Informace výrobců

Kontrola odvodnění sportovního hřiště po roce užívání

Před rokem proběhla instalace vsakovacích tunelů a žlabů MEA do méně obvyklého prostředí – na víceúčelové sportovní hřiště Střední průmyslové školy v Bruntálu. V létě 2021 byly kolem běžeckých drah a do dalších části areálu položeny žlaby MEARIN Plus 100 z vysokopevnostního kompozitu (SMC). Krycí kompozitní i pozinkové rošty jsou bezpečné i pro chůzi na boso, předcházelo se tak nebezpečí úrazu.

Kompozitní materiál se nedeformuje ani neroztahuje při velkém kolísání teplot. Díky tomu zůstávají až půlmetrové obloukové tvary žlabu kolem běžeckých drah stále stejné, drží tvar a neničí sportoviště.

Kompozitní žlaby MEARIN jsou výjimečné svým poměrem nízké váhy a extrémní pevnosti (zatížení až C250 kN). Žlaby jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou. Jsou odolné proti prasknutí a také proti chemii (např. dezinfekčním prostředkům).

Odvodňovací systémy MEA berou na zřetel i estetiku. Zadavatel si může vybrat z různých designů roštů tak, aby odpovídaly architektonickému zpracování.

Po roce od ukončené realizace provedl zástupce Projekčního týmu MEA zhodnocení stavu odvodňovacího systému. Systém vyhovuje potřebám sportoviště, je bez opotřebení a tvarových změn (viz foto).

Víceúčelové sportovní hřiště Střední průmyslové školy v Bruntálu (zdroj: MEA Water Management)Víceúčelové sportovní hřiště Střední průmyslové školy v Bruntálu (zdroj: MEA Water Management)

Více informací o odvodňovacích systémech MEA na: www.mea-odvodneni.cz

podle podkladů společnosti MEA Water Management