Informace výrobců

Odvodnění parkovacího domu a autobusového terminálu v Benešově

V Benešově byl nově postaven parkovací vícepodlažní dům u autobusového a vlakového terminálu. Vnitřní krytá stání byla odvodněna nízkými vypařovacími žlaby PG 1500 z polymerického betonu s tichým pojezdem. Střešní podlaží bylo odvodněno odlišně, a to nerezovým bodovým odvodněním.

V krytých podlažích byly instalovány vypařovací žlaby, které mají nízkou stavební výšku jen 50 mm a nezasahují tak výrazně do nosné konstrukce. Bezroštový systém zajišťuje snadné čistění, nízký hluk a bezpečný pojezd. Žlaby jsou určeny na zachycení úkapových vod z aut při dešti nebo z tajícího sněhu. Pro odvodnění střešního podlaží byly zvoleny nerezové bodové vpustě s nerezovým páskovým roštem a zpevněnými hranami. Bodové vtoky byly zvoleny pro svou dostatečnou hydraulickou kapacitu a spolehlivost.

Sousední autobusový terminál byl odvodněn obrubníkovým odvodněním MEA KERB BUS se zvýšenou výškou obrubníku 180 mm a protiskluzovou úpravou pro vyšší bezpečnost cestujících.

Odvodnění parkovacího domu a autobusového terminálu v BenešověOdvodnění parkovacího domu a autobusového terminálu v BenešověOdvodnění parkovacího domu a autobusového terminálu v Benešově

Více o vypařovacích žlabech PG pro parkovací domy: https://www.mea-odvodneni.cz/pg-vyparovaci-zlaby-pro-parkovaci-prostory/kategorie/147

Systémy nerezového odvodnění nově snadno projektovány v BIM s podporou MEA aplikace: https://www.mea-odvodneni.cz/projekcni-servis

podle podkladů společnoati MEA Water Management