Informace výrobců

Odvodnění mostu Generála Pattona v Plzni obrubníkovým mostním systémem

Most Generála Pattona v Plzni z roku 1972 je rekonstruován již od března loňského roku. Jednou ze součástí stavebních prací je i nové řešení odvodnění. Byl zvolen systém liniového odvodnění, které využívá obrubníkové mostní prvky MEA Deck.

Mostní konstrukce má omezenou hloubku, současně vedle sebe fungují jak silnice, tak chodník. Je nutné v užším prostoru rychle svést vodu z povrchu vozovky a zároveň zabezpečit, aby chodci nebyli ostřikováni vodou z louží. Obrubníkové mělké odvodňovací systémy takto dokážou zajistit bezpečný provoz.

K zajištění konstantního odvedení vody při minimálním spádu je navrženo a realizováno odvodnění vozovky obrubníkovými mostními žlaby. První etapa byla již realizována a druhá část vozovky se bude instalovat v polovině roku 2018. Mostní obrubníkové elementy jsou navrhovány v různých šířkách a výškách podle skladby vozovky, podle šířky povodí a podle sklonu. V úseku v délce 204 metrů zahrnutém do první etapy rekonstrukce byl minimální spád proměnlivý a navržené prvky jsou široké 330 mm se započítáním nejnepříznivější varianty. Druhá etapa o stejné délce bude vybavena žlaby šířky 220 mm, protože spádové podmínky jsou příznivější. Díky optimalizaci prvků se podařilo nalézt ekonomicky nejvýhodnější variantu pro odvodnění obou vozovek mostu.

Více o obrubníkovém mostním odvodnění MEA Deck najdete zde

podle podkladů firmy MEA Water Management

Odvodnění mostu Generála Pattona v Plzni obrubníkovým mostním systémemOdvodnění mostu Generála Pattona v Plzni obrubníkovým mostním systémemOdvodnění mostu Generála Pattona v Plzni obrubníkovým mostním systémem