Informace výrobců

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) – další vývojový krok v oblasti izolantů pro ETICS

Pěnový polystyren vynalezl brněnský rodák Fritz Stastny v roce 1949 a našich stavbách se úspěšně používá od šedesátých let dvacátého století. Pro vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS), jak je známe nyní, se v Evropě používá již přes 45 let. Jako všechny komponenty ETICS, tak i pěnový polystyren prochází výrazným vývojem a posledním krokem tohoto vývoje jsou svým způsobem převratné elegantní a výkonné desky, které dostaly obchodní název ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect). 

Bílé fasádní desky EPS – jednoduchá aplikace, ale jen průměrný výkon
Bílé desky pěnového polystyrenu patří mezi dnes nejpoužívanější tepelné izolanty. Důvody rozšířenosti, tj. jeho přednosti, jsou jasné a patří sem nejdůležitější:
● Solidní tepelná izolace.
● Výborné mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, tahu a smyku) – možnost zateplení s velkými tloušťkami izolace včetně obkladů, popřípadě zateplení nových rodinných domků zcela bez kotvení.
● Mechanické vlastnosti jsou málo ovlivňovány vlhkostí – bezpečný i při případném zatečení do konstrukce.
● Minimální hmotnost – jednoduchá aplikace i transport.
● Možnost broušení – zajištění rovinnosti na stavbě.
● Nízká energetická náročnost výroby – dobré environmentální hodnocení EPD a zároveň přímý vliv na cenu.
● Zdravotní nezávadnost a jednoduchá recyklace.
 
Tradiční bílé fasádní desky pro ETICS mají označení ISOVER EPS 70F.

Obr. 1: Tradiční bílé fasádní desky pro ETICS: ISOVER EPS 70FObr. 2: Šedé fasádní desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall

Šedé fasádní desky EPS – výborné tepelná izolace, ale aplikační komplikace
Šedé fasádní desky se na našich stavbách vyskytují od roku 2005. Jejich vývojem se podařilo stávající výhody bílého polystyrenu vylepšit v oblasti izolační účinnosti, kdy šedé desky vykazují při shodné tloušťce o cca 20 % lepší izolaci. Konkrétně součinitel tepelné vodivosti se z hodnoty 0,039 W/(m.K) platné pro bílé desky podařilo vylepšit na hodnotu 0,032 W/(m.K) pro desky šedé. Typickým reprezentantem šedých fasádních desek pro ETICS jsou desky ISOVER EPS GreyWall.
Změna barvy z bílé na šedou ale znamená jednu podstatnou aplikační komplikaci. Bílá barva téměř ideálně odráží sluneční paprsky (deska se neohřívá), zatímco šedá barva desek tyto sluneční paprsky intenzivně pohlcuje a tím se deska i výrazně více ohřívá. To je patrné z obr. 3, kdy je na přímém slunci vyfocena termokamerou sestava šedé a bílé desky doplněná odrazivou plochou zrcadla s ideálním odrazem slunce a výřezem PIR panelu, který nám zde reprezentuje rozptýlený odraz slunce. Již na první pohled je patrné rozdílné chování bílých a šedých desek, kdy na bílé desce se vůbec nezobrazí „teplotní ovál“ odrazu slunce od zrcadla, protože téměř veškerou energii bílý povrch desky odrazí dále do prostoru. Protože se na snímku vyskytuje řada povrchů s různou emisivitou a na infrakameře je možno nastavit pouze jednu hodnotu, absolutní zobrazené teploty jsou pouze orientační.
Zcela jiná je situace v případě šedých desek. Šedá barva desky sluneční záření intenzivně pohlcuje a teplota prudce stoupá. Ideální odraz od zrcadla má překvapivě téměř shodný účinek jako vedlejší rozptýlený odraz – oba účinky výrazně navyšují teplotu šedé desky, tj. zvyšuje se dilatace a riziko teplotního poškození. Přímým důsledkem výše uvedeného je rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce, kdy šedé desky dilatují cca 7x více než desky bílé, tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá šedá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě a na stěně pak vznikají mezi deskami mezírky. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnějším a vnitřním povrchu izolační desky, tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat. Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného problému je stínění sítěmi. Přímému slunění je tak zabráněno a zvýšená teplotní dilatace se neprojeví.

Obr. 3a: Sestava bílého a šedého EPS pro určení rozdílu teplot vlivem oslunění a teplotního odrazu. „Teplotní ovál“ od odrazu zrcadla se na infrasnímku téměř nezobrazuje. Bílá barva desky odráží sluneční paprsky dále do prostoru a teplotu bílé desky prakticky neovlivňují.Obr. 3b: Šedá barva desky sluneční záření intenzivně pohlcuje a teplota prudce stoupá. Ideální odraz od zrcadla má překvapivě téměř shodný účinek jako vedlejší rozptýlený odraz – oba účinky výrazně navyšují teplotu šedé desky tj. zvyšuje se dilatace a riziko teplotního poškození.

