáhlé administrativní budovy je možné vyvodit, že je nutné pracovnímu prostředí v takovýchto objektech věnovat pozornost. Tzv. syndrom nemocných budov (SBS – sick building syndrom) je problém související právě s použitím nevhodných materiálů nejen při stavbě, ale i v zařizovacích předmětech, povrchových úpravách, instalovaných zařízeních apod.

Podhledové systémy AMF Podhledové systémy AMF

Magnezitem pojené dřevovláknité desky HERADESIGN® nabízejí dlouhou trvanlivost a vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které je předurčují pro použití ve všech typech interiérů, kde se optimálně uplatní v podhledech i obkladech stěn. Specifická struktura desek a možnosti barevných úprav vytvářejí podmínky pro svobodnou tvorbu designu interiéru. V pěti variantách povrchu – Superfine, Fine, Macro, Plano a Micro – a v tloušťkách 15, 25 a 35 mm je možné je provést jako šroubovanou, anebo zcela skrytou konstrukci. Mechanická odolnost předurčuje jejich použití také v systémech odolných vůči nárazu míče, vhodných pro sportovní haly, tělocvičny apod. I desky HERADESIGN® splňují nejvyšší nároky na kvalitu ve vnitřním prostředí potvrzené značkou Modrý anděl. Oblast suché výstavby nepředstavuje jen standardní, časem ověřené konstrukce s viditelnými profily, které vedle vhodných akustických parametrů nabízejí i protipožární ochranu konstrukcí (podle druhu nosné konstrukce až do REI 120) nebo únikových cest (až do EI 30 shora i zdola). Do portfolia produktů je nyní zahrnuta i skupina podhledových systémů a vzhledem k rostoucím nárokům na design a akustiku i stěnové obklady. Nové systémy umožňují efektivní použití v novostavbách i v rekonstruovaných objektech, kde nabízejí za přiměřené náklady v požadovaném čase zvýšení nebo obnovení technického a designového standardu daného prostoru. Např. AMF Systém C/SF umožňuje využít stávající viditelnou konstrukci podhledu pro osazení jednoduše vyjímatelných akustických desek AMF-Thermatex Acoustic SF, které starou konstrukci skryjí a vytvoří podhledovou plochu s téměř skrytými profily. Tím se podstatně snižují celkové náklady, nehovoříc o časovém faktoru, protože montáž systému je velmi rychlá a efektivní. Kromě aktualizace designu prostoru se vylepší akustické poměry v místnosti a díky vysoké světelné odrazivosti se vylepší i světelná pohoda v prostoru. Mobilita podhledu pak umožňuje dosáhnout velmi malou výšku konstrukce a jednoduchý a spolehlivý přístup do mezistropního prostoru.

Podhledové systémy AMFPodhledové systémy AMF

V poslední době rostou také nároky na udržovatelnost podhledů. Pro laboratoře, nemocnice, kuchyně a ostatní provozy s vysokou relativní vlhkostí je určený systém využívající desky AMF-Thermatex AQUATEC kombinované s nosnou konstrukcí se zvýšenou odolností vůči korozi. Takto navržený podhled garantuje tvarovou stálost desek a odolnost nosné konstrukce i při 100% relativní vzdušné vlhkosti v tepelném rozsahu od 0 do 40 °C. Podhled kromě toho nabízí hodnoty zvukové pohltivosti αw = 0,9/ NRC = 0,9 a požární odolnost až REI 90. Ve speciálním provedení je možné ostřikování a čistění podhledu tlakovou vodou. Ve čtvercových i obdélníkových formátech ve viditelné i skryté konstrukci je vhodný pro prostory plaveckých bazénů, technologických provozů, laboratoří, velkokapacitních kuchyní apod.
Samozřejmou součástí nabídky jsou stěnové absorbéry typu AMF Line, AMF Modern a AMF Classic, které mohou být při použití technologie Varioline využívající digitální potisk podkladu jednak originálním designovým prvkem, jednak aktivním řešením akustiky v kancelářích, konferenčních místnostech, učebnách, kavárnách atd.
Podhledové systémy AMFDalším konceptem je použití tzv. podhledových ostrůvků. Jedná se o volně zavěšené solitérní podhledové prvky využívané pro optické rozčlenění interiéru, přičemž je možné umístit do nich vestavěná svítidla nebo nepřímé osvětlení, a případně je možné je využít pro úpravu akustických poměrů (dozvuku) v místnosti.
K dispozici je několik variant odlišených technickým řešením i použitým materiálem. Volně koncipované formy s rámem bez omezení formátu jsou soustředěné do skupiny SONIC SKY, včetně prohnutých prvků SONIC ARC. Skupina SONIC ELEMENT nabízí vybraný sortiment jednotlivých prvků v maximálním rozměru 1200×1200 mm s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem. Další alternativou je provedení ve variantě AMF Line a AMF Line Modern, využívající subtilní rám s výplňovou deskou. Zmiňovaný HERADESIGN® nachází uplatnění ve formě ostrůvků HeraInsel např. v recepcích, v restauracích apod., ale i v moderně koncipovaném interiéru obývacího pokoje nebo relaxačního prostoru.
Pro další informace se obracejte na naši technickou kancelář nebo navštivte internetové stránky www.amf-cz.cz.

podle podkladů společnosti Knauf AMF