Informace výrobců

Komplexní protipožární ochrana systémem Knauf FIREWIN

Páteří každé stavby je nosná konstrukce, kterou je nutné v případě požáru ochránit po dobu potřebnou pro evakuaci osob a příjezdu záchranných složek. Nejlepší ochranou proti požáru je použití vhodných materiálů protipožární ochrany. Knauf FIREWIN nabízí kvalitní a účinné produkty a systémy, které chrání konstrukce objektů před působením požáru nebo před jeho rychlým rozšířením. Zahrnují nejen deskové systémy pro konstrukce s vysokou požární odolností, ale i protipožární omítky.

Knauf Vermiplaster rozšířil oblast použití
Protipožární sádrový nástřik Knauf Vermiplaster uvedla firma Knauf v roce 2014 jako doplněk ke speciálním sádrokartonovým deskám. Je určen pro široké použití v požární ochraně, a to včetně ocelových sloupů a nosníků. Nyní díky velkému zájmu o tento produkt Knauf ještě rozšířil jeho oblast použití. Nově je možné Vermiplaster použít i na protipožární ochranu železobetonových stropních dutinových panelů. Strojně nanášená protipožární omítka je určena pro ocelové a železobetonové konstrukce s rozsahem požární odolnosti 30 až 180 minut. Řeší problém míst, kde je obtížné aplikovat deskový obklad, nebo tam, kde se jedná o tvarově složitější konstrukci, jejíž obkládání by bylo neefektivní a neekonomické. Omítka Knauf Vermiplaster, vyrobená na bázi sádry, je určena pro interiérové aplikace. Jejími přednostmi jsou rychlost aplikace, nízká hmotnost, bezúdržbovost a dlouhá životnost.

Dobrým příkladem realizace je rekonstrukce interiérů administrativní budovy C komplexu v Šumavské ulici v Brně, kde vzhledem k umístění ocelových sloupů těsně u fasády ze sendvičových panelů byla jiná varianta ochrany prakticky vyloučená. Realizační firma Mlénský, s. r. o., zde aplikovala cca 80 tun nástřiku ve velice dobré kvalitě, a zvýšila tak požární odolnost na R 90 minut. U administrativních budov obecně je použití protipožární omítky vhodné i proto, že umožní větší volnost při používání podhledů a v případě nového nájemce snadnou adaptaci prostor.

Administrativní budova C komplexu v Šumavské ulici v Brně, Knauf VermiplasterAdministrativní budova C komplexu v Šumavské ulici v Brně, Knauf Vermiplaster

Rekonstrukce objektu 103 v areálu Svit Zlín si vyžádala ochranu železobetonového stropu, který musel splnit požadovanou požární odolnost REI 180 minut. Protože kvůli nízké světlé výšce zůstala konstrukce pohledová, zúročily se zde dlouholeté zkušenosti aplikační firmy Bednář stavební firma, s. r. o. Vedlejším vítaným efektem pro halové provozy je snížení odrazivosti ploch opatřených Vermiplasterem, a tedy výrazné zkrácení doby dozvuku v prostoru.

Rekonstrukce objektu 103 v areálu Svit Zlín, Knauf VermiplasterRekonstrukce objektu 103 v areálu Svit Zlín, Knauf Vermiplaster

Hrubý povrch omítky ve většině provozů nevadí, ale čas od času se vyskytne požadavek na uhlazení jeho povrchu. Samotné hlazení povrchu Vermiplasteru je poměrně složité, nicméně je možné jeho povrch opatřit finální sádrovou omítkou. Obě varianty povrchové úpravy si firma Baustav, a. s., vyzkoušela při rekonstrukci polyfunkčního domu na Jungmanově náměstí v Praze. Protipožární omítky jsou obecně vhodné pro rekonstrukce budov všeho druhu, protože požadované zvýšení požární odolnosti by si jinak ve většině případů vyžádalo masivní protipožární podhledy.

Rekonstrukce polyfunkčního domu na Jungmanově náměstí v Praze, Knauf VermiplasterRekonstrukce polyfunkčního domu na Jungmanově náměstí v Praze, Knauf VermiplasterRekonstrukce polyfunkčního domu na Jungmanově náměstí v Praze, Knauf Vermiplaster 

Protipožární omítka Knauf SIBATERM®Outdoor pro exteriér
Protipožární omítka SIBATERM®Outdoor je lehčená omítka na bázi cementu vyvinutá speciálně pro protipožární ochranu ocelových nosných konstrukcí (sloupů, nosníků) v interiéru, ale hlavně v exteriéru či ve vlhkém prostředí. Byla vyvíjena především s ohledem na odolnost vůči povětrnostním vlivům a byla podrobena řadě náročných zkoušek předepsaných evropským předpisem ETAG 018. Mezi nejdůležitější patří například odolnost vůči střídavému zatížení teplem a deštěm, teplem a chladem či zmrazováním a rozmrazováním. Dále to byly testy na odolnost vůči UV záření nebo vysoké vlhkosti. To vše při zachování požárních vlastností. Rozsah požární odolnosti omítky Knauf SIBATERM®Outdoor je od 30 do 240 minut při tloušťce od 10 do 44 mm, a ideálně tak doplnila portfolio protipožární ochrany Knauf FIREWIN.

Omítku Knauf SIBATERM®Outdoor lze použít pro ochranu otevřených a uzavřených sloupů a nosníků pro namáhání ze tří nebo čtyř stran. Tloušťka omítky se volí v závislosti na poměru U/A chráněného průřezu ocelových sloupů a nosníků, na kritické teplotě oceli a na požadované třídě požární odolnosti. Na základní nátěr se nanese penetrační nátěr SIBATERMGRUND a po jeho zaschnutí se nanáší protipožární omítka SIBATERM®Outdoor. Minimální tloušťka omítky musí být 10 mm a maximální 30 mm, pokud je aplikována v jednom pracovním sledu (pokud ve dvou, tak je max. tl. 60 mm). Spotřeba materiálu bývá nejčastěji 7 kg na m² při 10mm tloušťce. K dalším výhodám této protipožární omítky patří kromě snadné aplikace i její údržba. Pokud je při kontrole nástřiku zjištěna nějaká nedokonalost, například menší než požadovaná tloušťka, je možné jej jednoduše přestříkat, a tak chybějící materiál doplnit.

Skladová hala v obci Vílanec nedaleko Jihlavy, protipožární omítka SIBATERM®OutdoorSkladová hala v obci Vílanec nedaleko Jihlavy, protipožární omítka SIBATERM®OutdoorSkladová hala v obci Vílanec nedaleko Jihlavy, protipožární omítka SIBATERM®Outdoor

Jednou z prvních aplikací protipožární omítky SIBATERM®Outdoor, vyráběné nyní již v České republice, byla skladová hala v obci Vílanec nedaleko Jihlavy. Požadavkem ze strany investora bylo zajistit požární ochranu příhradové ocelové konstrukce střechy skladové haly včetně podpěrných nosných sloupů a zajištění požární odolnosti minimálně na 30 minut. Po konzultaci s techniky Knauf bylo navrženo řešení s protipožární omítkou Knauf SIBATERM®Outdoor, kterou bylo díky jejím vlastnostem možné použít do prostředí této haly, která není vytápěná a bývá v průběhu dne zpravidla otevřena (v každém ročním období) takže je v ní poměrně vysoká vlhkost. Nyní, po několika měsících provozu haly nevykazuje nástřik omítky žádné problémy.

Více o protipožární ochraně systémem FIREWIN nazdete zde a zde.

podle podkladů firmy Knauf Praha, s. r. o.