Informace výrobců, Komerční prezentace

Firma HSF System SK postavila v Prešově nový hobbymarket Hornbach

V nákupním centru Hobby Park Sekčov v Prešově otevřel nový hobbymarket Hornbach. Generálním dodavatelem stavby byla společnost HSF System SK, která je dceřinou společností ostravské společnosti HSF System. Nákupní centrum Hobby Park Sekčov je zaměřené na bydlení a stavbu. Zákazníci zde najdou kromě Hornbachu prodejny SIKO koupelny a ASKO – NÁBYTEK. Generálním dodavatelem všech objektů v prešovském nákupním parku je společnost HSF System SK.

Lokalita Rusínská cesta, developovaná slovensko-rakouskou společností ATRIOS, má výbornou polohu mezi sídlištěm Sekčov a centrem města. Celkové zastavěné území v nákupní zóně bude zabírat rozlohu přes 76 000 m² včetně vnitroareálové infrastruktury, komunikací a zpevněných ploch. Hobbymarket Hornbach se otevřel veřejnosti v září 2019, v listopadu se dostanou první zákazníci do obchodu SIKO koupelny. Nedávno pak byla zahájena výstavba obchodní jednotky ASKO – NÁBYTEK.

Zajímavé je využití různých typů konstrukcí na jednotlivých částech obchodní jednotky Hornbach, která dohromady zahrnuje jednopodlažní obchodní dům na ploše 14 689 m², zpevněné plochy a parkovací prostory. Obchodní centrum má jako hlavní nosnou část konstrukcí vodorovnou i svislou železobetonovou konstrukci. Stavebniny zase mají jako nosnou konstrukci svislý železobeton a vodorovná část je z oceli.

Firma HSF System SK postavila v Prešově nový hobbymarket HornbachFirma HSF System SK postavila v Prešově nový hobbymarket HornbachFirma HSF System SK postavila v Prešově nový hobbymarket Hornbach

podle podkladů společnosti HSF System