Informace výrobců

Lindab Construline pro výstavbu i rekonstrukce objektů v městských památkových zónách

Na XVI. ročníku konference Ocelové konstrukce v Karlově Studánce, jehož odborným garantem je Česká asociace ocelových konstrukcí, diskutovali odborníci mimo jiné o tom, jaká stavebně-technická řešení zvolit v centrech historických měst, která mají svá specifika a omezení. Jedním z efektivních řešení je systém Lindab Construline.

Mezi základní požadavky na výstavbu patří zejména rychlost stavebního procesu, respektování okolní historické zástavby i nízká hmotnost objektů. Je třeba vzít také v úvahu, že do historických center s často úzkými křivolakými uličkami nelze umístit těžký jeřáb a jinou stavební zvedací techniku. Podle Petra Hynšta, technického manažera divize Profil firmy Lindab, s. r. o., je v této situaci řešením využití nosného tenkostěnného ocelového skeletu LindabConstruline, který splňuje všechny uvedené požadavky. Ve svém konferenčním příspěvku to ukázal na příkladu novostavby apartmánů Eden na okraji městské památkové zóny lázeňského města Luhačovice, kdy vznikla architektonicky neobvyklá, elegantní realizace na ploché střeše obchodního centra. Dalším příkladem je realizace vestavby do historického krovu zámku v Rokytnici u Přerova, který nyní slouží jako ústav sociální péče pro seniory a zdravotně postižené. Díky vestavbě Lindab Construline mohly v podkroví objektu na ploše 180 m2 vzniknout klidové a pracovní místnosti i šatny.
 
Lindab Construline
Lindab Construline je kompletní systém pro realizaci obytných staveb a nástaveb. Hlavním nosným prvkem stavby je skelet z prvotřídní švédské oceli. Ten je zateplen minerální vlnou a opláštěn sádrovláknitými deskami Fermacell pro dosažení optimálních vlastností stavby. Petr Hynšt k využití tohoto systému v historických centrech měst uvedl: „Právě základní vlastnosti systému Lindab Construline – nízká hmotnost, snadná montáž a systém tzv. suché výstavby – jej přímo předurčují k využití v památkových zónách. Jedná se o stavebnicový systém – výrobu na míru, která nejen šetří náklady, ale vzhledem k minimu odpadu je i šetrná k životnímu prostředí. Samotná ocel, z níž je skelet Lindab Construline, je recyklovatelná a tím ekologická. Výstavba probíhá bez použití vody, která je běžná například při zdění – tím se celý stavební proces výrazně zrychluje. Díky lehkým tenkostěnným pozinkovaným profilům se montáž skeletu obejde bez pomoci jeřábu a jiné těžké stavební techniky. V neposlední řadě stojí za zmínku, že výchozí podmínky pro splnění parametrů nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb, jimiž jsou doporučené parametry obvodového pláště, jsou v systému Lindab Construline snadno dosažitelné. Požadovaný součinitel prostupu tepla 0,2 W/m2K totiž Lindab plní u každé své stavby; v případě realizace apartmánového bydlení na okraji městské památkové zóny v Luhačovicích činil součinitel prostupu tepla 0,16 W/m2K.“
Nízká hmotnost systému Lindab Construline významně snižuje náklady na dopravu stavebních materiálů a přesuny hmot při výstavbě. Standardně se hmotnost skladeb LindabConstruline pohybuje mezi 50 až 80 kg/m2, což je ve srovnání se zděnými konstrukcemi zhruba 6x až 10x méně. To umožňuje subtilnější dimenzování založení objektů nebo realizaci nástaveb a přístaveb právě v historických centrech, kde to klasickou stavební technologií možné není. Skelet Lindab Construline navíc plní velmi přísné požadavky na požární odolnost; ty mají společnosti Lindab a Fermacell experimentálně odzkoušeny jak pro nosné stěny pod zatížením, tak pro nosné konstrukce stropů a střech. O důvod více, proč se Lindab Construline hodí právě do historických center měst.
Skelet Lindab Construline,využitý při výstavbě mezonetových apartmánů Eden v Luhačovicích na okraji městské památkové zóny
 
Apartmánové bydlené v Luhačovicích
V případě apartmánového bydlení na okraji městské památkové zóny v Luhačovicích byl skelet navržen technickým oddělením společnosti Lindab ve spolupráci se statickou kanceláří Sta-Con a byl sestaven přímo na místě realizace z dodaných, na míru vyrobených prvků. Nosná konstrukce obvodových stěn je provedena z profilů se štěrbinami Lindab RY/SKY šířky 150 mm, tloušťky 1,0, resp. 1,5 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z plnostěnných C profilů 120 mm, tloušťky 1,5 mm. Profily mají výchozí rozteč 625 mm, protože se na ně přímo montuje opláštění ze sádrovláknitých desek Fermacell. Nosná konstrukce střechy a stropů je provedena z profilů Lindab C 200, resp. C250 v části zelené střechy, se základní roztečí 600 mm. Roznášecí vrstva podlahy a ploché střechy je provedena z trapézového plechu, u pultové střechy je konstrukce doplněna izolací a laťováním. Realizace celé první etapy výstavby projektu Eden v Luhačovicích (šest mezonetových apartmánů) tak byla díky použitým technologiím šetrná pro okolní historickou zástavbu a trvala pouhých pět měsíců.
 
Vestavba do historického krovu zámku v Rokytnici u Přerova – základní schéma příčného řezu
 
Vestavba v zámku v Rokytnici u Přerova
V případě jiné realizace – vestavby do historického krovu zámku v Rokytnici u Přerova – šlo o to, jak začlenit nové užitné prostory do podkroví památkově chráněného objektu, který nyní slouží jako Domov Na Zámečku pro zdravotně postižené a seniory. Protože památkáři nepovolili zásahy do krovu, bylo řešením právě využití systému Lindab Construline: vestavba je do krovu vložena na tenkostěnných podlahových nosnících kotvených do ocelových patek, uložených na nosných zdech půdního prostoru. Pro dopravu stavebního materiálu byl kromě malého výtahu v objektu k dispozici pouze nevelký otvor ve vikýři krovu pro dopravu dlouhých kusů. Díky tomu, že Lindab Construline funguje jako stavebnicový systém s minimálními nároky na dopravu a manipulaci, podařilo se i tato omezení překonat. Na 180 m2 plochy tak v podkroví Domova vznikla další užitná plocha pro šatny, klidové a pracovní místnosti. Střecha je provedena ve dvou úrovních: aby se vešla do krovu a byl dosažen potřebný objem vzduchu. Hodnota prostupu tepla činí 0,21 W/m2K. Hmotnost podlahy činí 75 kg/m2, stropu se střechou 66 kg/m2 a stěn 56 kg/m2. Protipožární odolnost konstrukce je 30 minut.
podle podkladů firmy Lindab, s. r. o.