Informace výrobců

Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA

Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat – východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci ve městě. Ředitelství silnic a dálnic ČR finalizuje stavební práce pro spuštění provozu letos na podzim. Jedním z dokončovacích prvků byla instalace bezúdržbového kompozitního zábradlí MEA nad cyklostezkou procházející nově zbudovanou okružní křižovatkou. Konstrukce křídel mostů byla dokončena gabiony. Dvoumadlové zábradlí bylo instalováno během jednoho dne na betonovou římsu a do připravených patek v gabionech.

Kompozitní materiály MEA jsou standardně využívány pro silniční a dálniční doplňkové konstrukce pro svou vysokou odolnost vůči mrazům i chemikáliím, nízkou hmotnost, a především téměř bezúdržbový provoz. Technické možnosti a video o využití kompozitních konstrukcí MEA Water Management pro dopravní stavby najdete zde.

Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA

podle podkladů společnosti MEA Water Management