Informace výrobců

Neomítané stěny z tvarovek z Liaporbetonu a jejich výhody

Beton i přes svou nezastupitelnou roli ve stavebnictví nesl dlouhá léta břímě v podobě označení materiálu socialistických staveb. Pro potřeby novodobého designu bylo jeho použití určitou dobu téměř nemyslitelné. Naštěstí i beton byl postupně rehabilitován a díky tomu jej stále častěji můžeme najít v mnoha stavbách „přiznaný“. Neomítané stěny z pohledových betonových tvarovek jsou totiž nejen praktické. Mohou sloužit také jako výrazný designový prvek, který se uplatňuje při stavbě průmyslových objektů, sportovních hal nebo administrativních či obytných budov.

K tradičním výrobcům pohledových betonových tvarovek patří na českém trhu Lias Vintířov, LSM, k.s., který nabízí kompletní zdící systém Liapor z lehkého keramického Liaporbetonu.

Přednosti zdiva z Liaporbetonu

Lehký keramický LiaporBeton je pevný a trvanlivý jako běžný beton. Podstatnou část jeho objemu však tvoří zrna lehkého keramického kameniva. Díky tomu má celou řadu vynikajících vlastností. Stejnými vlastnostmi se pak vyznačuje i zdicí systém Liapor. Jsou to především:
• nízká objemová hmotnost
• skvělé tepelně-izolační vlastnosti,
• snadná zpracovatelnost,
• dlouhá životnost,
• pevnost v tlaku,
• odolnost vůči žáru a mrazu.

Zdroj: Lias VintířovZdroj: Lias VintířovZdroj: Lias VintířovZdroj: Lias Vintířov

Tepelně-izolační parametry

Vyzdvihnout bychom měli především výborné akustické parametry, za nimiž stojí tzv. komůrkový útlum. Při něm je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva Liapor. To má za následek výrazné zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti v porovnání s jinými zdícími materiály. Pohledové tvarovky Liapor R s tloušťkou pouhých 195 mm dosahují při laboratorních měřeních hodnotu neprůzvučnosti 50 dB, což podle normy ČSN 730532 umožňuje jejich použití v bytových objektech, v ubytovacích zařízeních u pokojů i společenských prostor, v nemocnicích, školách i kancelářských budovách.

Dobrá tepelná akumulace zase pomáhá vyrovnávat výkyvy vnějšího prostředí v každém ročním období a nízký odpor proti difuzi vodních par pak přináší příjemné vnitřní klima.

Odolnost

Z hlediska bezpečnosti patří zdivo Liapor i při relativně malé tloušťce mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A – nehořlavé materiály). A díky mrazuvzdornosti materiálu je možné neomítané pohledové zdivo použít i v exteriéru a v kombinaci se sklem a kovem tak vytvořit jednoduchou a efektní fasádu v jednovrstvém i dvouvrstvém systému.

Variabilita

Pohledové tvarovky Liapor R se vyrábí celkem ve třech rozměrech: 400 x 100 x 200 mm, 400 x 195 x 200 mm a poslední byla nově, jako odpověď na požadavky projektantů, doplněna nosná pohledová tvarovka 400 x 240 x 200. Celý sortiment pohledového zdiva se vyrábí v základním šedém provedení a několika barevných variantách. Barevný odstín lze však přizpůsobit potřebám individuálního architektonického návrhu a na zakázku vyrobit tvarovky s různou barevností.

Zdroj: Lias VintířovZdroj: Lias VintířovZdroj: Lias Vintířov

NOVINKA – pohledové překlady

Aby pohledové zdivo ve výsledku dosáhlo představ architektů a projektantů, nabízí Liapor jako novinku také pohledové překlady se stejnou strukturou i barevnými variantami. Jsou k dispozici v jednostranném i oboustranném provedení pro všechny tři uvedené šířky pohledových tvarovek.

Díky příjemnému vzhledu a možnosti přesného zdění odpadá nutnost pohledové zdivo omítat. Je ale možné ho opatřit tenkým barevným nátěrem či nástřikem. Rychlé a vizuálně úhledné zdění významně šetří náklady i čas.

Ekologie

Technologie výroby zdiva Liapor je uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty. Samozřejmostí je i následná ekologická recyklace po dožití.

Příklady využití pohledového zdiva

• Úsporná administrativní budova Dynamica, celkově zde bylo použito 2 700 m2 tvarovek Liapor M 175 AKU P6 bez omítek a překlady Liapor PN.
• Kancelářský komplex Butterfly Karlín, příčky bez omítek Liapor M, KM 115 P2 nebo KM 175 P4 a odpovídající překlady.
• Polyfunkční budova AFI Vokovice na Praze 6 skupiny AFI EUROPE a další…

Zdroj: Lias VintířovZdroj: Lias VintířovZdroj: Lias Vintířov

Více o nabídce zdiva Liapor a jeho vlastnostech najdete na www.liapor.cz

podle podkladů společnosti Lias Vintířov