Informace výrobců

PE 100RC trubky pro vyšší nároky

V poslední době roste obliba trubek z polyetylenu PE 100 RC, velmi odolného praskání a bodovému zatížení (RC = Resistant to Crack). Vysvětleme si principy vysoké provozní bezpečnosti těchto trubek, zvláště v náročných podmínkách.

Poruchy tlakových trubek jsou způsobeny převážně pokládkou – poškozením nebo ledabylým uložením. Poškození je zárodkem trhliny, která se podle podmínek šíří pomalu nebo naopak velmi rychle, uložení na (ostrý) kámen působí extrémní koncentraci napětí. Vše může časem vést k selhání.

Vyšší vývojovou řadou osvědčeného PE 100 je PE 100RC s až 50x zvýšenou odolností vůči oběma jevům. Trhlina se v něm šíří velmi pomalu nebo vůbec, zatížení je pohlceno polymerními řetězci.

Produktová řada Aqualine z PE100 RC firmy Pipelife Czech zahrnuje všechny typy trubek podle ČSN EN 12 201:
– jednovrstvé Aqualine RC1,
– dvouvrstvé Aqualine RC2, kde 10 procentní povrchová vrstva jiné barvy „umí“ signalizovat nedovolené poškození,
– s dodatečným ochranným pláštěm Aqualine RC Robust.

Produktová řada Aqualine

Trubky RC1 a RC2 nemají problém při běžné bezvýkopové pokládce, RC Robust excelují i v nejtěžších podmínkách – při berstliningu, zatahování do neznámé zeminy, obsypu zeminou bez omezení.

Dovolená zrnitost obsypové zeminy dle typu PE trubek

Pipelife je osvědčeným dodavatelem. Kvalitu výrobků garantuje a prokazuje platnými doklady akreditované zkušebny, vydanými podle evropských norem, PAS 1075 a inspekčními certifikáty šarže.

Více informací o produktové řadě Aqualine můžete najít na webových stránkách www.pipelife-aqualine.com.

podle podkladů společnosti Pipelife Czech