Informace výrobců

HELUZ přináší program pro statické posouzení zdiva

Nová aplikace na výpočet únosnosti pilířů a stěn s názvem HELUZ stěna a pilíř v1.0 je určena všem projektantům. Jde o pomůcku při vytváření statických návrhů za použití zdiva HELUZ.
Podle zadané tloušťky a typu zdiva nabídne program typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva.
Program vychází z normou stanoveného výpočetního postupu s tím, že při výpočtu charakteristické pevnosti zdiva v tlaku zohledňuje také provedené zkoušky výrobce. Projektanti tak již nemusejí vyhledávat jednotlivé kombinace zdicích bloků a způsobu zdění v tabulkách ani sledovat případné aktualizace v tištěných cenících a příručkách. V případě, že jsou provedeny nové zkoušky, jsou výsledky následně ihned doplněny do vstupních dat programu.
Velkou výhodou programu je jeho snadné ovládání. HELUZ stěna a pilíř v1.0 je zpracován jako pracovní sešit aplikace Excel. Pro výběr zdicího materiálu je k dispozici roletové menu, které se přizpůsobuje již zadaným hodnotám. Vstupy uživatele jsou označeny zeleně podbarvenými buňkami. Program automaticky hlídá případný neregulérní návrh, který označí červeně, a zobrazí vysvětlující poznámku. Konečné výsledky jsou pak opět barevně odlišeny. Vlastní výpočet je uveden na prvním pracovním listu, který lze kdykoli dle potřeby přejmenovat nebo zkopírovat. To umožňuje mít v rámci jednoho souboru více posouzených prvků či mít pro jeden prvek více alternativních řešení různých kombinací. Jednoduchým „překliknutím“ tak lze okamžitě porovnávat jednotlivé návrhy.
Program, který byl vyvinut ve spolupráci s Katedrou zděných a betonových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT Praha, odpovídá EN 1996-1-1 (Eurokódu 6) a uživatelům je volně k dispozici na stránkách www.heluz.cz v záložce Služby HELUZ/Služby, statika.
tisková zpráva