Obr. 4: Typický důsledek aplikace šedých fasádních desek na přímém slunci – mezírky mezi deskami a následné dopěnění. Stínění sítěmi je nutné.

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) – jednoduchá aplikace a vysoký výkon
Nejnovější desky pro fasádní systémy ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) spojují předností šedého a bílého polystyrenu. Tuto nejnovější desku tvoří izolační jádro ze šedého polystyrenu z nejvýkonnějších dostupných surovin, na které je přímo ve výrobě nalisována tenká ochranná vrstvička polystyrenu bílého. Tak je docíleno nejlepších izolačních vlastností desky a zároveň bílý povrch umožňuje jednoduchou aplikaci včetně možnosti montáže na přímém slunci, včetně montáže z lávek, což u šedých desek není možné.

První tvarovka v ČR pro standardní plochu ETICS
Desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) se vyrábějí jako tvarovka, tj. v tvarovkových automatech. Tato technologie byla v ČR pro běžné fasádní desky použita vůbec poprvé (běžně se používá pro perimetrické desky pro sokl a spodní stavbu). Deskám kromě možnosti unikátního „dvoubarevného“ provedení dává další výhodné vlastnosti.

Obr. 5a: Nejnovější desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) mají šedé jádro opatřené bílou vnější ochrannou vrstvou, která umožňuje montáž na přímém slunci včetně montáže z lávek.Obr. 5b: Nejnovější desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) mají šedé jádro opatřené bílou vnější ochrannou vrstvou, která umožňuje montáž na přímém slunci včetně montáže z lávek.

Základní vlastnosti desek ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)
● Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,030 W/(m.K) – Použitím nejlepších šedých surovin a výrobou v tvarovkových automatech (jednotlivé desky nejsou řezány z bloku, ale lisovány každá samostatně) byla dosažena nejlepší izolační účinnost a deska ISOVER EPS GreyWall SP je tak v současnosti nejvýkonnější fasádní EPS deskou pro ETICS na trhu.
● Oboustranná vaflová struktura povrchu – Tvarovková výroba desek ISOVER EPS GreyWall SP umožňuje provádět oboustranný profilovaný povrch. Vaflová struktura zajišťuje dokonalé spojení s lepicími tmely a stěrkami, což je významné jak pro běžné zateplení, ale zejména pro systémy pouze lepené bez použití kotev, nebo pro systémy s těžkým obkladem. Velmi dobrá přídržnost platí i pro základní ekonomicky zajímavé tmely a stěrky.
● V tloušťkách až do 300 mm – Současné tvarovkové automaty ISOVER umožňují výrobu izolačních desek v tloušťkách až do 300 mm, což je vyhovující i pro zateplení vysoce úsporných staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
● Minimální nasákavost – Tvarovková výroba nových desek do forem umožňuje lepší svaření jednotlivých polystyrenových kuliček (perlí), a tím se podobně jako u perimetrických desek pro sokl a spodní stavbu snižuje nasákavost a zvyšuje mrazuvzdornost. Konkrétně desky ISOVER EPS GreyWall SP dosahují nasákavosti max. 3 % oproti běžným deskám ISOVER EPS 70F s nasákavostí max. 5 %.
● Vylepšené mechanické vlastnosti – Nové desky ISOVER EPS GreyWall SP vykazují lepší mechanické vlastnosti oproti běžným fasádním deskám EPS 70F. Konkrétně je pak deklarovaná pevnost v tlaku CS = 80 kPa (oproti běžným 70 kPa), pevnost v ohybu BS = 150 kPa (oproti běžným 115 kPa), pevnost v tahu TR = 150 kPa (oproti běžným 100 kPa) včetně pevnosti ve smyku. Tyto vlastnosti jsou s výhodou využitelné pro zateplení velkých tlouštěk, pro systémy se zvýšeným mechanickým namáháním nebo pro systémy prováděné pouze lepené bez použití kotev.
● Nářezy na rubové straně – Desky jsou opatřeny na rubové straně nářezy, které snižují riziko průhybu při výrobě i při aplikaci vlivem rozdílných teplot obou povrchů.

Nové izolační desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) znamenají další výrazný vývojový krok EPS izolantů pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Spojují výhody šedých a bílých fasádních EPS desek, tj. zejména vysokou izolační schopnost a jednoduchost provádění. S deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λD = 0,030 W/(m.K) jsou v současnosti nejvýkonnějšími EPS fasádními deskami na trhu. Tvarovková výroba zaručuje další výrazná zlepšení, zejména další zlepšení mechanických vlastností, snížení nasákavosti a související zvýšení mrazuvzdornosti. Výroba v tloušťkách až 300 mm vyhovuje požadavků i pro moderní vysoce úsporné stavby. 
podle podkladů firmy Saint-Gobain Construction Products, divize Isover

Obr. 6a: Desky ISOVER EPS GreyWall SP jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a stěrekObr. 6b: Desky ISOVER EPS GreyWall SP jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a stěrekObr. 7: Nářezy na rubové straně pro omezení průhybu a napjatosti desky