Informace výrobců

Myslete na budoucnost svého domu! Zateplením šikmé střechy minerální izolací URSA snížíte ztrátu energií celého domu až o 24 %

Ceny energií rostou, a tak mnoho stavebníků zvažuje realizovat zateplení domu svépomocí. Výrazných energetických úspor lze dosáhnout vhodným zateplením šikmé střechy minerální izolací, která je ve střeše nejdůležitějším prvkem k minimalizaci tepelných ztrát. Správnou funkčnost celé střešní konstrukce ale zajistí její správná aplikace. Největší předností minerálně vláknitých izolací je jejich prodyšnost. Díky ní může případná zabudovaná vlhkost ve střešním souvrství odcházet difuzní fólií do odvětrávané vzduchové mezery. Jsou tak nejlépe chráněny právě nosné prvky šikmé střechy – krokve. Jak snížit ztrátu energií poradí Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

„Díky vhodnému zateplení budovy získáte energetické úspory. Ty mohou být v aktuální krizi velmi důležité. Soustředit byste se měli obzvlášť na oblast střechy. Ta má velký vliv na tepelnou pohodu v domě za každého ročního období. V zimě chrání bydlení před zbytečným únikem tepla, zatímco v létě naopak průstup tepla z exteriéru omezuje,“ vysvětluje Vojancová a pokračuje: „Navíc bez její izolace přicházíte v domě až o 24 % energie celého domu, kvůli které se zbytečně zvyšují měsíční provozní náklady domu. Proto předpokladem pro její správnou tepelnou funkčnost je dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce.“

Zateplení zdola – nejoblíbenější způsob aplikace

„Pro izolaci šikmé střechy svépomocí jednoznačně doporučuji zateplení zdola. Jde o standardní osvědčenou metodu, která má několik výhod. Je možné ji realizovat za jakéhokoliv počasí a není třeba manipulovat s těžkými konstrukčními díly. Postup je vcelku snadný i bez podrobného zaškolení, pozitivem je i relativně nízká cena,“ říká architektka Vojancová. Při zateplování šikmé střechy zdola je ale třeba počítat s tím, že prostory pod šikmou střechou nebude po dobu prací možné využívat.

Zateplení shora – méně často realizovaný postup využívaný především z estetických důvodů

Zateplení šikmých střech shora se neprovádí tak často jako zateplení zdola. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, protože umožňuje v interiéru přiznávat krokve, nebo když mají domy malou světlou výšku podkroví a není možné dovolit si jít moc dolů s podhledem. Pokud je ve stávající konstrukci funkční parotěsnící vrstva, není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ popisuje Tereza Vojancová. Další výhodou zateplení shora je možnost variability vzhledu interiéru nebo vysoká tolerance k tvarové přesnosti nosné konstrukce. Naopak nevýhodou je o něco vyšší cena a náročnější práce prováděná na střeše domu.

Domek s úniky teplaURSA skladba

Únik tepla není jediný strašák šikmé střechy

Nepředpokládejte, že únik tepla je jediným strašákem. V létě může docházet k znatelnému přehřívání půd a podkroví. Na podobné strasti je potřeba myslet už při plánování domu. „Podle tepelné studie Frauenhofen Institutu ze Stuttgartu má na přehřívání podkroví mnohem větší vliv než typ použitého zateplení plocha střešních oken. Je důležité u nich dbát na zastínění z exteriéru. I pouhé noční větrání budovy, studeným vzduchem zvenčí, výrazně snižuje přehřívání podkroví,“ upozorňuje architektka.

Co je tedy nejlepší volbou pro šikmou střechu? „U novostaveb zateplete hlavně prostor mezi krokvemi a pod nimi, aby se přerušily tepelné mosty, ale nezapomínejte na předstěny. Výsledná cena tloušťky izolace je ve srovnání s realizací celé konstrukce minimální. Kvalitní zateplení nejen šetří přírodu, ale také vám pomůže ušetřit peníze a zlepšit celkové prostředí interiéru. Získáte doma větší tepelný komfort, a dokonce zhodnotíte celou nemovitost,“ říká Vojancová a dále pokračuje: „Proto bych doporučovala zvolit co nejvyšší tloušťku zateplení, vhodnou pro pasivní domy. To u šikmých střech znamená 40 až 46 centimetrů tloušťky izolace.“

Součinitel tepelné vodivosti, tepelný odpor a další ukazatele pomohou při výběru nejvhodnější minerální izolace šikmé střechy

Nabídka minerálních izolací na trhu je široká. Zvolit tu nejvhodnější pomohou i ukazatele uvedené u jednotlivých materiálů:

Součinitel tepelné vodivosti λD – tzv. „lambda“, deklarovaná hodnota výrobcem λD (W/m.K). Čím nižší „lambda“, tím materiál lépe izoluje.

Tepelný odpor RD – je pro minerálně vláknitý materiál v označení RD také deklarovaná hodnota, a to pro každou tloušťku zvlášť. Čím větší tloušťka izolace, tím většího tepelného odporu RD (m2.K/W) lze dosáhnout. S tím souvisí i menší ztráty produkovaného tepla.

Tepelný odpor R – tepelně izolační vlastnost celé stavební konstrukce s jednotlivými vrstvami materiálů. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu a tloušťka, lze stanovit tepelný odpor jednotlivých vrstev. Pro celou konstrukci je pak stanoven tepelný odpor R (m2.K/W) sumarizovaným součtem těchto tepelných odporů a přičtením tepelného odporu při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce. Čím více a čím silnější vrstvy s velmi nízkou lambdou v konstrukci jsou, tím vyšší je hodnota tepelného odporu.

Součinitel prostupu tepla U – izolační schopnost celého souvrství konstrukce je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U (W/m2.K). Jde o výpočtovou hodnotu. Čím nižší je hodnota součinitele, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla. Jde o hodnotu, která je legislativou stanovena normativně. Vypočtenou hodnotu lze s touto legislativně stanovenou hodnotou porovnávat a také ji vlivem množství tepelné izolace v konstrukci měnit na energeticky efektivnější.

URSA PUREONEURSA GLASSWOOLURSA XPSURSA Pure Floc

Kvalitní materiály od společnosti URSA udrží vaši střechu v dokonalé kondici

Mezi materiály vhodné pro aplikaci do šikmé střechy dřevostavby patří například ty z řady URSA PUREONEUSF 31/ SF 31, SF 34 či DF 39 nebo produkty URSA GLASSWOOLDF 38, SF 35 anebo SF 32. Pro nadkrokevní zateplení se nadkrokevní námětky přiřezávají z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

Nově navíc můžete sáhnout i po foukané minerální izolaci URSA Pure Floc. Foukaná izolace URSA Pure Floc kombinuje vynikající tepelně-technické vlastnosti minerální vlny s rychlým a flexibilním zpracováním. Materiál se přizpůsobí tvaru konstrukce a vyplní tak i těžko izolovatelná místa, čímž eliminuje tepelné mosty. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce v nových i starých budovách. Foukaná minerální vlna je bez formaldehydu, pojiv a zpomalovačů hoření. Je odolná proti plísním, nehnije a postupem času se nerozkládá.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

podle podkladů společnosti URSA