Informace výrobců

Kam umístit nádrž na kapalný propan?

Vytápění plynem je dnes i díky dotačním titulům poměrně oblíbené. Pro mnoho nemovitostí nepřipadá v úvahu zemní plyn, jednoduše proto, že v blízkosti není zbudovaná přípojka. Kapalný propan je tak výborná alternativa jak pro průmyslové provozy, velmi často umístěné mimo městskou aglomeraci, tak i pro hotely a penziony uprostřed malebných chráněných krajinných oblastí. Pro vytápění propanem je třeba nechat vybudovat zásobník, popřípadě zásobníky, kam se zkapalněný plyn přiveze a uskladní. Jak a kde je možné nádrž umístit a jaké mají různá řešení výhody a úskalí?

Ryze česká rodinná firma TOMEGAS je na trhu už více jak 25 let. Jedná se o jednoho z největších dodavatelů zkapalněných plynů v Čechách a na Slovensku. Na výhody a úskalí různých druhů uskladnění kapalného propanu jsme se tak ptali přímo u zdroje, pana Pavla Tomečka mladšího. „Pokud se budeme bavit čistě o vytápění, máme mnoho realizací od malých dílen živnostníků až po velké průmyslové haly, školy, domovy seniorů, obytné domy nebo hotely. O tom, jak a kde je v takovém případě umístěna nádrž popřípadě nádrže na uskladnění plynu, rozhoduje ponejvíce lokalita. Tedy zda je možné a žádoucí budovat nádrže na zkapalněný plyn na povrchu nebo zapuštěné, či polozapuštěné do země.“

Nadzemní nádrž je možné pronajmout včetně servisu a údržby

Pokud řešíme vytápění průmyslového areálu, většinou není potřeba brát ohled na estetiku řešení. Podle energetické náročnosti a tudíž i spotřeby plynu se volí počet nádrží a nejčastější variantou je nadzemní řešení. „Asi největším benefitem tohoto nadzemního řešení je možnost si nádrž nebo nádrže pronajmout přímo od dodavatele. Výrazně se tak sníží náklady na realizaci, protože pronájem nádrží vychází v řádu tisícikorun měsíčně, navíc je v ceně zahrnut i nezbytný servis a revize,“ vysvětluje Pavel Tomeček mladší.

Zásobníky na plyn jsou vybaveny bezpečnostními pojišťovacími ventily. V jejich bezprostřední blízkosti se nesmí zacházet s otevřeným ohněm a v oblasti kolem zásobníku se nesmí budovat žádné zástěny nebo přístřešky. „Nádrže lze částečně zamaskovat vzrostlou vegetací, ale nesmí se zapomínat na ochranné pásmo okolo zásobníku ve velikosti tří metrů, ve kterém nesmí být nic, aby byl kolem zásobníku zachován manipulační prostor, a také aby oblast okolo něj byla dobře větraná,“ doplňuje Pavel Tomeček mladší.

Zdroj: TOMEGASZdroj: TOMEGASZdroj: TOMEGAS

Zapuštění zásobníku do země je ryze estetická záležitost

Všude tam, kde z důvodu estetiky není možné použít nadzemní zásobník, se nabízí zapuštěné, popřípadě polozapuštěné řešení. Místo zahloubení zásobníku neušetří, protože se nad ním nesmí nacházet žádné stavby ani rostliny. Již zmiňovanou nevýhodou je fakt, že zásobník zahloubený do země není možné od dodavatelské společnosti pronajmout, náklady na jeho zbudování jdou tak vždy za investorem. Navíc je třeba počítat s tím, že kromě ceny za vlastní nádrž vzrostou pořizovací náklady o výkopové práce. „Vytápění zkapalněným propanem je v přírodních oblastech časté, protože se jedná o ekologický zdroj vytápění, plyn je netoxický a tak nekontaminuje půdu nebo podzemní vodu, pokud by se náhodně uvolnil do prostředí. Zapuštěná nádrž umožňuje volit tento druh vytápění i v případě, že by zásobník na pozemku vypadal nepatřičně, popřípadě by úřady jeho nadzemní umístění neschválily,“ objasňuje Pavel Tomeček mladší.

Nádrž je vždy umístěná na betonovém základu. Odpařený plyn pro vytápění se odebírá z vrchní části nádrže, do nemovitosti je trubka s ochranou proti korozi vedena pod zemí v minimální hloubce 80 cm. U zahloubeného řešení se na povrchu propíše pouze kruhový otvor o průměru 95 cm, jinak je celá nádrž skrytá pod zemí, obsypaná pískem. Naplnit nádrž trvá do 30 minut.

Zdroj: TOMEGASZdroj: TOMEGASZdroj: TOMEGAS

Více na www.tomegas.cz

podle podkladů společnosti TOMEGAS