Informace výrobců

Nové velkoformátové prvky zdicího systému Ytong

Společnost Xella přichází se zásadní inovací stavebního systému Ytong, kterou ocení zejména stavební společnosti, developeři a projektanti. Uvádí na trh velkoformátové prvky, které uspoří čas a náklady na stavbu – spotřebuje se méně maltovin, u řadovek není třeba lešení a sníží se i náklady na pracovní síly.

Podnikatelé ve stavebnictví tak získávají cenný nástroj, přinášející konkurenční výhody – mohou stavět stejně kvalitně, navíc ale v kratším čase a s menšími nároky na stále více nedostatkové pracovní síly.

Využití velkoformátových prvků ve stavbě

Ytong Jumbo
S použitím prvků Ytong Jumbo, vhodných pro strojové zdění, je plocha vyzděná v jednom kroku osmkrát větší než u standardních formátů. Snižují se nároky na personál – stačí dva pracovníci a i pro ně je díky této technologii práce méně namáhavá. Po stránce kvality se dokonce zvýší přesnost stěny. Prvky Jumbo se používají pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Vyrábějí se ve dvou třídách pevnosti – Universal P3 450 a Statik P4 550, rozměry jsou délka 1000 mm, výška 500 mm a šířka 250 mm. Zdí se strojově pomocí malých jeřábů s montážními samosvornými kleštěmi.

Ytong JumboMalta Ytong  FIX P 

Vápenopísková Silka Tempo i pro akustické dělicí stěny
Velkoformátové tvárnice lze použít pro nosné i nenosné obvodové vnitřní stěny a akustické dělicí stěny. Novinka Silka Tempo zkrátí čas zdění o šedesát procent a sníží fyzickou náročnost pro pracovníky. Zdění probíhá rovněž pomocí minijeřábu, dají se tak snadno kombinovat s tvárnicemi Ytong Jumbo. Díky své přesnosti zvyšují kvalitu stěny. Tvárnice Silka Tempo se vyrábějí ve dvou šířkách – 180 mm a 240 mm –, délka je 500 mm a výška 600 mm.

Silka TempoZdici malta Silka 

Příčky a panely vnitřních nenosných a dělicích stěn
Konstrukčně vyztužené příčkové panely Ytong se vyrábějí na míru podle výšky podlaží, maximální výška je 3 m. Ideální jsou pro velké plochy s malým členěním a požadavkem na rychlou výstavbu. Použití této inovace uspoří až polovinu pracovních sil a zvětší užitnou plochu. Lze tak snadno vybudovat tenké, pevné a rovné příčky. Povrch panelů je hladší než u běžného pórobetonového zdiva, což usnadňuje provádění povrchových úprav i ponechání stěn bez povrchových úprav. Prvky se spojují zdicí maltou XP, která je přímo vyvinuta pro panely a má vyšší pevnost.

Příčkové panely Ytong 

Služby pro jednodušší práci na stavbě
Výrobce nabízí realizačním firmám zapůjčení veškeré potřebné mechanizace – minijeřábů, kleští, schůdků nahrazující lešení, manipulačních vozíků a heverů. Součástí dodávky jsou také kladečské plány na míru a techničtí poradci jsou připraveni poskytnout veškerou odbornou podporu.

podle podkladů firmy Xella

Manipulace v velkoformátovými prvky Ytong JumboManipulace v velkoformátovými prvky Ytong JumboSnadná úprava velikosti velkoformáteového prvku Ytong Jumbo