Informace výrobců

Odpadní trubky a tvarovky Skolan dB – učíme vodu šeptat…

Rodinné a bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely… Ptáte se, co mají zmíněné stavby společného? Například to, že jedním z atributů, na něž jejich uživatelé kladou důraz, je TICHO. Ticho (lépe řečeno regulovaná hladina hluku, ovlivněná zvuky pronikajícími zvenčí i vznikajícími uvnitř daného prostoru) totiž patří – spolu s teplem, světlem a estetikou interiéru – mezi podmínky, které musí splňovat kaž­dé kvalitní vnitřní prostředí.

Nežádoucí efekt Niagarských vodopádů
Odborníci vědí, že zatímco hluk pronikající zvenčí lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk vznikající uvnitř prostoru je nutné „uvěznit“ v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy dává vědět nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody než do komfortního interiéru. Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk navíc mnohdy znásobuje rezonance vzduchového sloupce v potrubí.

Trubka

OdbočkaOdbočka s kolenemPaneláková odbočka krátká

Skolan dB zcela vyhovuje požadavkům desetiletími prověřené -teorie i praxe, podle níž dokáže hluk účinně tlumit pouze silná stěna a vysoká hustota materiálu. Proto jsou tiché odpadní trubky a tvarovky Skolan dB, dodávané v DN 50, 70, 100, 125, 150 a 200, vyráběny se silnou stěnou z materiálu o hustotě 1,6 g/cm³. Díky robustní konstrukci pak mají nejen vynikající akustické vlastnosti, ale také schopnost obstát i v nejnáročnějších podmínkách. Při testování, které proběhlo v Institutu požární ochrany a ochrany před hlukem v Essenu, bylo dosaženo hodnot vnějšího hluku významně nižších, než které požaduje DIN 4109 – německá norma pro místnosti „chráněné před hlukem“. Naměřená hodnota 20 dB byla dokonce výrazně pod limitem požadovaným přísnější směrnicí VDI 4100 (25 dB). V praxi to znamená, že použitím odpadního systému Skolan dB lze docílit hodnot vnějšího hluku na prahu lidského vnímání.

Tichá kvalita
Zárukou vysoké kvality produktu Skolan dB a také ostatních výrobků společnosti Osma je špičková firemní laboratoř i stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu, který probíhá v souladu se systémem řízení kvality (TQM) a splňuje požadavky normy EN ISO 9001. Skolan dB svými jedinečnými vlastnostmi jednoznačně přispívá k zvýšení kvality bydlení a tím také ke zhodnocení nemovitostí.

podle podkladů společnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů